çamlıca ilkokulu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4

advertisement
ÇAMLICA İLKOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
4. SINIFLAR 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK HAZIRLIKLARI - 1
29 EYLÜL
03 EKİM
EKİM
8-10 EKİM
13-17 EKİM
Ünite
Gün
22-26
EYLÜL
Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz
Ay
EYLÜL
SÜRE
KONULAR
Öğrencilerle tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi verme.
1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler
1.1.Bismillâhirrahmanirrahim1.2. Allah’a Şükür
1.3.Sevap ve Günah Kavramları
1.4. Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler
1.5. Selamlaşıyoruz
1.6. “Kelime-i tevhit” ve “Kelime-i şehadet”i Öğreniyoruz
KURBAN BAYRAMI
3 EKİM 2014 CUMA (YARIM)-7 EKİM 2014 SALI 17:00
2. Dini Öğrenmenin Önemi
3. “Din Güzel Ahlaktır”
3.1. Güzel Söz Söyleyelim 3.2. Güzel Davranışlarda Bulunalım
4. Sübhaneke Duası ve Anlamı
20-24 EKİM
ÜNİTE KAZANIM TESTLERİ VE BİLGİ YARIŞMASI
27-31 EKİM
1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor
CUMHURİYET BAYRAMI
28 EKİM 2014 SALI (YARIM)-29 EKİM ÇAR. 17:00
KÜMELER
1A
2A
X
3A
4A
X
5A
KASIM
3-7 KASIM
10-14
KASIM
17-21
KASIM
24-28
KASIM
Temiz Olalım
1.1. Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutarım
OCAK
5-9 OCAK
12-16 OCAK
19-23 OCAK
6A
1.3. Temizlik Sağlığım İçin Önemlidir.
1B
2. Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak
3. Fatiha Suresi ve Anlamı
2B
1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
Hz Muhammed (sav)'i Tanıyalım
ARALIK
29 ARALIK
2 OCAK
X
1.2. Çevremi Temiz Tutar ve Korurum
ÜNİTE KAZANIM TESTLERİ VE BİLGİ YARIŞMASI
1-5 ARALIK
8-12
ARALIK
15-19
ARALIK
22-26
ARALIK
I. YAZILI YOKLAMA
2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
X
3B
4B
3. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
5B
YILBAŞI 1 OCAK 2015 PERŞEMBE
4. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli
Davranışları 5. Kevser Suresi ve Anlamı
6B
II. YAZILI YOKLAMA
X
ÜNİTE KAZANIM TESTLERİ VE BİLGİ YARIŞMASI
X
DÖNEM SONU DEĞERLENDİRMELERİ
X
Kümeler özetleyerek sunum ve etkinliklerine başlarlar. Konu çerçevesinde değişik yöntemler kullanırlar:
Canlandırma, skeç, bulmaca, anlatım, örnek olay incelemesi, slogan bulma, bulmaca, çalışma kağıtları… gibi
etkinlikler yaparlarlar. Çalışmalarını bir not kartlarına, kartonlara veya dosya kağıdına yazarlar. Slayt veya klip
hazırlayabilirler. Konuları güzel bir Türkçe ile sunarak ve özetleyerek katkı sağlarlar.
Örnek: 1 Slayt hazırlamak, 2 Soru hazırlamak, 3 Röportaj veya diyagram hazırlamak, 4 Kompozisyon, şiir
hazırlamak, 5 Bulmaca Hazırlamak, 6 Araştırma Hazırlamak, 7. Kavram Haritası hazırlamak.
Kazanım: Takım çalışması ruhu, paylaşım bilinci; araştırma ve Kur’an’ı anlayabilme becerileri ile müfredat
kazanımları.
ÇAMLICA İLKOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
4. SINIFLAR 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK HAZIRLIKLARI - 2
23-27
ŞUBAT
MART
2-10 MART
9-13 MART
Ünite
Gün
16-20
ŞUBAT
6-10 NİSAN
13-17 NİSAN
20-24 NİSAN
TATİL
27-30 NİSAN
TATİL
AİLE VE DİN
MAYIS
HAZİRAN
08-12
HAZİRAN
ÜNİTE KAZANIM TESTLERİ VE BİLGİ YARIŞMASI
2. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği Bir Nimettir
I. YAZILI YOKLAMA
KÜMELER
1A
2A
3A
X
4A
5A
X
3. Allah Yarattıklarını Sever
6A
4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
1B
5. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte
Çözmeliyiz
2B
23 NİSAN 2015 PERŞEMBE
X
6. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
II. YAZILI YOKLAMA
18-22 MAYIS
01-05
HAZİRAN
4.1 Ayet 4.2. Sure 4.3. Cüz, 5. Bilge İnsan: Hz. Lokman
ÜNİTE KAZANIM TESTLERİ VE BİLGİ YARIŞMASI
11-15 MAYIS
25-29 MAYIS
4. Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni
1 MAYIS 2015 CUMA
04-08 MAYIS
TATİL
3. Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması
Atatürk'ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşleri
SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
30 MART03 NİSAN
2. Kur’an-ı Kerim'in Hz. Muhammed’e İndirilişi
1. Sevmek ve Sevilmek Bir İhtiyaçtır?
16-20 MART
23-27 MART
KONULAR
1. Son İlahî Kitap Kur’an-ı Kerim
KURAN-I KERİM'İ
TANIYALIM
ŞUBAT
Ay
SÜRE
1. Aile Toplumun Temelidir
2. Anne-Babam Benim İyiliğimi İster
19 MAYIS 2015 SALI
3. Kardeşlerimle İyi Geçinirim. İslam’da kardeşlik…
4. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz
5. Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam’ın Öğütleri
ÜNİTE KAZANIM TESTLERİ VE BİLGİ YARIŞMASI
3B
X
X
X
4B
X
5B
6B
X
Kümeler ANILAN TARİHLERDE (BİR ENGEL ÇIKARSA SONRAKİ HAFTA) HAZIR OLARAK sunum ve
etkinliklerini yaparlar. Konu çerçevesinde değişik yöntemler kullanabilirler: Canlandırma, skeç, bulmaca, anlatım, örnek
olay incelemesi, slogan bulma, bulmaca, çalışma kağıtları… gibi etkinlikler yaparlarlar. Çalışmalarını bir not kartlarına,
kartonlara veya dosya kağıdına yazarlar. Slayt veya klip hazırlayabilirler. Konuları güzel bir Türkçe ile sunarak ve
özetleyerek katkı sağlarlar.
Kazanım: Takım çalışması ruhu, paylaşım bilinci; araştırma ve Kur’an’ı anlayabilme becerileri ile müfredat kazanımları.
Download