Sayı: 2014 – 48 28 Haziran 2014 TÜRKİYE CUMHURİYET

advertisement
Sayı: 2014 – 48
28 Haziran 2014
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BASIN DUYURUSU
Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin faaliyetleri ve gözetimi
hakkında Bankamız tarafından hazırlanan yönetmelikler Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” 27/6/2013 tarih ve 28690
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6493 sayılı Kanun uyarınca, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin
sorunsuz ve kesintisiz işlemesini teminen sistemlerin faaliyetlerine ve gözetimine
ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere gerekli düzenlemelerin yapılması
hususlarında Bankamız yetkilendirilmiştir.
Bu çerçevede hazırlanan “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik” 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İletişim: Ayrıntılı bilgi için Basın Sözcüsü Yücel Yazar ile irtibata geçebilirsiniz.
İrtibat Tel No: 312 507 5656
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Download