sosyal bilgiler etkinlikler 5. sınıf

advertisement
SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLER
Sosyal Bilgiler bölümü, öğrencilerin genel kültür ve bilgilerini artırmak ve pekiştirmek
amacıyla 6., 7. ve 8. Sınıflar arası Bilgi yarışmaları düzenler.
Çevreye ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla bölümümüz her sene en az iki
sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirir.
Sene içinde işlenen konularla ilgili “Poster Talking” çalışması yapılır. Bu şekilde her
seviyede her öğrencinin toplum içinde kendini ifade emesi için ortam hazırlanır.
5. SINIF
1.Ünite işlenirken, Haklarımız ve Sorumluluklarımız ile ilgili broşürler hazırlanır. Bunlar
değerlendirildikten sonra sınıf panolarında sergilenir.
2. Ünite işlenirken, Atatürk İlkeleri'nin temel özelliklerini belirten kartondan ilkeler
ağacı yapılır.
3. Ünite işlenirken, öğrenciler yaşadığı çevrede meydana gelen bir doğal afet ve bu
doğal afetin nasıl önlenmesi gerektiği ile ilgili bir afiş hazırlar ve okul panosunda seçilen
afişler sergilenir.
4. Ünite işlenirken, ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler ile ilgili bir Türkiye haritası
hazırlanır. Bu harita üzerine öğrencilerimiz bölgelerimizde yapılan ekonomik faaliyetleri
simgeleyen resimleri harita üzerine yerleştirir ve sınıfa sunum yaparak ekonomik
faaliyetler hakkında bildiklerini paylaşır.
5. Ünite işlenirken, dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeleri araştırarak bununla
ilgili bir dergi hazırlar. Sınıflar arasında en iyi dergiyi hazırlayan öğrencilere ödüller
verilir.
6. Ünite işlenirken, sınıflardan eğitim gönüllüleri seçilir ve seçilen bu eğitim gönüllüleri
arkadaşlarından destek alarak eğitime muhtaç öğrenciler için araç ve gereç temin ederek
yardım da bulunurlar.
7. Ünite işlenirken, sınıfta öğrencilerden bir meclis oluşturulur. Oluşturulan bu mecliste
öğrencilerden Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Milletvekilleri seçiler.
Öğrenciler bu sayede ülkemizin yönetim yapısı hakkında bilgi sahibi olurlar.
8. Ünite işlenirken, ülkemizde yer alan tarihi ve turistik yerlerden birini seçen öğrenciler
seçtikleri bölgeyi resim, video, broşür gibi malzemeler yardımı ile hem sınıf
arkadaşlarına hem de okuldaki diğer öğrencilere bir tur rehberi gibi tanıtırlar.
6. SINIF
1.Ünite işlenirken, Olgu ve Görüş kavramlarının kullanıldığı broşürler hazırlanır. Bunlar
değerlendirildikten sonra sınıf panolarında sergilenir.
2. Ünite işlenirken, farklı iklimlerde yaşayan insanların giyim şekilleri, tanıtıcı bitki
örtüsü ve yaşam şekilleri gibi etmenlerini öne çıkaran drama çalışması yapılır.
Aynı ünite işlenirken Uygarlıkların Beşiği konusunda Anadolu ve Mezopotamya
uygarlıklarını kapsayan 'Bilgi Tombalası' sınıf içinde uygulanır.
3. Ünite işlenirken, Orta Asya’daki bozkır yaşamını canlandıran maket çalışması yapılır
ve bu çalışmalar okul içinde sergilenir.
Aynı ünite işlenirken, öğrencilerden kendi tarih çizelgelerini hazırlamaları istenir. Karton
üzerine görsel malzeme kullanılarak hazırlanan bu çizelgeler, sınıf panolarında sergilenir.
Türk tarihinde kültürün devamlılığını vurgulamak amacı ile 21 Mart Nevruz Bayramı
nedeniyle, bahçede tüm öğrencilerin katılımı ile bir şenlik düzenlenir ve Nevruz üzerine
konuşmalar yapılır.
4. Ünite işlenirken, panoya asılan büyük boy Türkiye Bölgeler Haritası üzerinde, yetişen
ürünler, hayvancılık çalışmaları örneklerle işaretlenir. Ünite bitirilene kadar harita aktif
olarak kullanılır.
5. Ünite işlenirken, panoya asılan büyük boy Dünya Haritası üzerinde, ülkelerin dünya
üzerindeki yerleri ve ekonomik özellikleri küçük notlarla işaretlenir. Ünite bitene kadar
harita aktif olarak kullanılır.
6. Ünite işlenirken, sınıf içinde demokrasinin özellikleri ile ilgili grup çalışması yapılır.
Ortak çalışma sınıf duvarlarında sergilenir.
7. Ünite işlenirken, çevrede, organ nakli yaptırmış ya da böyle bir olaya tanık olmuş
kişiler ile röportajlar yapılır.
Ayrıca korsan kitap, CD, film konusu ile ilgili afiş, slogan yarışması yapılır.
HER ÜNİTENİN SONUNDA BİR POSTER HAZIRLANARAK, ÜNİTEDE ELE ALINAN KONULAR BİR
HAFTA BOYUNCA ÖĞLE TATİLİNDE (6. SINIFLARDA POSTER TALKING ETKINLİĞİ) DİĞER
ÖĞRENCİ, VELİ VE ÖĞRETMENLERLE PAYLAŞILIR.
7. SINIF
1.Ünite işlenirken, iletişimi etkileyen faktörler ile ilgili özgün drama- video çalışması
yapılır.
2. Ünite işlenirken, göç ile ilgili drama çalışması yapılır. Konu ile ilgili filmler izlenir.
3. Ünite işlenirken, Görsel Sanatlar Bölümü ile işbirliği içinde, Osmanlı Devleti ve
Selçuklu Devleti’nin Çini Sanatı ile ilgili çalışma yapılır ve sergilenir, karikatür ve resim
panosu hazırlanır.
4. Ünite işlenirken, Türk- İslam dünyasının yetiştirdiği önemli bilim adamları ve
çalışmaları ile ilgili grup çalışması yapılır. Grup çalışması yapılırken kaynakça
belirtilmesine özen gösterilir.
5. Ünite işlenirken, sınıf panosuna asılan dünya haritasında geçmişteki önemli ticaret
yolları ve önemli kanal ve boğazlar bulunur. Endüstri Devrimi ve sonuçları ile ilgili
belgesel film izlenir.
6. Ünite işlenirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri ile ilgili duvar gazetesi hazırlanır
ve panolarda sergilenir.
7. Ünite işlenirken, I. Dünya Savaşı ve Küresel Isınma ile ilgili film ve belgeseller izlenir.
8. SINIF
1.Ünite işlenirken, Atatürk’ün okuduğu okullar, aldığı görevler ve katıldığı cephelerle
ilgili kronolojik olarak hazırlanmış pano çalışması yapılır.
2. Ünite işlenirken, sınıf içinde bir Temsil Heyeti oluşturulur, başkar ve üyeler seçilerek
kongrelerde alınan kararlar yorumlanır. Böylece öğrenciler kongrelerde alınan kararları
tartışarak öğrenirler.
3. Ünite işlenirken, sınıflar Kurtuluş Savaşı cephelerinden birini seçerek görsel, tablo ve
yazılardan oluşan dergi hazırlarlar. Hazırlanan dergi okulda satılarak elde edilen gelir
sosyal yardım kuruluşlarına yönlendirilir.
4. Ünite işlenirken, Çağdaş Türkiye Yolundaki İnkılaplar için her sınıfta İnkılap Ağacı
yapılarak, toplum, siyaset, hukuk, eğitim, ekonomi ve yönetim alanlarında yapılan
inkılaplar ayrı meyvelerle gösterilerek sınıfta sergilenir.
5. Ünite işlenirken, Atatürk İlkeleri ile ilgili kavram haritası hazırlanarak sınıf
duvarlarında sergilenir.
6. Ünite işlenirken, Atatürk Dönemi Dış Politika olaylarından bazıları seçilerek afişler
hazırlanır. Seçilen afişler sınıf panolarında sergilenir.
7. Ünite işlenirken, Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde yaşanan olaylar incelenir,
Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne girme isteği ile ilgili öğretmen ve öğrencilerin görüşleri
alınır. Yapılan röportajlar ve çalışmanın sonuçları konferans salonunda tüm okulla
paylaşılır.
Download