EKÜY ( Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi )

advertisement
EKÜY
( Entegre ve Kontrollü
Ürün Yönetimi )
EKÜY, tarladan sofraya
güvenilir gıda,temiz çevre ve
sağlıklı
toplum
için
geliştirilmiş bir sistemdir.
Yüksek nitelikte ve ekonomik
anlamda ürün yetiştirirken
doğal yaşamı ve insan için
çevreyi
koruyacak
ve
iyileştirecek biçimde üretimi
yönetmektir.
Amaç;
1-Türkiye’de yetiştirilen
Kültür bitkilerindeki hastalık,
zararlı ve yabancı otların
mücadelesinde ekonomi, insan
sağlığı,
çevre,
biyolojik
çeşitliliğin korunması esas
alınarak, sürdürülebilir tarım
amaçlarına uygun mücadele
yapmak,
üreticiye
bitki
yetiştirme tekniği ve bunu bitki
sağılığı ile olan ilişkisini ve
Entegre Zirai Mücadelenin
önemini benimsetmek,
2-Üreticinin kendi tarlası, bağı
ve bahçesindeki mücadele
faaliyetletlerini
yönetecek
hale getirmek,
3-Doğal dengenin korunması
ve
pestisit
kalıntısı
bulunmayan
temiz
ve
kaliteliürün elde etmektir.
EKÜY Projelerinin Hedefleri:
Güvenilir, kalıntısız ve
kaliteli iç ve dış pazar
taleplerine uygun ürün elde
etmek.
Girdileri azaltmak ve
karlılığı arttırmak
Doğal düşmanları korumak
ve desteklemek
Teknik elemanları ve
Üreticileri eğitmek
Üreticilerin periyodik ve
kontrollerle zamanında etkili
mücadele tedbirleri
almalarını sağlamak
Pestisitlerin
çevreye
bulaşmasını
önlenmek
Pestisit
yönetmek
tüketimini
İzleme ve denetim sistemi
kurmak
Pazarlamayı
kolaylaştırmak ve pazarlama
gücünü arttırmak
Diğer ülkelerle rekabet
gücümüzü arttırmak, özel
sektör işbirliğini geliştirmek
İnsan ve çevre sağlığını
korumaktır.
Ürünleri belgelendirmek
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ENTEGRE VE KONTROLLÜ
ÜRÜN YÖNETİMİ
(EKÜY)
2015
Download