Sistem Muhendisligi Egitimi Kavram ve Ihtiyaclar

advertisement
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
TASARIMIN SENTEZLENMESİ
II
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
1
TASARIM NEDİR ?
Tasarım, bir ürüne ait gereksinimlerin, o
ürünün tarifine dönüştürülmesi sırasında
ortaya çıkan teknik bilgilerin tamamıdır.*
İki ana kategoriden söz edilebilir:
Üst seviye
Detaylı
* EIA 649 National Consensus Standard for Configuration Management
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
2
ÜST SEVİYE TASARIM
Gereksinimler ile detaylı tasarım arasındaki
aşama.
“Ne” den “Nasıl” a
Mimari
Alt Sistem Tanımları
Alt Sistem Doğrulama Planları
Arayüz Tanımları
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
3
DETAYLI TASARIM
Ürünün bileşen seviyesinde tam tarifi
Konfigürasyon Birimi Tanımları
Bileşen Özellikleri
Yazılım Özellikleri
Donanım Özellikleri
Doğrulama Prosedürleri
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
4
TASARIMI KİM YAPAR ?
Üst seviye tasarım bir sistem mühendisliği
aktivitesidir– Geliştirme ekiplerinin katılımı
sağlanmalıdır.
Detaylı tasarım geliştirme ekipleri
tarafından gerçekleştirilir– Sistem
Mühendisliği katılımı önemlidir.
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
5
SİSTEM TASARIMI NEDİR ?
Sistem bileşenlerinin ve etkileşimlerinin,
sistem gereksinimlerini karşılayacak
şekilde seçilmesi ve bir araya getirilmesi
ve
Tasarımı anlatan spesifikasyon
dokümanlarının hazırlanması
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
6
SİSTEM TASARIM SÜRECİ
Gereksinimlerin
Tasarım
Alt Sistemlere
Özelliklerini
Atanması
Yaz
Hayır
Tasarım
Alternatif
Alternatiflerinin
Gerçekleştirmeleri
Hazır çözümler ile
Analizi
Değerlendir
Devam edilebilir mi
Merkezi krş.
İşaretler
Dağıtık gibi
Algılayıcılar
Evet
Haberleşme
Sistem Seçim
vb.
Kriterlerini
Hazırla
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
7
BUNLARA DİKKAT
Tasarım, gereksinimlere dayanmalı
Alternatifler analiz edilmeli
Mümkünse hazır/standart çözümler
kullanılmalı
Basit çözümler bulunmalı
Entegrasyon konularına özel önem verilmeli
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
8
ALTERNATİFLERE NEDEN BAKILMAZ
Alışılmış ile devam etme eğilimi
Çözümler konusunda bilgi eksikliği
Alt yüklenici etkisi
Çözüm konusunda ön yargılı olmak
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
9
ALTERNATİFLERİN ÜRETİLMESİ
Teknoloji araştırmaları
Profesyonel yardım
Benzer sistemlerin incelenmesi
Beyin fırtınası
Sistem sağlayıcılardan bilgi istemek
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
10
ÖRNEK-ÇEVREYOLU TRAFİK SİSTEMİ ALTERNATİFLERİ
Gereksinimlerin Özeti:
Temel İşlevler; Trafik İzleme, Dinamik Trafik
İşaretleri (DMS), Otoyol Radyosu (HAR), Araç
Yoğunluk Ölçümü (ramp metering)
Vilayet Çapında– İlçeler arası koordinasyon
Mevcut Sistemler ile bağlantı
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
11
ÖRNEK-ÇEVREYOLU TRAFİK SİSTEMİ ALTERNATİFLERİ
Alternatifler:
Olduğu gibi kalsın
Hazır sistem
Yeni geliştirme
Merkezi
Dağıtık
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
12
MERKEZİ krş. DAĞITIK
Sistem tasarımlarının temel problemlerinden
biri
Merkezi – Tüm sistem tek bir noktadan kontrol
edilir.
Dağıtık– Sistem, birden çok noktadan kontrol
edilebilir.
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
13
ANKARA ÇEVRE YOLU
MERKEZİ SİSTEM
Ankara
O-20
Çankırı
Kontrol
Merkezi
Haberleşme
Saha
Konya
Ekipmanları
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
14
ANKARA ÇEVREYOLU DAĞITIK SİSTEM
O-20
Ankara
Çankırı
O-20
Elmadağ
Sincan
Ümitköy
Haberleşme
Konya
Saha
Ekipmanları
Kontrol
Merkezleri
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
15
ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kuvvetli ve zayıf yönleri belirle
Teknik ve operasyonel yapılabilirlikleri analiz
et
Kurumsal yapıya uygunluğuna bak
Ömür devri maliyetlerini hesapla
Kısıtlara uygunluğuna bak
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
16
ÇEVREYOLU TRAFİK SİSTEMİ ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Alternatif
Risk
Olduğu gibi
kalsın
Hazır Ürün
Risk yok
Merkezi
Yüksek
Dağıtık
Çok yüksek
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
Orta seviye
Yorumlar
Trafik sıkışıklığına
çözüm yok
İşlevler önceden
tanımlı
Basit tasarım
Vilayet bazında
uygulanabilir
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
17
ÇEVREYOLU TRAFİK SİSTEMİ - MALİYET
DEĞERLENDİRMESİ
Maliyet
Alternatifler
Olduğu gibi
Hazır
Yeni
Yeni
kalsın
Ürün
Geliştirme
Geliştirme
(Merkezi)
(Dağıtık)
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
18
“…bilirlik” LERİ DİKKATE AL
 GÜVENİLEbilirlik – Ne kadar sık arıza yapar, bizi yarı yolda
bırakır mı?
 SÜRDÜRÜLEbilirlik - Arızaları gidermek ne kadar sürer,
arızalar kolayca giderilebilir mi ?
 BULUNAbilirlik – Sistemin kullanıma elverişli olduğu süre (%)
nedir?
 KARŞILANAbilirlik– Sistemin işletim ve bakımı, kurumun
kaynakları ile yapılabilir mi (personel, bütçe, vb.)?
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
19
HAZIR ÜRÜN KULLANMAK
 RAHAT (Rafta Hazır Ticari Ürün)
 Denenmiş ve olgunlaşmış ürün/çözüm
 İşletme ve bakım aşamaları daha önce geçilmiştir,
sürpriz/risk yoktur
 Ömür devri maliyetleri düşebilir
 Üretici desteği
 Düzenli ürün güncellemeleri ve hata düzeltmeleri
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
20
HAZIR ÜRÜNLER-DİKKAT !
 LAHAT (Lafta Hazır Ticari Ürün)
Eski yazılım/donanımlar kullanılmıştır
Mutlaka modifikasyon ihtiyacı duyarsınız:
Sürücüler (Drivers)
Kullanıcı Arayüzler
 Eski Sistemlerle Arayüzler
 Hazır ürünler hatalardan arınmış değildir !
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
21
BASİT OLSUN
Hazır ürünler kullan
Standart olmayan özellik ve arayüzlerden
kaçın (mecbur kalmadıkça)
“…bilirlik” leri dikkate al
Güvenilebilirlik
Sürdürülebilirlik
Bulunabilirlik (Elverişlilik)
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
22
ÇALIŞMA ŞARTLARI
İşletim Modları (Normal, Acil, Bakım vb.)
Uygun Tesisler(yerleşim alanı, havalandırma, vb.)
Personel yetenekleri ve bulunabilirlik
Çevre (iklim koşulları, nem, toz vb.)
İşletim Konseptleri
Eğitim ve dokümantasyon ihtiyaçları
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
23
STANDARTLARI DİKKATE AL
Genel ya da kurumsal standartlar ile
Ekipman arayüzleri
Bilgi işlem sistemleri arayüzleri
Veritabanı içerikleri
Özgün arayüzler en aza indirilebilir
Diğer sistemler ile birlikte çalışmada
kolaylık sağlar
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
24
TASARIM
Alternatiflerin
(Şartnameler)
(Spesifikasyonlar)
Nasıl
(Gereksinimler)
Ne
Analizi
GEREKSİNİMLER VE SPEKLER ARASINDAKİ
KÖPRÜ
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
25
ŞARTNAMELER
Gereksinim başına en az bir (daha çok da
olabilir) spesifikasyon (Şartname maddesi)
Sistem ve altsistemler için ayrı ayrı
organize edilmiş
Doğru yapıda
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
26
ÖRNEK
Üst seviye gereksinim– Sistem her şerit için ayrı ayrı
trafik miktarını ölçebilmelidir..
Spesifikasyon – Yukarıdaki gereksinim ile aşağıdaki
spekler ilişkilendirilebilir.
Algılayıcı tipi
Saha ekipmanlarının yazılımları
Merkezi yazılım
Grafik arayüzler
Raporlar
Veritabanları
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
27
ÜST SEVİYE SPEKLER
Sistem Microsoft NT işletim sistemi ile
yönetilmelidir.
Veritabanı yönetim sistemi olarak mySQL
kullanılmalıdır.
Trafik takibi için radar algılayıcılar
kullanılmalıdır.
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
28
TASARIM SPEK (ÖZELLİK)LERİ
Tasarım özellikleri, sistem tasarımı ve
gereksinimlerine dayanılarak geliştirilir
Spesifikasyonlar “Nasıl” ı tanımlar
Spesifikasyonlar da gereksinimler ile
aynı yapıda yazılmalıdırlar.
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
29
GEREKSİNİM ile SPEK ARASINDAKİ
FARKLAR
Sistem, çevreyollarındaki ortalama hızları
takip edebilmelidir.
Sistem, sahada bulunan tüm ekipmanların
durumlarını gösterebilmelidir.
Tüm bilgisayarlar tek bir yerel ağa
bağlanmalıdırlar.
 Kullanıcı arayüzü fare ve tuş takımı ile zoom
yapmaya uygun olmalıdır.
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
30
ZAMAN AKIŞINDA
SİSTEM TASARIMI
Sistem Tasarım
Alternatif
Alternatif
Geliştir ya da
Mimarileri
Geliştirmeleri
Satın al
Analiz Et
Değerlendir
Kararı
İşletim
Konsepti
Gereksinimler
(Özellikleri)
Dokümanını Yaz
Üst Seviye
Detaylı
Geliştirme&
Kabul
Tasarım
Tasarım
Kurulum
Test
Zaman
Nisan 2012, Ders 8 Sürüm1
ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH
31
Download