malatya abigem

advertisement
ABİGEM
>>
Malatya ABİGEM “Proje
Fabrikası” gibi çalışıyor
Türkiye’de ABİGEM’lerin pratik anlamda “Proje Fabrikası” görevini ifa ettiğini dile getiren
Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, oldukça geniş bir
yelpazede hizmet veren ABİGEM Malatya’nın başarılı çalışmalarını, “Geçtiğimiz yılın son
çeyreğinde Merkezimizden istifade eden iş insanlarımızın sayısındaki artış, Malatya
ABİGEM’in önemini ortaya koymaktadır” sözleriyle özetledi.
M
alatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci içerisinde Türkiye’deki girişimcilerin farklı AB fonları ile ulusal fonlardan yararlanmaları amacıyla kurulan ve aslında pratik anlamda “Proje Fabrikası” görevini ifa eden
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’nin (ABİGEM)
Malatya’da orta ve büyük ölçekli işletmelere kaynak
sağlamak için önemli görev üstlendiğini anlattı.
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya ABİGEM’in 2008’den beri faaliyette olduğunu anımsatarak, “ABİGEM, Malatya TSO’nun da içinde bulunduğu 6 ortaklı bir şirket olarak proje yazımı, eğitim ve danışmanlık çalışmalarını büyük bir özveri ile yürütmektedir. Malatya’da faaliyet gösterdiği süre içerisinde önemli projelere imza atan Malatya ABİGEM’ de görev yapan personelin işinde uzman ol-
82 EKONOMİK FORUM l Ekim 2011
ması, işletmelerin kaynak edinmeleri noktasında büyük bir avantaj sağlamıştır” açıklamasında bulundu.
Erkoç, eğitimin şart olduğu günümüz iş dünyasında, Malatya ABİGEM’in alanlarında uzman eğitmenler ile KOBİ’lere ve girişimcilere birçok alanda eğitim fırsatı sunduğunu vurgulayarak, “ Hâlihazırda Odamızın eğitim faaliyetleri ABİGEM ile koordineli bir şekilde sürdürülmektedir” dedi.
Geniş bir yelpazede hizmet veren Malatya ABİGEM’in, aynı zamanda tarımdan hayvancılığa, üretimden sanayiyeyine geniş bir alanda projelendirme, eğitim ve danışmanlık hizmeti
verdiğinin altını çizen MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Özellikle AB kaynaklı fonların Türkiye’ye aktarılmasında büyük önem arz eden ABİGEM’ den geçtiğimiz yılın
son çeyreğinde istifade eden iş insanlarımızın sayısındaki artış, Malatya ABİGEM’in önemini
ortaya koymaktadır” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Önümüzdeki süreç içerisinde ABİGEM, girişim ruhuna sahip olan Malatya’nın kazanımlarının artmasında gözle görülür katkılar sağlamaya muhakkak devam
d
edecektir.”
> > Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı H. Hüseyin Erkoç ve Malatya
ABİGEM Genel Müdürü F. Müjde Demirkazık.
ABİGEM 
Malatya ABİGEM
başarılı çalışmalarıyla
adından söz ettiriyor
Malatya’nın uzun yıllardır beklediği ve özellikle
KOBİ’lerin rekabet seviyelerini uluslararası
piyasalardaki aktivitelerini artıran Malatya ABİGEM,
ekonominin bel kemiği KOBİ’lere odaklanarak
bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyor.
Bu amaç doğrultusunda başarılı Ar-Ge çalışmaları,
eğitimleri ve verdiği hizmetleriyle Malatya ABİGEM
adından söz ettiriyor.
A
vrupa Birliği (AB) finansmanı ile faaliyette geçen küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) hizmet vermeye başlayan ABİGEM’lerden biri de Malatya ABİGEM. ABİGEM’lerin oluşturulmasındaki ana hedefe, yani KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu her alanda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesine uygun şekilde organize olan Malatya ABİGEM kendi uzmanlarının yanı sıra, yabancı uzmanlardan da destek alarak KOBİ’lerin bilmediği veya ulaşamadığı uzmanlarla KOBİ’lerin bir araya gelmesine de aracılık etmekte.
Malatya ABİGEM Genel Müdürü F. Müjde Demirkazık, “ABİGEM bölgelerde KOBİ’ler
rekabet güçlerin artırılması iç ve dış pazarlarda daha aktif rol alması, KOBİ’lerin yenilenmesi ve maksimum düzeyde kullanmaya yönelik destek sunmaktır. Malatya ABİGEM ilk aşamada pazarlama, finans, kalite, dış ticaret ve eğitim birimleri oluşturarak,
hizmet vermeye başladı” dedi. Malatya ABİGEM Müdürü Demirkazık, bu konular dışında AB’nin açmış olduğu hibe programlarına ve diğer hibe ve kredi programlarına profesyonel projeler hazırlayarak, şirket, kurum ve kuruluşları bu desteklerden yararlandır-
mak için hizmet verdiklerini söyledi.
Malatya ABİGEM rekabet güçlerini artırmak isteyen mevcut iş sahiplerinin yanı sıra, yeni iş kurmak isteyen girişimciler için de ilk başvuru noktası olmayı hedefliyor. Malatya ABİGEM Ofisi, İş Geliştirme Merkezi
> > ABİGEM
Genel Müdürü F. Müjde DemirMalatya ekibi.
kazık yönetiminde, İş Geliştirme
uzmanlarından oluşan bir takım
olarak çalışıyor. Demirkazık, Malatya ABİGEM’in hizmetlerini ise şöyle sıraladı:
Proje Yazımı: KOSGEB projeleri, Avrupa Birliği
(IPA) hibe projeleri, TKDK (IPARD-AB Tarım ve Hayvancılık) projeleri, Kalkınma Ajansı projeleri, Kırsal
Kalkınma projeleri, TÜBİTAK Projeleri, diğer projeler (Vakıflar, Büyükelçilikler, İŞKUR vb).
Eğitim ve Danışmanlık: Malatya ABİGEM eğitimlerin hayata geçirilmesini teşvik için 1-3 ay gibi periyotlarla takip çalışması uyguluyor. Klasik, sınıf içi
eğitim dışında interaktif katılımın sağlandığı soru/
cevap bölümleri, grup çalışmaları, rol oynama gibi
yöntemlerle öğrenme eylemi destekleniyor.
Malatya ABİGEM’in Beceri Geliştirme Eğitimleri ise Temel Yönetim Becerileri, Etkin İletişim Becerileri, Etkin Satış ve Beden Dili, Müşteri İlişkileri
ve Şikâyet Yönetimi (Müşteri Odaklı), Hizmet Kültürü, Motivasyon ve Takım Bilinci, Bireysel Yenilikçilik (Yaratıcı Düşünme) Uygulamaları, Zaman ve
Toplantı Yönetimi, Profesyonel Davranış ve Görünüm, Şirket İçi Koordinasyon (İşbirliği) ve İç Hiz-
Ekim 2011 k EKONOMİK FORUM 83
 ABİGEM
> > ABİGEM Malatya’nın eği
met Kültürü, Etkin Yazım Teknikleri (İş Mektupları)
gibi konu başlıklarından oluşuyor.
Malatya ABİGEM’in, Bilgi Geliştirme Eğitimleri ise İnsan Kaynakları Yönetimi, Finansçı Olmayanlar İçin Finans, Bilanço Okuma, Bilişim Eğitimleri (Temel Bilgisayar Bilgisi, Web Tasarım, Programlama vb.), Muhasebede Çalışan Hileleri, Maliyete Göre Karar Yönetimi gibi konu başlıkları altında verildiğini dile getiren Dermirkazık, “Malatya
ABİGEM, eğitimler sırasında veya sonrasında basılı
ders notu dağıtarak konuları yazılı materyal olarak
kursiyerlere sunuyor” dedi.
Bilgilendirme ve Yönlendirme: Pazar Bilgileri,
Açıklanan Hibe Programları, Sonuçlanan Hibeler,
Diğer Bilgilendirme Hizmetleri (Uygun teşviklerin
takibi, fuar duyurusu takibi, vb.)
MALATYA ABİGEM’İN BAŞARI HİKAYELERİ
HIZLA ARTIYOR
Malatya ABİGEM tarafından Malatya Ticaret
Borsası adına hazırlanan “Kayısı Kümelenme Projesi” büyük bir başarı göstererek, tüm Türkiye’den
84 EKONOMİK FORUM l Ekim 2011
tim faaliyetleri.
25 adet projeyi içeren ana listeye girmeye hak kazandığını ifade eden Malatya ABİGEM
Genel Müdürü F. Müjde Demirkazık, “Toplam bütçesi 1milyon 819 bin euro olan projenin genel hedefi; kayısı sektöründeki KOBİ’lerin uluslararası rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kümelenmeye gidilmesidir. Kayısı sektöründeki KOBİ’lerin birbiri arasındaki yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde ve aynı zamanda iş destek kurumları ve benzer
yapılarla ağ bağlantılarının artırılması projenin amacını oluşturuyor. Malatya Ticaret
Borsası, KOSGEB Malatya Himet Merkez Müdürlüğü, Malatya 2. Organize Sanayi Bölge
ABİGEM 
ABİGEM Malatya’nın
çalışmalarından
örnekler
MİREFE Süt: Fırat Kalkınma Ajansı Projesi ve
proje bütçesi 556 bin TL.
TEMPO Cam: Fırat Kalkınma Ajansı Projesi ve
proje bütçesi 465 bin TL.
TÜM ANADOLU Cam: Fırat Kalkınma Ajansı
Projesi ve proje bütçesi 450 bin TL.
KARLIDAĞ Süt: KKYDP Projesi. Proje Bütçesi ve
proje bütçesi 510 bin TL.
EKEN Kayısı: KKYDP Projesi ve proje bütçesi 400
bin TL.
APRİTECİ Kayısı: KKYDP Projesi ve proje bütçesi
500 bin TL.
> > ABİGEM Malatya tarafından hazırlanan TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri ile Ar-Ge’ ye yaptığı
yatırımlardan dolayı MİMSAN, 2010 Yılının En Başarılı KOBİ’si ödülünü
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Pencere Projesi: Mobil Vakumlu Kayısı
Paketleme cihazının Malatya ABİGEM
önderliğinde Malatyalı çiftçilerin hizmetine
sunulması.
Müdürlüğü projenin ortakları arasında yer alıyor. Projenin uygulanacağı yer ise Malatya” açıklamasında bulundu.
Yine Malatya ABİGEM tarafından hazırlanan TÜBİTAK Ar-Ge projeleri ile 2010 yılında Ar-Ge çalışmaları için yaklaşık 1 milyon TL yatırım yapan MİMSAN firmasının, sanayi
çöpünden ve bitkisel atıklardan elektrik sağlayan kazanları imal ettiğini dile getiren
Demirkazık, “Bununla birlikte yerli kömür ve neredeyse taşların yakılmasını sağlayan ilk
yerli kazanları üretti. Ayrıca elektrostatik baca filtresini de ürün portföyüne ekledi. Böylece, endüstri kazanlarının baca gazlarının emisyonlarının filtre edilerek çevre kirliliğinin önlenmesi sağlanmış oldu. TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri ile Ar-Ge’ ye yaptığı yatırımlardan dolayı MİMSAN, 2010 Yılının En Başarılı KOBİ’si ödülünü aldı” dedi.
MALATYA ABİGEM BAŞARILI ÇALIŞMALARIYLA TANINIYOR
200 den fazla KOBİ’yi ziyaret ederek, çeşitli alanlarda uzmanlarıyla danışmanlık hizmeti verdiklerine dikkat çeken Malatya ABİGEM Genel Müdürü F. Müjde Demirkazık,
“Eylül-Ekim 2011 döneminde düzenlenecek Sanayide Enerji Yöneticisi Sertifika Eğitimi için başvuru taleplerinin de umulandan fazla oldu. Merkezimizin, 23 Mayıs 2011 tarihinde organize ettiği Enerji Verimliliğinde Finansal Çözümler Konferansı’na iş dünyasından yaklaşık 150 kişi katıldı” dedi.
Demirkazık, Malatya ABİGEM’in şirketlere yönelik hizmetlerinden örnekler verdi:
Öz Nesil Entegre Tavukçuluk ve Yem: Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma Danışmanlığı.
MİMSAN: Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma Danışmanlığı.
BURAY Mühendislik: Teknik Destek ve Danışmanlık.
BURAY Mühendislik: Kişisel Gelişim Eğitimleri (Profesyonel Davranış ve İletişim ve Motivasyon ve Takım Olma Eğitimleri).
Malatya Kaburga Sofrası (MKS): Kurumsal İtibar ve Müşteri Hizmetleri Danışmanlığı.
TEMPO Cam: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlığı.
Tüm Anadolu Cam: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlığı.
Öz Ekin PVC: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlığı.
Kale Kaymakamlığı: Proje Döngü Yönetimi Eğitimi.
Malatya TSO: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi.
> > Sanayinin çöpünden ve bitkisel atıklardan elektrik
sağlayan ilk yerli kazan.
Malatya TSO: Nitelikli Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme
Eğitimi (SODES).
Asya Endüstri: Pazar Araştırması Hizmeti.
Yurt Dışı Fuar Danışmanlığı: Entegre Gıda, Türkel Tarım, Güzel Can Gıda, Öznesil Tavuk, Ortka Malatya
Metal, Apriteci Kayısı, Yıltat Gıda, Bulutlar Endüstriyel, E.D. Yapı.
Tunceli ESOB: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi.
Ekim 2011 k EKONOMİK FORUM 85
Download