(40p) C-Aşağıdaki soruların doğru cevabını

advertisement
AYŞE KEMAL İNANÇ A.İ.H.L. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TARİH X.SINIF I. DÖNEM I.YAZILI SORULARI
A-Aşağıdaki soruları boş alana cevaplayınız.(40p)
B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan alanları doldurunuz.(20p)
S-1) Ankara Savaşı’nın sonuçlarından 3 tanesini yazınız?
S-6)Osmanlı Devleti’nde …………… … …………………….. adlı ilk
sürekli orduyu …………….. …….. zamanında kurulmuştur. (4p)
(3+3+4=8p)
S-7)İlk Osmanlı parası ……………… …….zamanında basılmıştır.
S-8) Osmanlı Devleti’nin donanmasının temeli …………………..
…………………………… Osmanlıya katılmasıyla atılmıştır. (4p)
S-2) Osmanlı Devleti’nin kısa sürede güçlenmesinin sebeplerini yazınız? (2+2+2+2=8p)
S-9) Rumeli’de ilk fetih hareketleri ………………. …………….
Döneminde başlamıştır. (4p)
S-10) I.Murat Döneminde Selçuklulardaki ikta sistemi örnek
alınarak ………………. ……………….. kurulmuştur. (4p)
C-Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz(40p)
S-11)Osmanlı devleti kuruluş döneminde ;
S-3)Aşağıda bazı kavramlar ve açıklamaları verilmiştir.
Doğru bir şekilde eşleştiriniz ? .(2+2+2+1+1=8p)
a)bedesten
b)cebeci
c)fetret
d)miri
e)iskan
1-askeri sınıf
2-karışık dönem
3-Pazar yeri
4-yerleşim politikası
5-devlet malı
S-4) Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Anadolu Türk Birliğini
kurma adına faaliyetlerde bulunmuştur.
Osmanlı Devleti’nin savaş yapmadan toprak sahibi olduğu
faaliyetlere 2 örnek veriniz (4+4=8p)
I.koyunhisar, Maltepe
II.Sırpsındığı,Varna
III.Ankara
savaşları aşağıdaki güçlerden hangileriyle yapmıştır?.(4p)
I___
a)Bizans
b)Bulgar
c)Timur
d) Bizans
e)Timur
II _____
Haçlı
Sırp
Bizans
Sırp
Sırp
III___
Timur
Akkoyun
Haçlı
Timur
Haçlı
S-12)Osmanlı Devleti’nde toprağın büyük bölümü devlete aitti.
Devlet bu toprağın kullanma hakkını halka vermişti. Ancak halk
toprağı 3 yıl üst üste boş bırakamazdı. Aksi durumda toprak alınıp
başkasına verilirdi
Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulamanın temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir? (4p)
a)ihracatın artırılması
b)nüfusun artırılması
c)halkın güvenliğinin sağlanması
d)köylünün toprak sahibi olması
e)tarım üretimin sürekliliğinin sağlanması
S-13) I- Niğbolu
S-5) Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin
(fethin nedenleri)nedenlerinden 4 tanesini yazınız?
(2+2+2+2=8p)
II- I.Kosava
III-Sıpsındığı
IV-Varna
Savaşlarının kronolojik sıralaması hangisinde doğru
olarak verilmiştir? (4p)
a)III-II-IV-I
b)IV-II-I-III
c)II-IV-III-I
d) III-II-I-IV
e) I-IV-II-III
S-14) Yıldırım Bayezid’e aşağıdaki faaliyetlerinden
hangisinden sonra Abbasi halifesi tarafından Sultanı İklimi
Rum unvanı verilmiştir? (4p)
a )İstanbul Kuşatması
b)Anadolu Beylerbeyliği kurması
c)Niğbolu Savaşını kazanması
d)Türk siyasi birliğini sağlaması
e)Murat’ın şehit edilmesinden sonra padişah olması
S-15) Osmanlı Devleti, kuruluş aşamasından itibaren Anadolu Türk
Beylikleri ile çatışmaya girmemeye özen göstermişlerdir. Sınırlarını
genişletmek için Balkan ulusları ve Bizans İmparatorluğu ile mücadele etmiştir.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi bu mücadelelerden birisi
değildir? (4p)
A) Koyunhisar
B) Çirmen
C)I.Kosava
D) Ankara
E) Maltepe
S-16) Aşağıdakilerden yeniçerilerin özelliklerinden biridir?
(4p)
a)atlı askerlerdir
b)Türklerden meydana gelmiştir
c)emekli olana kadar evlenemezler
d)eyalet askerleridir
e) sınır boylarında yaşarlar
S-17)Aşağıdakilerden hangisi padişahın görevlerinden biri
değildir? .(4p)
a)halkı korumak
b)Adaletli olmak
c)Enderun’da ders vermek
d)ordunun başında sefere gitmek
e)Sınırları genişletmek
S-18) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethini engelle-
mek için Bizanslıların yaptığı hazırlıklardan biri değildir?
a)Rumeli hisarının yapımı
b)Grejuva ateşi
c)surların güçlendirilmesi
d)Avrupa’dan destek istenmesi
e)Haliç girişinin zincirlenmesi
S-19) Osmanlı Devleti’nin Bizans ile ilk yaptığı savaş aşağı-
dakilerden hangisidir? (4p)
a) Koyunhisar
d) Varna
b) Sıpsındığı
e) I.Kosova
c)Maltepe
S-20) Osmanlı kuruluş döneminde aşağıdaki savaşlardan
hangisi ile Balkanlara kesin olarak yerleşmiştir? (4p)
a)Ankara
b)Varna
d)Sıpsındığı
1
c)Niğbolu
e)II. Kosova
Download