Yapılan bu tespite istinaden, Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13

advertisement
TBMM
6 . 3 . 2007
B:71
Yapılan bu tespite istinaden, Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince
kaçak işlemi yapılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 15. maddesi gereği, "kaçak tespit tarihi ile
son kontrol, okuma, açma, kesme vb" tarihi arası kaçak kullanım süresi olarak tespit
edilmiştir. Tüm işlemler Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda
gerçekleştirilmiştir.
SORU 4- Sn. CAN'a ait çiftlikte kaçak elektrik kullanılması hakkında TEDAŞ
yetkilileri tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur?
CEVAP 4- İl müdürlüklerince kaçak tutanağı tanzim edilen bütün aboneler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ömer Çan'a ait
14.08.2005 tarih ve 8583 seri numaralı kaçak tutanağı da Gaziantep Cumhuriyet
Başsavcılığına teslim edilmiş olup; 30.01.2007 tarih ve 2007/1979 esas sayısı ile
soruşturma başlatılmıştır.
SORU 5- Bölgede kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen şahıslara milyarlarca liralık
ceza kesilirken, Ö. CAN'in çiftliğine 1 aylık kaçak kullanım karşılığı sadece 727 YTL
ceza kesilmesi ne anlama gelmektedir? Sizce bu konuda bir ayrımcılık yapılmış mıdır?
CEVAP 5- Kaçak elektrik kullanım hesabı, Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 15.
maddesine göre yapılmaktadır. Uygulama aşamasında, gerek kaçak tespitinde, gerekse
kaçak tahakkukunda herhangi bir ayrımcılık yapılması söz konusu değildir.
/
Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim.
/s
/J?
KûtöSl UNAKITAN
f Maliye Bakanı
-196-
Download