076-077_OXFORD+SANAT 2indd.indd

advertisement
HABER
Hisarcıklıoğlu, Oxford İslami
Çalışmalar Merkezi’nin
tanıtım yemeğine katıldı
n Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Oxford İslami Çalışmalar
Merkezi’nin, İslam kültürü ve
medeniyeti alanında çalışan
önemli ve başarılı bir akademik
merkez olduğunu söyledi.
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Oxford
İslami Çalışmalar
Merkezi’nin tanıtımı için
Dolmabahçe Sarayı’nda
Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün ev
sahipliğinde düzenlenen
yemeğe katıldı.
O
xford İslami Çalışmalar Merkezi için İstanbul’da düzenlenen yemeğe, ev sahibi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer
Çelik, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oxford İslami Çalışmalar Merkezi
Direktörü Farhan Nizami, Pegasus Hava
Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı katıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yemekte yaptığı konuşmada, Oxford Üniversitesi bünyesindeki İslami Çalışmalar Merkezi’nin, hem Doğu’da hem de
Batı’da İslam’ın gerçek değerlerinin anlaşılmasında önemli rol oynadığını, birçok ilke imza atmış, 800 yıllık Oxford
tarihinde ilk İslami akademik enstitü”
olduğunu belirtti.
76
EKONOMİK FORUM
Oxford İslami Çalışmalar Merkezi
Oxford İslami
Çalışmalar Merkezi,
Oxford Üniversitesi
bünyesinde, bağımsız
bir merkez olarak
faaliyet gösteriyor.
Merkez, İslam dininin
daha iyi anlaşılabilmesi
ve İslam dünyası
hakkında bağımsız
akademik çalışmaları
cesaretlendirmek
amacıyla 1985 yılında
kuruldu.
Galler Prensi Charles
tarafından himaye edilen
merkeze son olarak
İngiltere Kraliçesi İkinci
Elizabeth tarafından
Kraliyet Tüzüğü statüsü
verildi.
Merkez, Müslüman
dünya ve İngiltere’den
gelen bağışlar sayesinde
yeni bir kampüs inşa
ediyor. 30 öğrenci,
merkezin sağladığı burs
imkânlarıyla Oxford
Üniversitesinin değişik
fakültelerinde öğrenimini
sürdürürken, 50 ülkeden
gelen akademisyenler,
misafir öğretim üyesi
programları sayesinde
Oxford Üniversitesi’nde
akademik çalışmalarını
yürütüyor.
Merkez, Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu pek
çok İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) üyesi ülke tarafından
da destekleniyor.
HABER
T
TOBB ETÜ GSTMF DEKANI PROF. DR. ÖZSOY:
“Sanat eğitimi alan
çocuk, şiddetten
uzak durur”
TOBB ETÜ Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Vedat Özsoy, UNESCO The World
Alliance for Arts Education tarafından
düzenlenen World Summit on Arts
Education 2013-Polylogue II toplantısında
yaptığı konuşmada, sanat eğitimi alan
çocukların şiddetten uzak durduklarını
belirtti.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ETÜ) Güzel Sanatlar,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Vedat Özsoy,
UNESCO The World Alliance for Arts
Education (WAAE) tarafından düzenlenen World Summit on Arts Education
2013-Polylogue II toplantısına, çağrılı
konuşmacı olarak katıldı.
13-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında
Almanya’nın Münih kentinde ikincisi
düzenlenen toplantıya sunduğu “Sanat
Eğitimi ve Okullarda Şiddet” başlıklı
bildirisinde Prof Dr. Özsoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından
2007 yılında “Çocuklarda ve Gençlerde
Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu”nun hazırladığı raporun sonuçlarının ve Görsel Sanatlar Eğitimi
Derneği ile Gazi Üniversitesi tarafından
düzenlenen “Sanat Eğitimi ve Şiddet”
konulu sempozyuma sunulan bazı bildirilerin bir analizini ve değerlendirmesini
yaptı.
Prof. Dr. Özsoy konuşmasında, araştırma sonuçlarının, çocuklarda ve okul
ortamında şiddetin “çocuk istismarı öyküleri, uygunsuz aile çevresi, baskın anne
figürü ya da zayıf kişilikli baba figürü,
çocuklukta maruz kalınan şiddet” gibi
çeşitli psikolojik nedenlere dayalı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Prof. Dr.
Özsoy, “Görsel medyanın ve internet bağımlılığının olumsuz etkisi, okulda çeteleşme, uyuşturucu kullanımı” gibi sosyal
nedenlere bağlı olarak da okullarda şiddetin oluştuğunu söyledi.
Prof. Dr. Özsoy ayrıca, araştırmayı
gerçekleştiren komisyonun başkanı İstanbul Milletvekili Halide İncekara’nın
“Sanat Eğitimi ve Şiddet” konulu sempozyumdaki şu sözlerine yer vererek konuşmasını tamamladı:
“Araştırmamızda, sanatın herhangi
bir dalıyla ilgili olan çocukların okulda
ya da okul dışında herhangi bir şiddet
olayına hiçbir zaman karışmadığını gördük. Ne kadar çok çocuk sanat eğitimi
alırsa, bir enstrüman çalarsa, resimle, sporla ilgilenirse şiddetten o kadar
uzaklaşıyor. Bundan hareketle siz sanat
eğitimcilerinden bir ricamız var. Lütfen
derslerinize sahip çıkınız. Bu konuda biz
komisyon olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”
EKONOMİK FORUM
77i
Download