PRATİK 3 Vegnon firması, çocuklar arasındaki sağlıklı beslenmeyi

advertisement
PRATİK 3
Vegnon firması, çocuklar arasındaki sağlıklı beslenmeyi teşvik etme çağrılarına karşılık
olarak, sebzeleri çocuklara çekici hale getirmek adına sebzeleri püre yapmak için bir yöntem
geliştirmiştir. Vegnon firması, sebzeleri püre formunda üreten AB içindeki yalnızca beş
üreticiden biri olup; hem tüketicilerden hem de okullar, hastaneler ve diğerleri gibi kamu
sektöründen yüksek bir talep beklentisi içindedir. Vegnon firması, bu talebi karşılayabilmek
adına şişelenmiş ve konserve püre sebzeleri işlemek için İskoçya’da yeni bir tesis açmıştır.
Konsey, bir ay önce, et sanayinin temsilcileri ile görüştükten sonra, püre olmak için ayrılan
sebzelerin miktarını azaltmak için bir Tüzük çıkarmıştır. Bu Tüzük Ekinde, bu Tüzüğe tabi
tutulan, Vegnon firması da dâhil olmak üzere, AB içindeki beş üreticinin listesine de yer
verilmiştir. Bu Tüzük uyarınca, püre sebze üretimi, bir önceki senenin üretim miktarı ile
sınırlandırılmıştır. Bu, Vegnon firması için şu anlama gelmektedir: İskoçya’daki tesis için
tahmin edilen üretim, artık gerçekleştirilemeyecektir ve bu, Vegnon firması için büyük bir
finansal kayıp oluşturacaktır.
Vegnon firması, bu Tüzüğe karşı nasıl itiraz edilebileceği (bu Tüzüğün nasıl
sorgulatılabileceği) ve hangi başvuru yollarının kullanılabileceği ile ilgili olarak sizden görüş
istemektedir.
PRATİK 4
Konsey, ABİHA md. 157 uyarınca yürüttüğü sosyal programın bir parçası olarak, 1 Ocak
2010 tarihinde iki tane Direktif çıkarmıştır.
2010/1 sayılı Direktif, madde 3 uyarınca: “Üye devletler, işverenleri, aynı türde iş yapan
erkekler ve kadınlar için aynı emeklilik düzenlemelerini kabul etmek yönünde teşvik etmek
için uygun gördükleri adımları atar.”
2010/2 sayılı Direktif, madde 5 uyarınca: “Üye devletler, işverenlerin, tatil izni hakkı
yönünden aynı türde iş yapan erkekler ve kadınlar arasında ayrımcılık yapmamasını sağlar.”
Her iki Direktif, iç hukuka aktarılmak yönünden üye devletlere iki yıllık bir süre
öngörmektedir. Belçika, 30 Ocak 2012 tarihi itibariyle her iki Direktif yönünden de herhangi
bir iç hukuka aktarma işlemi yapmamıştır.
Bir Yerel Yönetim Satın Alma Bölümü, 1 Temmuz 2011 tarihinde Bayan A. ile Bay B.’yi
sekreter olarak işe almıştır. Bu kişiler, aynı işi yapmakta ve aynı ücreti almaktadır. Bununla
birlikte, Bay B.’nin iş sözleşmesine göre bu kişi her yıl için beş hafta tatil iznine sahip ve
yerel yönetimin kendi emeklilik planına dâhilken; Bayan A.’nın iş sözleşmesine göre bu kişi
her yıl için üç hafta tatil iznine sahiptir ve yerel yönetimin kendi emeklilik planına dâhil
değildir.
Yerel Yönetim Satın Alma Bölümü, 1 Ocak 2012 tarihinde Bayan C.’yi sekreter olarak işe
almıştır. Bayan C., Bayan A.’nın iş sözleşmesi ile aynı sözleşmeye sahiptir.
Bayan A. ve Bayan C., Bay B.’nin iş sözleşmesindeki koşulları öğrendiğinden bu yana, kendi
iş sözleşmelerinden memnun değildir. Bayan A., 1 Aralık 2011 tarihinde; Bayan C. ise, 1
Şubat 2012 tarihinde bu sözleşmelere itiraz etmiştir.
(1) Bu kişiler, avukat olarak size gelmiştir. Sizce Bayan A. ve Bayan C., Belçika
mahkemeleri önünde açacakları bir dava çerçevesinde AB hukukunun hangi
hükümlerine, ne şekilde dayanabilir?
(2) Bayan A. ve Bayan C., özel bir şirkette çalışıyor olsa idi; vereceğiniz cevap değişir
miydi? Değişirse, hangi yönde değişir idi?
Download