İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
Hakemli Makaleler
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Adaylara Yapılan Bağış ve Yardım Uygulamasının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Applications of Donations and Contributions to the Candidates in the Presidential Election
Canatay HACIKÖYLÜ | Abdurrahman TARAKTAŞ
13
Tehlike Sorumluluğunun Genelleşmesine Yönelik Düzenleme Tercihi
Preference Regulations Against the Generalized of Danger Responsibility
Mustafa AVCI | Mehmet Celal UZUNKAYA
41
Prospects For Criminal Jury Justice in Azerbaijan: Comparative Study
Azerbaycan Ceza Yargılamasında Jüri Sistemine İlişkin Beklentiler: Karşılaştırmalı Araştırma
Nazım ZİYADOV
67
Çocuğun Soybağının Kurulması ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sonucu Soybağının Tespiti
The Establishment of Child’s Filiation and its Determination as a Result of Assisted Reproductive
Techniques
Hande ÖZCAN
95
Yunanistan’ın Almanya İle Yaşadığı Savaş Tazminatı Tartışmasının Gündeme Getirdikleri:
Federal Almanya Cumhuriyeti Nazi Almanya’sının Devamı mı? Anayasa Hukuku ve Uluslararası
Hukuk Açısından Bir Değerlendirme
Questions Arose From the Dispute Between Greece and Germany Relating War Damages
Compensation: Is German Federal Republic legal successor of Nazi Germany? A Consideration in
Terms of Constitutional Law and İnternational Law
Ahmet Mert DUYGUN
113
Makaleler
Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Sözleşmesi Perspektifinden Çelişen Genel İşlem Şartları
The Battle of the Forms Under the Turkish Code of Obligations and the Cisg
Erdem BÜYÜKSAĞIŞ
135
Mal Sigortalarında Sigorta Ettirenin Sigorta Menfaatinin Bağlantılı Olduğu Malvarlığı
Değerinin Sahibindeki Değişimin Sigorta Sözleşmesine Etkisi (6102 Sayılı Ttk M.1470)
The Effect of Changes in the Person Who Owns the Asset Value Relating Insured Interest of Insurant
on Insurance Contract in the Field of Property Insurance (Art. 1470 of Turkish Commercial Code no. 6102)
Mustafa Alper GÜMÜŞ
159
Modern Ötesi Devlet ve Toplum Kavramı Işığında Yeni Anayasal Düzen ve Vaadettikleri
The New Constitutional State and its Prospects in Light of the Concept of State and Society Beyond
Modern Political Paradigm
Sezgin Seymen ÇEBİ
173
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Uluslararası Askerî Müdahalelerde Görevlendirilmesinin İç Hukuktaki
Dayanakları
Deploying Turkish Armed Forces in International Military Interventions in Accordance With Domestic Law
M. Yasin ASLAN
201
Çeviriler
Konsey ve Üye Devletlerin Hükümet Temsilcilerinin 21.05.2014 Tarih ve Avrupa Birliği Spor
Çalışma Planı (2014-2017) Konulu İlke Kararı
Çeviren: Bengü ÖZ
Haksız Zilyetlik ve Zamanaşımı
Robert MAGNUS | Hannes WAIS | Çeviren: Kerem ÖZ
223
231
Güncel
Anayasa Mahkemesi Kararı
249
Download