10 sınıf tarih notları 4

advertisement
10.SINIF KANUNİ
SULTAN SÜLEYMAN
DÖNEMİ
AHMET KAÇAR-TAVŞANLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TARİH
ÖĞRETMENİ
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DEVRİ

Kanuni tahta çıktığında Avrupanın en güçlü devleti konumunda
Roma-Germen İmparatorluğu ve bu devletin başında ŞARLKEN
bulunmaktaydı.

Şarlken hem Osmanlı bölgesi olan balkanlarda genişleme politikası
benimsiyor,hem de Osmanlı aleyhine İran ile ittifak yapıyordu.

Portekizliler ise coğrafi keşiflerle Hindistan’a ulaşmış ve Osmanlı
denetimindeki baharat ticaretini engellemeye çalışıyordu.

BATIDAKİ GELİŞMELER:

1-OSMANLI-MACARİSTAN İLİŞKİLERİ:
Macaristan Seferi

Osmanlı devletinin Balkan Toprakları Macarlar Tarafından tehdit
ediliyordu.

Osmanlı'lar bunun üzerine 1521 yılında Belgrad'ı alarak orta
Avrupa'nın kapısını açmış oldular.

Macarların Belgrad'ı geri almak için saldırmaları ve FRANSIZ Kral'ı
Fransuva’yı Alman imparatoru Şarlkenin elinden kurtarmak isteyen
Osmanlı Macaristan seferine çıktı.

1526 Mohaç meydan savaşı'nda Macar ordusu 2 saatte imha edildi
ve Macaristan Osmanlı'ya bağlandı.
1. Viyana Kuşatması

1529 yılında Macaristan üzerinde hak iddia eden Avusturya üzerine
sefere çıkıldı ve başkentleri Viyana kuşatıldı.

Ağır toplar götürülmediği ve kış mevsimi yaklaştığından kuşatma
kaldırılmıştır.

1532 yılında Osmanlı ordusu Alman seferine çıkmıştır bu seferde
Alman imparatoru Şarlken ve Avusturya Kral'ı Ferdinand Osmanlı'ların
karşısına çıkma cesareti gösterememiştir.

1533 İstanbul Anlaşması Osmanlı-Avusturya Arasında yapılmıştır bu
Antlaşma ile Osmanlı devleti Avrupa'da üstünlüğü ele geçirmiştir.
Osmanlı-İran ilişkileri

Kanuni İran üzerine 4 sefer yapmıştır.

Bu seferlerle Bağdat,Revan,Nahçivan ve Karabağ ele geçirilmiştir.

İran'ın barış istemesi üzerine 1555 Amasya antlaşması yapılmıştır.

Bu antlaşma İran'la yapılan ilk resmi antlaşmadır.
Kanuni devri denizlerdeki gelişmeler

Osmanlı donanması Kanuni Döneminde Dünya'nın en güçlü
donanmalarından biri haline gelmiştir.

Osmanlı'lar Coğrafi keşiflerle bozulan baharat yolunu tekrar
canlandırmak için SÜVEYŞ KANAL projesini düşünmüşlerdir.

Ayrıca orta Asya'daki Türkleri Rus tehdidinden korumak için DonVolga Kanal Projesi'de düşünülmüştür.

RODOSUN FETHI 1521:Sen Jan şövalyelerinin elinde bulunan Rodos
alınır ve Suriye-Mısır deniz yolunun güvenliği sağlanır.
Cezayir

Cezayir BARBAROS HAYREDDİN PAŞA’nın Osmanlı Donanması'nın
başına geçmesi ile Osmanlı topraklarına katıldı.

1538 yılında Osmanlı donanması Andrea Dorya komutasındaki Haçlı
Donanması'nı ağır bir yenilgiye uğratarak PREVEZE DENIZ ZAFERINI
kazanırlar.

Venedik ile bu zaferden sonra antlaşma imzalanarak Akdeniz
üstünlüğü Osmanlı'lara geçmiştir.

DiĞER DENiZ FETİHLERİ

1551 yılında Trablusgarp fethedilir.
Deniz fetihleri

1560 yılında CERBE DENIZ ZAFERI ile Haçlı donanması bir kez daha
mağlup edilir ve kuzey Afrika üstünlüğü Osmanlı'lara geçer.

1565 yılında MALTA ADASI kuşatılır ancak Turgut Reisin şehit olması
üzerine kuşatma kaldırılır.

1566 yılında SAKIZ ADASI fethedilir.

Portekizlilere karşı 4 adet Hint deniz seferi yapılmıştır Ancak gerek
seferlere önem verilmemesi ,donanmanın okyanuslara uygun
olmaması üzerine seferlerde istenen başarı sağlanamaz.
Fransa'ya verilen kapitülasyonlar

Avrupa Haçlı ittifakını parçalamak ve Akdeniz ticaretini
canlandırmak için Fransa'ya ticari ayrıcalıklar verilmiştir .(1535)

1541 yılında Barbaros Hayrettin Paşa donanma ile Fransa'ya Yardıma
gitmiştir.
Download