SULTAN VERENDİ R

advertisement
SULTAN VERENDİR
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 20 Şubat 2013 Sohbeti,
Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Hazır olan ve dinleyen kullar. Dinlemeyi seven kullar. Esselamu
Aleykum. Size selam olsun, ne güzelsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Güzel Allah'ım. Rabbun
Celil olan Rabbımız. Celle Celaluhu. Amme Nevaluhu ve la İlahe Gayruhu. Subhanehu ve Teala. Sübbûhun
Kuddûsün Rabbuna ve Rabbul Melaiketehu ver Ruh. Asbahna ve Ashabal Mulku Lillah.
Sabahladık. Rabbimiz'in lütfu keremiyle sağ selamet kalktık. Ve Mülk yerlerin göklerin Mülk ve
Melekutu da sabahladılar. Asbahna ve Asbahal Mulku Lillah. Mülk Sahibi'nindir. Kimse bu mülk benimdir
diyemez. El Mulku Lillah. Mülk Cenab-ı Mevla'nındır. Yaratan'ındır. Senin, benim deme. Tarikatuna es
sohbe vel hayrun fil cemiyye. Mübarekler öyle söylemiş, Evliyalar.
Bizim yolumuz sohbettir. Sohbetle kaim. Hayır da cemiyyettedir. Dağınıklıkta hayır yok. Birlikte hayır
var. Beraberlikte hayır var. Dağınıklık şeytandandır. Gördüysen bir yerde dağınıklık var, ittifak yok; kavga
var, niza var. Bil ki o meclis veya o cemaat veya o millet delalettedir. Onlara hükmeden şeytandır. Şeytan
dağılınız der. Her biriniz dağılınız. Her biriniz kendinizi öyle göresiniz ki burnunuz Kaf Dağı'nda derler bazı
defa.
Kibirli olasınız diyor. Kibri Azamet size yakışır der şeytan. Şimdi yolumuz sohbettir. Ve ilk sözümüz
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun İsmi Celilini anmaktır. Kesinkes bu. İlk söylenecek
Rabbimiz'i zikretmek. Rabbimiz'i yüceltmek. O'nu tesbih etmek, O'nu takdis etmek. O'nu temcid etmek,
tahmid etmek. Vazifemiz bu. Rabbimiz'i yüceltecek kelam ne ise kullara bildirilen onu kullanınız diyor.
Rabbiniz'i senin, benim gibi sayma. Cahil olma. Onun için ilk Kullu emrin zi balin lem yübde' fihi
bi'Bismillahi fehüve ebter. Hangi bir iş var ki onu yapmak istersiniz ve Allah'ın ismini anmazsınız, Allah'ı
unutursunuz Nesullahe Fe Nesiyehum. Allah'ı unutanları, Cenab-ı Hak Cenab-ı Bâri Hazretleri unutulmuş
bırakır. Bırakınız kendi hallerine. Demek Beni saymıyorlar. Onlar Benim kulum değildir.
Onlar şeytanın kelpleridir. Bırakınız onları. Beni sayan, Benim İsmi Celilimi zikreden; Benim kullarımdır.
Zikretmeyen, Allah demeyen; şeytanın hayvanlarıdır. Bırakınız, başlarına ne gelirse çeksin. Allahumme
yessir lena umurena. Ey Rabbımız işlerimizi kolay eyle. Ferric kulubena. Sıkıntılarımız aç. Sen'den başkası
açamaz. Vakzi duyunena. Bizim borcumuz neyse onu yapmaya bize kuvvet ver.
İşimiz nedir? Ubudiyyettir. Sana kulluktur. Ey Rabbımız bize Sana kulluk yollarını kolay getir. Ne güzel.
Ne güzel edeb. İnsana güzellik veren edeb. Edebin başı Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bizi
Besmele'yi unutanlardan etme Ya Rabbi.
www.saltanat.org
Page 1
Yazıklar olsun. Yazıklar olsun o kimselere ki meclislerinde Allah'ın İsmi Celilini anmıyorlar. Diyemiyorlar
ayağa kalkıp Bismillahirrahmanirrahim. Ey hazır olan cemaat! Rabbımız'ın İsmi Celilini anaraktan kıyam
ettim. Kıyam ediniz. Allahu Zül Celal'in İsmi Celalini söylüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyin, kıyam
edin. Çok şeyi unuttuk. Unuttuk veya unutturulduk.
İlk unutturulan Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir mecliste ne Türkü, ne Arabı Besmele çekmez. Yazıklar
olsun. E sana kimden kuvvet gelecek? Desene Bismillahirrahmanirrahim, ey hazirun. Ey hazır olan
Allah'ın kulları. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Çünkü Allah'ı unutan, unutulmuş olur. Söyle
Bismillahirrahmanirrahim. Her hazinelerin anahtarı Bismillahirrahmanirrahim.
Dünyayı birbirine katar. Şeytanın ordularını birbirine katar. Birbirleriyle onların cezalarını verir. Değilse
İslam askeri, İslam askeri iki aylık mesafeden diyor, nusirtu bi'r-ra'bi mesire şehreyn; iki aylık yoldan bana
ilahi nusret gelir. En basiti bu. İki aylık yoldan kuvvet gelir. Neyle? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu
Ekber. Söyle. Kılıncımı çektim Allah için. Çünkü Allahu Ekber'dir.
Allahu Ekber diye yürüdü atalarımız, mağribden maşrıka fetheyledi. Bir avuç kara keçili kara keçeli bir
aşiret kondu bir yere. Allah için kondu. Dediler ki biz Allah'ın kullarıyız ve bütün dünyayı fethedeceğiz.
Neyle fethedeceksin? Neyle fethedeceksin? Ey oğlum dedi ey Sultan! İlk Sultan Osman. Ey Sultan Osman
sana Saltanat veren Rabbul İzzet'in hakkı için kılıncını çek Besmele'yle.
Sen bir avuç kara keçeli kabilesin, aşiretsin; lakin kılıncını çek. Bismillahirrahmanirrahim ile mağribi
maşrıkı fethedesin. Etti mi? Etti. Yürü dedi. Allah'ın adına yürü. Allah'ın adına kılıncını çek. Allahu Zül
Celalin İsmi Celali olan Bismillahirrahmanirrahim de, senin kılıncın mağribden maşrıka parlasın. Şimşek
gibi çaksın. Demeyenleri tüketesin. Yeryüzünde onların durması haramdır.
Tüketesin haça, puta tapanları. Tüketesin. Cenab-ı Hakk'ın tevhidini ilan edesin. Diyesin
Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim bu kılıncımı çektim Sen'in için. Yürü ey kulum dendi. Yürü. Ve bir
avuç kara keçeli bir aşiret 700 sene mağribi maşrıkı fethetti, o emir üzerine. Sal ile geçti Çanakkale'den
karşıya. Frengistana girdi. Avrupa'nın göbeğinde Ezan-ı Muhammedi okuttu.
Gülbank-ı Muhammedi çekildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ordumuz daim muzaffer. Allahu Ekber,
Allahu Ekber. Ey Rabbımız Sen'in adına yürüyoruz. Ben'im adıma yürüyorsunuz,
Bismillahirrahmanirrahim deyin, yürüyün. Sizin kılıncınızı kıracak yoktur. Bir avuç aşiret. Bre okuyun be
tarihlerde bunu. Çocuklara bildirin nesiniz? Ne yoldan geldiniz?
Şimdi her önüne gelene avcunuzu açarsınız. Bize para ver dersiniz. Milleti vergiyle boğdular. Sultan
tebasına ümmeti Muhammediye'ye verdi, onlardan almadı. Sultan verendir, alan değildir. Bunlar
Besmelesiz güruhu, Besmelesiz oldukları için her önüne gelene bize yardım et, bize yardım et. Bre
şerefiniz yok mu sizin? Sizin şerefiniz yok mu?
www.saltanat.org
Page 2
Frengistan'dan yardım istersiniz. Kimi Avrupa'dan ister, kimi Amerika'dan ister. Kim Afrika'dan. Bre sizin
şerefiniz var. Allah size şeref vermiş. Bir kılınç vermiş ki önünde durulamaz. O kılınç nedir?
Bismillahirrahmanirrahim. Söyle ve yürü. Korkma. Neredesin ey Müslüman millet? Müslüman millet kaldı
mı yahu, sen ne zamanda yaşarsın, söylersin?
Müslüman millet ne? Müslüman millet nerede? Camilerde olur değil mi? E camilerde kimse yok. Koca
payitahtı Osmanlı'nın şeref mührü basılmış olan İstanbul'u atalarımız camilerle mühürledi. Bunlar
kerhane ve meyhanelerle doldurdu. Ayıplar olsun yazıklar olsun kendilerine. Meclislerinde
Bismillahirrahmanirrahim diyen yok. Onun için hiçbir işleri yürümez. Değiş bu kafayı.
Ey mumin geçinenler! Kafanızı değiştirin. İman sizin gittiğiniz yolda değildir. Siz ortalığı putlarla
doldurdunuz. Atalarınız camilerle Ezan-ı Muhammedilerle dünyayı fetheyledi ve süsledi. Siz ne
yapıyorsunuz? E biz modern insanlarız. Modern insanın nedir ihtiyacı? Yeme, içme, üçüncüsünde yapma.
E üçüncüsünü.
Ecdadın Bismillahirrahmanirrahim deyip yürüdü. Öyle açtı. E şimdi sen önünü kapatmıyorsun ki. Önün
açık senin. Besmelen yok senin. Avratın meydanda; kadını, erkeği. Bu millete bu yakışmaz. E sonra biz
şuyuz, biz buyuz. Bre bu lakırdıları bırak. Yaptığın işe bak. Bunu yaptık, şunu ettik. Onu yaptın, bunu ettin.
Paçalarını bağla da akmasın. Ya. İlk paçalarını bağlayacak olursan Besmele çekmen lazım. Kendini
toplamak lazım. Değilse üzerinden akandan millet de bizar olur. Dünya da uzak kaçar bizden.
Bunlar dilenci oldu. Dünün Sultanları bugün memleketlerinden kovuldu. Bugün onların yerinde her
gördüğüne avcunu açan bir tayfa geldi. Ne için? Bismillahirrahmanirrahim'i unuttukları için. Her gün
söyleyeceğiz. Besmele-i Şerife'nin hakkını bin sene söylesek bitmez. E başımıza şapka da giydik Şeyh
Efendi. E İslam'ın tacı nerede? E sor diyanet reisine. Diyanet reisine sor. İmamlarınıza sor. Hepsi tuvaletli,
setre pantolonlu, Frenklere benzerler. Bir şeye benzedikleri yoktur.
Kımılda ey Müslümanlar, kımıldayın. Kımıldayın bir parça ki devletimiz kaim olsun. Devletimiz İslam ile
ayaktadır. Değilse kıymeti yok. Her gördüğüne "bana bir parça yardım et." Kuvvet İslam'dadır. Birinci
bunu öğret. Üniforma giyip, gösteriş yapmada birşey yok. Höt dese yürekleri patlayıp düşecekler aşağıya.
Burada Mağusa'yı fethetti. Kaç yüz memleketler fethetti atalarımız. Bu Mağusa kalesi var. Mağusa
kalesi sağlam kale. Bir senede fetholdu. Çark kurmuş kafir Mağusa'nın kalesinin içinde. Kim atılırsa çark
boynunu vurup düşerdi, şehid olurdu. Bu Canbolat Paşa, Mağusa'nın iftiharı ve şerefi olan Mübarek
şehid. Daldı çarkın üstüne. Çark Bismillah dedi, daldı. Bismillahirrahmanirrahim. Çark vurdu, Mübarek
başını aldı. Mübarek başını yere bırakmadı. Aldı eline, koltuğuna koydu ve kaleyi fethedene kadar o
Mübarek başı koltuğunda muharebe etti. Ta Mağusa fetholuncaya kadar. Sonra orada yattı yerinde.
www.saltanat.org
Page 3
Şimdi müze kurmuşlar. Eskiden orası muminlerin ziyaret etiikleri mübarek yerdi. Şimdi müzahane
yaptılar.Müze kurmuşlar üstüne. Hiç razı değil. Hiç razı değil. Onun için bu Kıbrıslıların işi yürümez. "Ati
kullin di hakkın hakka." Hak sahiplerinin hakkını ver. Ver bu şehidlerin hakkını. Vermiyorsun. Vermezsen,
alamazsın. Şerefin kalmaz. İtibarın kalmaz. Kıbrıs, bu bir Kıbrıs. Mağribden maşrıka fethetti.
Acem'in, Acem'in payitahtına da girdi. Acem'in taptığı kimse ki ne oldukları belli değil. Oradan o
hangisiyse muhalif olan süpürdü onu, kaçtı. Oradan başla, Orta Asya'dan başla; Atlas Okyanusu'na kadar.
Akdeniz bizimdi. Karalara hükmeden biz. Denizlere hükmeden bizim ordumuz, donanmamızdı. Neredesin
şimdi? Top gelecek Amerikan'dan da bizi korusun. Yazıklar olsun sana.
Amerikan yardımıyla sen ayakta duracağım dersen durmadığın bin defa hayırdır. Dinle bunu ey elinde
ferman tutanlar! Biz buyuz, biz şuyuz diyenler. Kalktığında meclise Besmele çeker misin? Çekmesen
utanmaz mısın? Nasıl diyor. Sana bu mirası bırakan Sultanlar senin gibi mi yaptı? Besmelesiz miydi onlar?
Besmeleli. Siz? Besmelesiz. Besmelesiz hayır eder mi? Etmez.
Söyle öyleyse Bismillahirrahmanirrahim, ey Rabbımız. İsmi Celali'ni anmayı bize nasib eyle.
Yoruluyorum. Hınçlanıyorum. Lakin elimden birşey gelmez. Bununla beraber ümid ederiz ki bu yetişen
gençlik bu söylediklerimizi anlayacak, arayacak, bulacak ve hükmedecektir. Küfrü batıracaktır. Diyecekler
Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Zül Celalin ismiyle putları yıktık Kiliseleri Cami'ye döndürdük. Mağribden maşrıka İslam'ın nurunu
taşıdık. Avrupa'nın göbeğinde Allahu Ekber dedik. Onların çanlarının seslerini biz durdurduk. Bizim
gülbank ki, Gülbank-i Muhammedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber ordumuz daim muzaffer naralarıyla, La
İlahe İll'Allah diyerek fetheyledik.
Konduk Avrupa'nın göbeğine. İznimiz oraya kadardı. Ondan sonra biz yerimize döndük. Yerimize
döndük de bir tayfa geldi Besmelesiz. Bizim Saltanatımızı yıktı. Madem yıktılar, yıkılsınlar. İki yakaları bir
araya gelmesin Allah demeyenlerin. Bismillahirrahmanirrahim demeyenlerin bir şeyleri kalmasın. O
cirnavuk deriz biz Ağustos böcüsü, cır cır cır cır cır. Ağustos da şey eder o böcek. Tesbihi onun odur.
Sonunda bir iskeletçiği kalır onun da kendi kaybolur. Biter.
Bizi de böyle yaptılar. Kaldı bir iskeletimiz, kendimiz kaybolduk. Bizim atalarımızın yolu, sokağı kayboldu.
Onları düşünmez olduk. Hürmet etmez olduk. Onların bedduası üzerlerinedir. Ya Rabbi bizi
Besmelesizler'den etme Ya Rabbi. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. "Teâlâ Ceddu Rabbinâ" (72:3)
Subhan'sın Ya Rabbi. Subhaneke Allahumme ve Bi Hamdik ve Tebare Kesmük ve Teala Ceddük Ve Celle
Seneük ve la İlahe Gayruk. Bunu söyle.
www.saltanat.org
Page 4
Kılıncını çek, yürü. Önüne öyle bir set gelir ki yedi dünyanın askeri onu aşamaz. Ya Rabbi bizi affeyle.
Anlatmak isterim. Kuvvet Sen'de Ya Rabbi. Azametin hürmeti için ol Habibi Kibriya'nın şerefi için bize
İslam'ın şerefini yetiştirecek sancaklarını taşıtacak kullarını gönder Ya Rabbi. Sıfırlandık. Birin önündeyiz
sıfırken; birin gerisinde olan sıfır kaldık.
Ey Rabbımız Sen'in İsmi Celilini analım. Bismillahirrahmanirrahim. Unutturma Ya Rabbi. Unutturma Ya
Rabbi. Besmelesizlerden etme Ya Rabbi. Deyin ey millet Bismillahirrahmanirrahim, yürüyün. Mağribden
maşrıkı fethedersiniz. Söylemezsiniz sıfırlanırsınız. Sıfır olursunuz. Sıfırın altında sıfır olursunuz. Tövbe Ya
Rabbi, tövbe Ya Rabbi, tövbe Estağfirullah.
Ey Rabbımız bizi Sen'in şanı uluhiyyetinden o şereften nur almaktan men edenler nursuz kalsın. Elleri
ayakları tutmaz olsun. İslam'ın sancağı, gökyüzünden inen La İlahe İll'Allah Muhammedun Resulullah
sancaklarıyla donatalım ortalığı Ya Rabbi. Ey genç nesiller! Dinleyiniz, anlayınız ki size şeref verilsin.
Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Günümüz hayırla açılsın. Hayırla yürüyelim.
Rabbimiz'in kulluğuyla şereflenelim. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestain. Her kuvvet
ondan gelir bize. Sıhhat afiyet de ver, kuvvet de ver. Kimseye el açtırma Ya Rabbi. Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Yoruluyorum. Yoruluyorum. İnşa'Allah yorulmam. Ben diyorum kendim
yorulurum ama İnşa'Allah Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği sancakları tutanlar; ne yorulur, ne korkar, ne yılar.
Arslanlarıdır o, gökyüzünden gelen arslanlardır. Arslan ol! Tilki olma! Çakal olma! Arslan ol! Ki
kükrediğinde bütün orman sinsin, kaçıversin. Türk birşey ifade etmez. Lakin Müslüman Türk denirse
dünyayı sallayacaktır. Ondan korkuyorlar. Korktuklarına uğrasınlar. Diyeceğiz Bismillahirrahmanirrahim.
Dedirtmeyenlerin çeneleri imansız kapansın. İmansız gidenin de kabirde çekecekleri vardır. Aman Ya
Rabbi, tövbe Estağfirullah.
Şükür Allah'a. Rabbun Celil Allah. Rabbun Celil Celle Celaluhu, Cellet Azametehu Vela İlahe Gayruhu. Ey
diyanet reisi! Diyanet reisini kaldır ismini de söyle fetva makamı de. Mütfilik de. Deme diyanetçilik. Ne
diyanetçisi? O bir kelimeyi bile değiştiremiyorlar. Ne bre gökten mi indi emir? Elinizde emir
kalmayacaktır. Değiştirecektir Allah Subhanehu ve Teala. El Fatiha.
Eşhedü en la İlahe İll'Allah ve eşhedü enna Seyyidina Muhammedun Abduhu ve Habibihu ve Resuluh.
Biz söyleyelim, gücümüz bu kadar. Güç kudretine, kuvvet kudretine nihayet olmayan Cenab-ı Hak'tır.
İsterse bir karıncaya bir dünyayı fethettirir. İsterse bir fil iş yapamaz. Esselamu Aleykum ey Allah'ın
kulları. Bu sözleri takdir et. Etmezsen tekbir gelecektir. Gözünü aç. Yetişir uyuduğumuz. Fatiha.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=6770&name=2013-02-20_tr_SultanVerendir.mp4
www.saltanat.org
Page 5
Download