100. Yılında Türkiye`nin Vizyonu

advertisement
100. Yılında Türkiye’nin Vizyonu
Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Kongresi, TASAM (Türk Asya Stratejik
Araştırmalar Merkezi) tarafından, 15-17 Ekim 2008 tarihleri arasında İstanbul,
Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı
himayesinde gerçekleştirilen bu proje kapsamında kongre sonrası 81 ilde
çalıştaylar düzenlenecek.
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy; “Bizler, gelişen ekonomimizi ve
potansiyelimizi kullanarak cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, güç ve adalet
temelinde medeniyet değerleri ile donanmış çok daha güçlü bir Türkiye görmek
istiyoruz.” dedi. Bugüne kadar bu konuda yapılmış çok az sayıda çalışmanın
mevcut olduğunu belirten Şensoy; TASAM olarak ortaya koyulan bu proje ile
konunun teferruat içinde kaybolması yerine daha pratik ve anlaşılabilir
politikaların genel hatlarıyla ortaya çıkarılması ve çıktıların karar verici
mercilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarına sunulmasının asıl amaç olarak
belirlediklerini bildirdi.
Şensoy; “Düşünce kuruluşu olarak, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş
yıldönümünde muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşması için yapılması
gerekenler noktasında, üzerimize düşeni büyük bir azim ve inançla yerine
getirme çabası içerisindeyiz.” dedi.
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te ülkemizin olması gereken yer ve
hedeflerle ilgili geniş kapsamlı, stratejik eğitim ve etkileşim projesi olduğunu
belirten Proje Direktörü Dr. Engin Selçuk; “Türkiye’nin önündeki on beş yıllık
süreçte bazı önemli atılımları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Gerek dış politika
alanında, gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanda
belirlenecek olan hedeflere ulaşılması ancak var olan sorunlara değil, vizyona ve
hedefe odaklanan stratejilerin tüm kurumlar tarafından eşgüdüm sağlanarak
uygulanması ile mümkün olabilecektir.” dedi.
Bu projenin bugüne kadar yapılmış benzer çalışmalardan farklı olarak gerçek
anlamda postmodern bir çalışma olduğunu belirten Proje Asistanı Oğuzhan
Köse, şunları söyledi: “Biz sadece akademisyenlerin ortaya yazılı bir çalışma
çıkarmalarından ziyade, hazırlık çalıştayları, kongre ve illerde yapılacak
çalıştaylar ile toplumun her kesiminin fikir beyan etmesini ve genel kabul
görmüş rasyonel stratejilerin ortaya çıkmasını arzulamaktayız. Sonuçta genel
kabul görmüş bu stratejiler, uygulamalar noktasında herkes tarafından anlaşılır
ve kabul edilir olduğu için daha güçlü bir şekilde desteklenecektir. Bu yönüyle
de hem düşünce kuruluşu olma hem de Sivil Toplum Kuruluşu olma
gerekliliklerini yerine getirmiş olacağız.” dedi.
Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, 2023 yılında dünyadaki gelişmelere
paralel olarak, dış politika, güvenlik, siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyokültürel alanlarda Türkiye’nin nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda
önerilerin geliştirilmesi; Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında
Türkiye’nin güçlü ve saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasına
katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.
Evrensel Değere Sahip Bir Projemiz Olabilir mi?
Kongrenin birinci günü “2023’te Uluslararası Sistem, Türkiye ve Dış Politika
Açılımları”, “Yeni Güvenlik Anlayışları ve Türkiye’nin Değişen Güvenlik
Politikası”, “Türkiye’nin Tarihi ve Kültürel Derinliğini Çağın Ötesine Taşıyacak
Değerler” konu başlıklarında toplam dört oturum gerçekleştirilecek. Kongrenin
ikinci gününde de “Türk Siyasal Sistemi: Bilanço ve 2023 İçin Perspektifler”,
“Türkiye’de Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları” ve “Ekonomik Hedefler” konu
başlıklarına yer verilecek.
Kongrede, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi (E) Büyükelçi Uluç
ÖZÜLKER “Uluslararası Çevresel Sorunlar ve Türkiye”; (E) Büyükelçi Ümit PAMİR
“Uluslararası Sistem ve Türkiye İçin Perspektifler”; Bahçeşehir Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ “ABD’nin Geleceği ve Uluslararası Sisteme
Olası Yansımaları”; Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi, TASAM Ankara Temsilcisi
(E.) Büyükelçi Doç. Dr. Ali Engin OBA “Türk Dış Politikasının Temel Güvenlik
Sorunları” başlıklı bildirileri sunacaklar.
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert BİLGİN “Enerjide Tedarik
Güvenliği Sorunları ve Çözüm Alternatifleri”; Galatasaray Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kenan GÜRSOY “Bütün İnsanlık İçin Evrensel Bir Değerler
Projemiz Olabilir mi?’’; Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin
KALAYCIOĞLU “Türkiye’de Siyasal Rejim Sorunu ve Perspektifler“; İstanbul
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet KIRIK “Etnisite ve Din: Toplumsal
Taleplerin Siyasette Yer Bulması’’ Emin AKÇAOĞLU “2023’te Doğrudan Dış
Yatırımların Türkiye için Geleceği”; Rowan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İhsan IŞIK, “Uluslararası Bankacılıktaki Gelişmeler ve Türk Bankacılığı Üzerindeki
Yansımaları” konu başlıklarını ele alacak. Ayrıca Kongrede, “Kültür Bakanlığı
Türkiye Turizm Stratejisi 2023” ve “TÜBİTAK 2003-2023 Strateji Belgesi”
sunumlarına yer verilecek.
15-17 Ekim 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kongre sonrasında 81 il
genelinde düzenlenecek çalıştaylar ile ülke genelinde Türkiye’nin vizyonu
konusunda önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda,
gerçekleşen etkinlikler ile paralel olarak güncellenen “Türkiye’nin Stratejik
Vizyonu 2023” resmi web sitesi ( www.tsv2023.org ) ile daha geniş bir kesime
ulaşılması ve dileyen herkesin görüşlerini iletebilmesi ayrıca hedeflenmektedir.
Download