118_HALIM METE 1.indd

advertisement
HABER
TOBB YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HALİM METE:
“Dönüşüm süreci
tarihi bir fırsat sunuyor”
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, son beş yılda bölgede yaşanan
ekonomik ve siyasi gelişmelere değinerek, yaşanan dönüşüm sürecinin, bölgeyi
ç tarihi bir fırsat sunduğunu
ğ
belirtti.
istikrarlı ve müreffeh hale getirmek için
T
OBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, Ekonomi
Bakanlığı’nın Ankara’daki Orta
Doğu, Kuzey Afrika ve Komşu
Ülkeler Ticaret Müşavirleri Değerlendirme Toplantısı kapsamında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda
düzenlenen “Ortadoğu, Kuzey Afrika ve
Komşu Ülkeler Ticaret Müşavirleri Firma
Buluşmaları Etkinliği”ne katıldı.
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve komşu
ülkeler ticaret müşavirleri ile katılımcı
firmaların yer aldığı etkinliğe Ekonomi
Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Şenel,
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur
Meral, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Dr. Hasan Sert,
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Adnan
Bostan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (INTES) Başkanı M. Şükrü Koçoğlu, Anadolu Aslanları
İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı
Mustafa Koca ve Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih
Şener de katıldı.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete konuşmasında, son
beş yılda bölgede yaşanan ekonomik ve
siyasi gelişmelere değinerek, yaşanan dönüşüm sürecinin, bölgeyi istikrarlı ve müreffeh hale getirmek için tarihi bir fırsat
sunduğunu belirtti.
Bölgedeki insanların yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığını ifade eden Mete,
müşterek hayat tarzı ve tarihin derinliklerinden gelen ortak değerler sayesinde
herkesle kolay diyalog kurabilme ve anlaşabilme olanağına sahip olduklarını vurguladı.
118
EKONOMİK FORUM
Gelişmiş ülkelere bakıldığında, ticaretlerinin büyük bir
kısmını komşu ülkelerle gerçekleştirdiğini dile getiren TOBB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, 1 trilyon
doların üzerinde ihracatı bulunan Almanya’nın ürünlerinin
%74’ünü, Avrupa ülkeleriyle yaptığını, Türkiye’nin de komşşularıyla
y ticaretini geliştirmesi gerektiğini ifade
etti.
Mete konuşmasında, “Uzun süredir
Me
Türkiye, ticaretinin büyük bir kısmını
Türk
Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirmiştir.
Av
Ancak Türkiye yeni düzen ve güç
A
dengesiyle birlikte artık bölgedeki
yatırım ve iş pazarlarını genişletiyor. Afrika’ya açıldık, Latin Amerika’yı zorluyoruz. Diğer taraftan,
Transatlantik Ticaret ve Yatırım
ortaklığı sürecine dâhil olmak istiyoruz. Artık sadece komşunun
aldığıyla yetinmiyor, dünyanın
öbür ucundaki pazarları da hedefö
liyoruz. Vizyonumuz genişledi, bekliy
lentilerimiz büyüdü” dedi.
lent
Mete ayrıca, küresel güç dengesinin
Me
Orta Doğu,
Doğ Kuzey Afrika ve yakın komşucoğrafyanın merkezinde odaklların bulunduğu
b l d
landığını belirtti.
Türkiye ekonomisinin son 10 yıllık dönüşümüne de değinen
Mete, bulundukları coğrafya içinde ticaretin kolaylaştırılmasını, ekonomik işbirliği ve karşılıklı yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini istediklerini, bunun da kapsamlı ve çok boyutlu bir süreç
içinde ele alınmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.
Download