Bileşikler ve Formülleri

advertisement
KONU: Bileşikler ve Formülleri
Farklı elementlerin belirli oranlarda bir araya gelerek
kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları yeni
maddelere bileşik denir.

Su
Su temel ihtiyaç maddelerinden
biridir. Su bilinen tüm canlılar
için gerekli olan renksiz ve
kokusuz bir maddedir. Su çok iyi
bir çözücü olduğu için endüstride
de sayısız kullanım alanı vardır.
Bileşikler en az iki çeşit element içerir.
Yandaki molekül modeli bir
bileşik değildir.
Yandaki molekül modeli bir
bileşiğe aittir. Çünkü en az iki
çeşittir.

Atomlar arasında iyonik bağ bulunduran
bileşikler iyonik yapılı bileşik denir.
Yandaki bileşik modeli
iyonik yapılı bir bileşiğe
aittir. Çünkü iyonik yapılı
bileşikler yığın halinde
bulunurlar.

Suyun yapısını1 tane O atomu ve
2 tane H atomu oluştur. Bir su
molekülünde iki hidrojen bir oksijen atomu ile kimyasal
bağ kurması sonucu oluşur. Su moleküler bir bileşiktir.
Su bileşiğinin molekül modeli
Amonyak
Temizlik malzemelerinde,
patlayıcı ve gübre yapımında
kullanılır. 1 tane H atomu ile 3
tane farklı H atomunun bağ
yapması sonucu oluşan bir
bileşiktir.
Atomlar arasında kovalent bağ bulunduran
bileşikler moleküler yapılı bileşik denir.
Yandaki şekildeki
bileşik bir su
moleküllerine aittir.
Kovalent bağlı bir
bileşiktir.
Amonyak bileşiğinin molekül modeli

Bütün bileşiklerdeki elementler arasında belirli
bir oran vardır.
Na ile Cl atomları birleşerek NaCI bileşiğini
oluştururlar. NaCl iyonik yapılı bir bileşiktir.
Atomları arasında 1:1 oranı olduğu için bileşiğin
formülü NaCl şeklinde gösterilir.

Yangın söndürme tüplerinde,
bitkilerin fotosentezi sırasında
ve gazlı içeceklerde kullanılır.
Bir karbondioksit molekülü bir
karbon atomunun iki oksijen
atomuyla kimyasal bağ kurması
Bileşikler formüllerle gösterilir.
Dünyada bugün bilinen 40 milyon civarında bileşik
vardır. Bu bileşiklerden günlük hayatta en çok
kullandıklarımızdan bazılarının bileşik formülleri ve
özellikleri aşağıdaki gibidir.
sonucu oluşur.
7. Sınıf Fen ve Teknoloji
7. Sınıf Fen ve Teknoloji
Karbondioksit bileşiğinin molekül
modeli
Şeker endüstrisinde kullanılır.
Hava kirliliğine ve asit
yağmurlarına sebep olur. Bir
kükürt dioksit molekülü, bir
kükürt atomunun iki oksijen
atomuyla kimyasal bağ
kurması sonucunda oluşur.
CaO bileşiğini oluşturan elementler Ca (Kalsiyum) ve O
(Oksijen) dir. Ca2+ O2- şeklindedir.
NaCl bileşiği ise Na (Sodyum) ve Cl (Klor)
elementlerinden oluşmuştur. Na+ Cl- şeklindedir.
Kükürt dioksit bileşiğinin molekül
modeli
Besin maddelerinde bulunur.
Vücudumuzun temel ihtiyaç
maddelerinden biridir. Basit
şeker molekülü altı karbon,
altı oksijen, on iki hidrojen
atomunun aralarında bağ
kurması sonucu oluşur.
Yukarıdaki modelde 7 tane molekül vardır. Her bir
molekülde 3 tane atom vardır. Her bir molekülde ise 2
farklı atom vardır.
Basit şeker bileşiğinin molekül
modeli
Temizlik malzemelerinde
kullanılır. Bir hidrojen klorür
molekülü, bir hidrojen ile bir klor
atomunun aralarında bağ kurması
sonucunda oluşur.
Element molekülü
Hidrojen klorür bileşiğinin molekül
modeli
www.sbsfenci.com
7. Sınıf Fen ve Teknoloji
Soru-2009 SBS
Bileşik Molekülü
Bileşik ancak iyonik
yapılı bir bileşiktir.
Atomik yapılı bir
elementtir.
Çözüm: Kükürt dioksit bileşiğinin modeli sorulmakta
doğru cevap C seçeneğidir.
www.sbsfenci.com
Download