Siyah, Beyaz ve Gri - Bilkent University

advertisement
Nazlıcan Ece
Siyah, Beyaz ve Gri
Bugün etrafımıza şöyle bir baktığımız zaman insanların birbirlerini nasıl katlettiklerini
görürüz.Katletmekten kastım sadece öldürmek değildir.Bir insanı ona önyargıyla
yaklaşarak da katledebiliriz.Örneğin bir insanın rengi siyahsa hemen onunla ilgili ırkçı
yargılara varanlar bana göre insanlığı katlediyorlar.İnsanın dilinden, ırkından, etnik
kimliğinden, inancından dolayı insanları ayırmak bence hiç doğru değil.Aynı şekilde
insanlara cinsel tercihleri yüzünden de ayrımcılık yapılıyor.
Aslında ülkemizde de bunun bir çok örneğini görebiliriz.Birisi çıkıp sokakta eşcinsel
olduğunu açıklasa sokakta linç edilme olasılığı çok çok yüksektir.Ülkemizde eşcinsel
olduğu için dövülen ve hatta öldürülen insanlar var.Her şeyin ayrımcılığını
yapıyoruz.Ortak değerler , ortak sebepler bulmak için uğraşmıyoruz.Tek derdimiz
insanları bir sınıfa koyup ona göre yargılamak.Sen Türksün,sen eşcinselsin veya sen
şu görüştensin diyerek insanları ayırmak doğru değildir bana göre.Ama bu şekilde
olmamalı bence.Böyle bir toplumda huzur ve özgür düşünce ortamı sağlanamaz.Hem
devletin hem toplumun bu şekilde baskı uygulaması insanları psikolojik olarak
olumsuz yönde etkiler diye düşünüyorum.Eğer kişi kendini kürt olarak görüyorsa
bırakalım o şekilde yaşasın , o şekilde hissetsin.Aynı şekilde cinsel tercihi ne olursa
olsun bu kişiye aitdir.Bir başkasının buna müdahale edip eleştirmesi de doğru değildir
bana göre.Hatta bazıları bu konuda daha da ileriye gidebiliyor.Mesela Ahmet Tulgar
kendi kitabında bir öyküsünde buna değinmiş.Kendisi en renkli daha da ilginci
toplumun onu kesin olarak eş cinseldir diyebileceği kıyafetleri ile sokakta dolaşıyor
ancak bir kaç kişi onu yakalayıp işkence ederek dövüyorlar.Tek suçu o şekilde giyinip
eş cinsel olmak.
İşte bütün bunlar insanı sınıflandırma isteğimizin bir parçası.Bence milletler, dinler,
diller, cinsiyetcilik bir insanı illa ki bir sınıfa koymak gerektiğini düşünenler tarafından
çıkartılmış gibi.İnsanın dili ,dini ,ırkı farklı olabilir.Ama ortak değer insanlıktır.
Aslında insanlar birbirine daha saygılı daha anlayışlı davransa bu tür ayrımcılıklarla
baş edebiliriz diye düşünüyorum.Bunun için en iyi yol empati kurmaktır bana
göre.Eğer bir insan kendini karşısındakinin yerine koyarak bir iletişim kurarsa çok
daha sağlıklı bir iletişim kurulur.Belki de böylece kimse, kimse hakkında önyargıya
varmaz ve belki de o ortak değerleri bulur.
Bu ayrımcılık sorunu ülkemizde büyük bir yer tutuyor bence.Çünkü ülkemizde
insanlar birbirinin kimliğine, cinsiyetine, görüşüne göre o kişiyle görüşüp
görüşmemeye karar veriyorlar.Örneğin birisi doğu anadolu bölgesinden geldiğini
söylediğinde bir çok kişi onun hakkında önyargıya vararak hemen uzak durmaya
çalışır veya onun da terörist olduğunu düşünür.Ama neden?Bence bu şekilde
önyargılardan uzak durmalıyız.Birbirimizi anlamaya çalışmadığımız için bu şekilde
önyargılara varıyoruz.Örneğin ülkemizde mülteciler var ve çoğu Suriye’den
geldiler.Ama halkımızın çoğu anketlerde de görüldüğü gibi mültecileri istemediklerini
ve iş imkanlarını kısıtlayıp yoksulluğa neden olduklarını söylediler.Oysa zaten
Ülkemizde yoksulluk ve işsizlik sorunu hep vardı Suriyeliler gelince artmadı.Ayrıca
mülteciler severek ya da isteyerek ülkemize gelmediler.Çünkü ülkelerinde savaş
vardı ve kaçabilecekleri en yakın kapı Türkiye idi.İnsanlar Suriyelileri istemiyoruz
gitsinler dediklerinde bence biraz bencillik yapıyorlar.Eğer bizim ülkemizde de savaş
olsaydı nereye kaçardık diye düşünseler daha doğru şeyler ortaya çıkar diye
düşünüyorum.Sonuçta savaştan kaçıp gelen insanlar oldukları için gidin istemiyoruz
demek doğru değildir bana göre.Asıl olanın insan hayatı olduğunu düşünüyorum.
İnsanları bir şekilde siyah ya da beyaz olmaya bir gruba sokmaya mecburmuşuz gibi
davranıyoruz.Gri olmamalı her şeye eşit yaklaşılmamalı diye düşünüyoruz.Ama böyle
olduğu sürece insanlık,sevgi,aşk gibi kavramlar yerini ırkçılık,kin,nefret gibi
kavramlara bırakacak ve bu hiç de olumlu bir olay değil diye düşünüyorum.Daha eşit
daha mutlu daha huzurlu bir ülke ve toplum için ayrımcılık
yapılmamalı.Türkmüş,Kürtmüş,eşcinselmiş demek yerine hepsi sadece insan
denmeli ve bu ortak noktada buluşmalı ki ülkemizde de dünyada da daha huzurlu
insanlar olsun.
Ahmet Tulgar ^Duygusal Anatomi^ Can Yayınları
Download