SOĞAN SÜRMESİ Urocystis cepulae Frost.

advertisement
CİLT III
EM
ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI
SOĞAN SÜRMESİ
Urocystis cepulae Frost.
[=U.colchici (Schlechtend) Rabenh.]
G
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Hastalık etmeni olan Urocystis cepulae Frost.’nin teliospor dışında spor formu
yoktur. Bunlar koyu renkli çok bölmeli gibi görünürler. Aslında, asıl spor üzerinde
düzensiz steril hücreler bu görünümü meydana getirirler. Teliosporlar canlılıklarını
toprakta yıllarca sürdürürler. En önemli bulaşma kaynağı etmenle bulaşık tohumluk
kıskalar olmakla birlikte toprak, sulama suyu, alet ve Makineler da hastalığın
tarladan tarlaya yayılmasında etkin rol oynarlar.
TA
Klamidiosporlar 12–15 µm çapında tek hücreli, küresel-elipsoid şeklinde, kırmızımsı kahverenkli düz ve ince duvarlıdır. Spor gelişimi ve çimlenmesi için
optimum sıcaklıklar 13–22°C dir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
Hastalığın belirtisi yapraklarda bariz şekilde göze çarpan çizgiler halinde görülür.
Bu belirtiler yaprak kını ve yumrularda da olabilir. Çizgiler koyu kahve sürme
sporları ile doludur. Hastalık bir yapraklı fide döneminden itibaren bitkinin bütün
gelişme süresince gelişmesini sürdürür (Şekil 38).
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
83
CİLT III
SEBZE HASTALIKLARI
EM
Hastalığa erken yakalanan yapraklarda bazen anormal bükülme ve kıvrılmalar da
görülür. Böyle bitkiler genellikle cüce kalırlar ve hatta gelişmenin herhangi bir
devresinde ölebilirler. Hastalığın yoğun bulaşık olduğu tarlalarda bitkilerin
tamamen kuruyarak ölmesine sebep olması nedeniyle önemlidir. Bu hastalık daha
çok kıska (arpacık) soğan yetiştiriciliği yapılan yerlerde görülür. Orta Anadolu’nun
bazı yerlerinde sınırlı bir yayılış gösterir.
Şekil 38. Soğan sürmesinin taze ve kuru soğandaki belirtileri.
3. KONUKÇULARI
Konukçuları Allium cinsinden bitkilerdir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Hastalıklı arpacıklar ayıklanarak temiz olanlar ekilmelidir.
G
– Bulaşık tarlalardaki hastalıklı bitki artıkları toplanıp imha edilmelidir.
– Hastalığın yoğun zararı görülen tarlalarda 8–10 yıl ekim nöbeti uygulanmalıdır.
4.2. Kimyasal Mücadele
Kimyasal ilaçlama toprak ve tohum ilaçlamaları şeklinde uygulanır.
4.2.1. İlaçlama zamanı
TA
Toprak ilaçlaması ekimden önce yapılır.
4.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik,
motorlu) veya sırt atomizörü kullanılır.
84
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI
CİLT III
4.2.4. İlaçlama tekniği
Toprak İlaçlaması:
Bu hastalığa karşı ruhsat almış bitki koruma ürününün etiketinde belirtildiği şekilde
uygulama yapılır.
Tohum İlaçlaması:
TA
G
EM
Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice
karıştırılır ve ekilir.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
85
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards