Görsel Araçlar: Kitaplar, Tahtalar

advertisement
4/9/15
Kitaplar
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Öğretimde Görsel-İşitsel Araçlar
Görsel Araçlar: Kitaplar, Tahtalar
q 
q 
q 
q 
Ders kitabı
Öğretmen kitabı
Alıştırma kitabı
Başvuru kitapları
-2-
Yazı ve Gösteri Tahtaları
Yazı Tahtasının Kullanımı
q  En pratik, en kolay ulaşılabilir öğretim materyalidir
denilebilir. Kullanımına dikkat edilirse etkili de olabilir.
q  Tahtaya yazılar okunaklı ve arkadaki öğrencilerin
görebileceği bir biçimde yazılmalıdır.
q  Kara tahta (tebeşir tahtası)
q  Çok amaçlı tahtalar
q  Elektronik tahtalar
q 
q 
q 
q 
q 
Askı/kanca tahtası·
Pazen tahta
Manyetik tahta
Dosya tahta (Flip charts)
Bülten tahtası
-3-
-4-
Yazı ve Gösteri Tahtaları
Yazı Tahtasının Kullanımı - 2
q  Tahtanın kullanımında beli bir
sistematik izlenmeli, yazılar
boşluklara gelişigüzel
yazılmamalıdır.
q  Tahta kullanılırken önemli yerler
renkli kalemlerle ya da altı çizilerek
vurgulanmalıdır.
q  Tahtaya yazılacak bilginin tümünü
yazmak yerine anlatarak yazmak
daha etkilidir.
Elektronik tahtalar bir duvara monte edilebildiği gibi ayaklı olarak portatif
bir şekilde de kullanılabilmektedir. Bu tür tahtalarda hem tahtanın
yüzeyindeki yazı ve çizimler bir yazıcıdan çıktı olarak alınabilmekte hem de
bir kablo aracılığıyla bilgisayara aktarılabilmektedir.
-5-
-6-
1
4/9/15
Yazı ve Gösteri Tahtaları-2
Elektronik tahtalar: Tahtaya yandan tutturulan bir aygıt normal beyaz
tahtayı elektronik bir tahtaya dönüştürebilmektedir. Bu aygıt
sayesinde tahtanın yüzeyindeki yazı ve çizimler bir bilgisayara
kaydedilebilmektedir.
Yazı ve Gösteri Tahtaları-3
q  Sergilenecek nesnenin bir kancaya tutturulduğu askı
(kanca) tahtalar genellikle ağır olan ürünlerin
sergilenmelerinde kullanılırlar.
-7-
Yazı ve Gösteri Tahtaları-4
-8-
Yazı ve Gösteri Tahtaları-5
q  Pazen tahtalar özellikle okul öncesi ve dil eğitiminde
yaygın kullanım alanı bulmaktadırlar.
Manyetik tahtalar, arkalarına mıknatıs tutturulmuş görsellerin
tahtaya tutturularak sergilenmesi amacıyla kullanılırlar.
-9-
Yazı ve Gösteri Tahtaları-6
-10-
Yazı ve Gösteri Tahtaları-6
Dosya tahtalar, yazım ve çizimlerin genellikle büyük boy
kağıtlara yapıldığı ve bu kağıtların tahtanın arka tarafına
çevrilerek kullanıldığı tahtalardır.
Dosya tahtalar, yazım ve çizimlerin genellikle büyük boy
kağıtlara yapıldığı ve bu kağıtların tahtanın arka tarafına
çevrilerek kullanıldığı tahtalardır.
-11-
-12-
2
4/9/15
Yazı ve Gösteri Tahtaları-7
Yazı ve Gösteri Tahtaları-7
-13-
Yazı ve Gösteri Tahtaları-8
-14-
Yazı ve Gösteri Tahtaları-9
q  Sergi tahtaları
q  Bülten tahtası
-15-
Yazı ve Gösteri Tahtaları-10
-16-
Yazı ve Gösteri Tahtaları-11
q  Diorama ve Okuma-yazma öğretiminde kullanılan bir tahta
q  Bülten tahtası
-17-
-18-
3
4/9/15
Başvuru Kaynakları
Teşekkürler!!!
q  Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E.
(1999). Instructional media and technologies for learning
(Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company.
q  Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve
materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
J
-19-
-20-
4
Download