demokratikleşme ve insan hakları paketi (30 eylül 2013)

advertisement
-BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞIBASIN BİLGİ NOTU
DEMOKRATİKLEŞME VE İNSAN HAKLARI PAKETİ
(30 EYLÜL 2013)
I-YASAL DÜZENLEMELER
SİYASİ HAKLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR
1. Yüzde 10’luk seçim barajına ilişkin 3 alternatif:
-Aynen kalıyor
-Daraltılmış bölge seçim sistemi ile yüzde 5’e düşürülüyor
-Dar bölge seçim sistemi ile tamamen kaldırılıyor
2. Siyasi partilere devlet yardımının kapsamı genişletiliyor(Aranan oy oranı yüzde
7’den yüzde 3’e düşürülüyor)
3. Siyasi partilerin teşkilatlanmaları kolaylaştırılıyor
4. Siyasi partilere üyelikte engeller kaldırılıyor
5. Ön seçimlerde farklı dil ve lehçelerde propaganda imkanı sağlanıyor
6. Siyasi partilerde eşbaşkanlığın önü açılıyor
7. Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkanı tanınıyor
NEFRET SUÇU VE AYRIMCILIKLA DAHA ETKİN MÜCADELE
8. Nefret saikiyle işlenmesi durumunda TCK’daki suçların cezaları artıyor
9. Ayrımcılık suçunun kapsamı genişletiliyor ve caydırıcılığı artırılıyor
10. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu oluşturuluyor
YAŞAM TARZINA SAYGIYA GÜVENCE
11. Yaşam tarzına saygı TCK ile güvence altına alınıyor
12. TCK’da kişilerin bireysel ibadetlerinin ve inanç gereklerinin engellenmesine yaptırım
getiriliyor
PRATİK DEĞERİ OLMAYAN CEZALARA SON
13. Harf Kanunu’na uymayanlar için TCK’daki cezai müeyyide kaldırılıyor
TOPLANTI VE GÖSTERİ HAKLARI GENİŞLETİLİYOR
14. Mülki amirlerce toplantı yer ve güzergahınınartık siyasi partiler, meslek örgütleri ve
sendikalarla birliktebelirlenmesi sağlanıyor
15. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin süresi uzatılıyor
16. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Hükümet Komiseri uygulaması kaldırılıyor
17. Toplantı Düzenleme Kurulu güçlendiriliyor, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde
dağılma kararı alma yetkisi Düzenleme Kurulu’na veriliyor
FARKLI DİL VE LEHÇELERDE EĞİTİM İMKANI
18. Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önü açılıyor
1
-BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞIBASIN BİLGİ NOTU
ÜNİVERSİTE ADI DEĞİŞİKLİĞİ
19. Nevşehir Üniversitesi’nin adı Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi oluyor
YER İSİMLERİNİN İADESİ
20. Köy isimlerinin değiştirilmesinin önündeki yasal engel kaldırılıyor
21. İl ve ilçe isimlerinin değişikliği yönündeki talepler dikkate alınacak
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YASAL GÜVENCE
22. Kişisel verilerin korunmasına yasal güvence getiriliyor
YARDIM TOPLAMADA KISITLAMALAR KALDIRILIYOR
23. Kurban derisi, fitre ve zekat toplama konusundaki kısıtlamalar kaldırılıyor
II-İDARİ DÜZENLEMELER
KAMUDA KILIK KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLANIYOR
24. Kılık Kıyafet Yönetmeliği değiştirilerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağı
kaldırılıyor
ÖĞRENCİ ANDI KALDIRILIYOR
25. İlkokullardaki öğrenci andı uygulaması kaldırılıyor
MOR GABRİEL (DEYRULUMUR) MANASTIRI ARAZİSİNİN İADESİ
26. Mor Gabriel Manastırı arazisi manastır vakfına iade ediliyor
ROMAN VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLİYOR
27. Roman Dili ve Kültürü Enstitüsü kuruluyor
28. Roman vatandaşlarımızınyaşam koşulları iyileştiriliyor ve eğitim alanındaki
sorunları gideriliyor
2
Download