İçindekiler - Öğrenci İşleri

advertisement
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2016/2016 GÜZ YARIYILI
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KILAVUZU
İçindekiler
1- Online yatay Geçiş Başvuru İşlemleri
(1)
2- Kişisel bilgi giriş ekranı
(1)
3- Eğitim gördüğünüz kurum bilgi giriş ekranı
(2)
4- Başarı puan giriş ekranı
(3)
5- Otomatik gelen ekran
(4)
6- Muafiyet giriş ekranı
(4)
7- Transkript yükleme ve kontrol ekranı
(5)
8- Başvuru sonuç kontrol giriş ekranı
(6)
9- Başvuru sonuç takip ekranı
(6)
10- Yatay geçiş takvimi
(7)
11- Kesin kayıt merkezleri
(7)
12- Belge Gönderme İşlemleri
(7-8-9)
Online yatay geçiş başvurusunda bulunacak programlar
-
-
Yabancı Uyruklu ve Uzaktan Eğitim kontenjanları dışındaki tüm kontenjanlara başvuracak
öğrenciler ONLİNE başvuruda bulunacaklardır.
Yabancı Uyruklu ve Uzaktan Eğitim kontenjanlarına başvuracak öğrenciler 26.08.2016
tarihine kadar başvuru evraklarını belirtilen adrese göndermek zorundadır.
Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine online olarak yatay geçiş başvurusunda bulunan
öğrenciler, başvuruya esas teşkil edecek olan belgelerinin asıl nüshalarını 15.08.2016
tarihine kadar başvuruda bulundukları Fakültelere ait öğrenci bürolarına posta yolu ile ve
ya şahsen teslim etmek zorundadır.
Yatay geçiş başvurusunu online olarak yapan ve başvuru sonrası kayıt hakkı kazanan
öğrenciler (Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri, Yabancı Uyruklu ve Uzaktan Eğitim
kontenjanlarına başvuran öğrenciler hariç) kesin kayıt için geldiklerinde istenen
belgelerin asıl (Islak İmzalı) nüshalarını yanlarında getirmek zorundadır. Eksik ve onaysız
belge ile gelen öğrencilerin kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir. Bu kapsamdaki
öğrencilerin posta yolu ile belge göndermelerine gerek yoktur.
Online Başvuru Linki:
http://yataygecis.omu.edu.tr/ogrenci/basvuruyap
YATAY GEÇİŞ ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Önemli Detay: Yatay geçiş bilgi giriş ekranları girilen bilgilerin karakter veya rakamsal değer uygunluğunu kontrol
etmektedir. Uygun değer girilmediği takdirde başvuru alanı kırmızı renk almaktadır. (Resim -1) Uygun olan değer
girilen alan yeşil renk almaktadır. (Resim-2) Hatalı alan bilgisi girildiği takdirde başvurunuz onaylanmayacaktır.
Resim-1 Hatalı girilmiş ve onaylanmamış ekran resmi
1- Kişisel Bilgi Giriş
Resim-2 Doğru girilmiş ve onaylanmış ekran resmi
Başvuruda bulunacak öğrenci, http://yataygecis.omu.edu.tr/ogrenci/basvuruyap tıklayarak sisteme giriş yaptıktan
sonra öncelikle kişisel bilgilerini ve başvuru türünü sisteme gireceklerdir.
Öğrenciye ait T.C. kimlik numarası doğru olarak girilmelidir
Sistem giriş şifresi olarak kullanılacağından, nüfus cüzdanının
ön yüzünde yazan No doğru olarak sisteme girilmelidir.
Başvuruda bulunacak olduğunuz yatay geçiş türünü tercih
ediniz. Her öğrenci sadece bir kere yatay geçiş başvurusunda
bulunabilir. Sistem ikinci başvuruyu kabul etmeyecektir.
Ekran Görüntüsü-1: Kişisel bilgi sisteme giriş ekranı
(1)
2- Eğitim Gördüğünüz Yükseköğretim Kurumu
Eğitim gördüğünüz Yükseköğretim Kurumu bilgilerini
kısaltma yapmadan (Öğrenci belgeniz veya Transkriptinizde
yer alan adı) doğru olarak yazınız.
Sınıf bilgisi olarak, eğitim gördüğünüz yükseköğretim
kurumunda tamamlamış olduğunuz sınıf bilgisi yazılacaktır.
Ekran Görüntüsü-2: Eğitim gördüğünüz birim bilgisi
3- Eğitim Gördüğünüz
Otomatik olarak gelmektedir.
Yatay
geçiş
başvuruda
bulunacak
Fakülte/Yüksekokulu ve programı seçiniz.
olduğunuz
Yatay geçiş başvuruda bulunacak olduğunuz programın puan
türünü seçiniz. DGS sınav sonucu ile başvuruda bulunan
öğrenciler için de geçerli uygulamadır.
Program türünü tercih ediniz. Ortalama ile başvurularda II.
öğretimde I. öğretime % 10 belgesi olmadan başvuruda
bulunamaz.
Sınıf bilgi ekranı dikkat edilmesi gereken bölümdür. Şöyleki;
2. sınıfa başvuracak öğrenciler giriş yılı olarak 2015 yılını,
3. sınıfa başvuracak öğrenciler giriş yılı olarak 2014 yılını,
4. sınıfa başvuracak öğrenciler giriş yılı olarak 2013 yılı ve
üstünü tercih edeceklerdir.
Ekran Görüntüsü-3: Başvurduğunuz birim bilgisi
(2)
4- Gerekli Başarı Puan Bilgisi
ÖSYS, DGS, YÖS, ÖZEL YETENEK gibi Üniversiteye giriş sınav
türünü tercih ediniz.
Puan türünü tercih ediniz.
Not: yatay geçiş başvurusunda bulunduğunuz programın
puan türünü seçmeniz gerekmektedir.
Varsa OBP puanınızı giriniz. Eğer OBP puanınız yoksa alana
000.00 değeri giriniz.
Varsa YGS puanınızı giriniz. Eğer YGS puanınız yoksa alana
000.00 değeri giriniz.
Varsa Transkriptte yazan yüzlük başarı notunuzu giriniz.
100’lük başarı notunuz yoksa 00.00 değeri giriniz.
Varsa Transkriptte yazan dörtlük başarı notunuzu giriniz.
4’lük başarı notunuz yoksa 0.00 değeri giriniz.
Üniversiteye giriş yılı en dikkat edilmesi gereken alandır.
(Bir önceki ekran resmini tekrar inceleyiniz.)
Üniversiteye giriş yılı bilgisi başvurduğunuz sınıf bilgisi ile
paralel olmalıdır. Şöyle ki;
2. sınıfa başvuran öğrenciler giriş yılı olarak 2015 yılını,
3. sınıfa başvuran öğrenciler giriş yılı olarak 2014 yılını,
4. sınıfa başvuran öğrenciler giriş yılı olarak 2013 yılı ve
üstünü tercih edeceklerdir.
AKSİ TAKDİRDE BAŞVURULARINIZ SİSTEM TARAFINDAN
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
Ekran Görüntüsü-4: Gerekli Başarı Puan Bilgisi
(3)
5- Otomatik Gelen Ekran Bilgisi
Başvuru esnasında başvurduğunuz sınıf ve giriş yılı bilgisini 3
ve 4 nolu ekran görüntülerinde belirtildiği gibi girilmiş ise
ayrıca programın yerleşme puanı ve not ortalama bilgi
alanları eksiksiz doldurulduğunda OTOMATİK GELEN EKRAN
alanına tıklamanız durumunda başvurduğunuz programa ait
taban puan ve kontenjan bilgisi görülecektir. Hatalı başvuru
yapılması durumunda OTOMATİK GELEN EKRAN alan bilgileri
gelmeyecektir. Bu durumda başvuru bilgilerinizi kontrol
etmeniz gerekecektir.
Ekran Görüntüsü-5: Otomatik Gelen Ekran Bilgisi
6- Başarılı olduğunuz (Muaf Olmak İstediğiniz ) Dersler Giriş Ekranı Bilgisi
Transkripte başarılı olduğunuz dersler için muafiyet talebine bulunacak olduğunuz ekrandır. Başarılı olduğunuz derse ait istenen bilgiler doğru olarak
ekrana girilmelidir. Eğer muafiyet istenecek ders sayısı fazla ise DERS EKLE butonu ile ilave ders ekleme satırı eklenebilecektir. Muafiyet işleminizin
doğru ve kısa sürede yapılabilmesi için, girilecek bilgilerin onaylı transkriptte yazan bilgi doğrultusunda olması önemlidir. Hatalı girilecek olan
bilgiden öğrenci sorumludur.
Ekran Görüntüsü-6: Muafiyet Ekran Bilgisi
7- Şart ve Koşulları Kabul Ekranı
Başvuru şart ve koşullarını dikkatlice okuyup onaylayınız.
Ekran Görüntüsü-7: Şart ve Koşul Kabul Ekran Bilgisi
(4)
8- Transkript Resmi Yükleme
Onaylı transkriptinizin JPG, PNG, JPEG formatlı resmini
yükleyiniz. Görüntü resminin net ve okunabilir olması
gerekir. Aksi durumda muafiyetinizde gecikme yaşanabilir.
Transkript resmini yüklememeniz durumunda sistem
başvurunuzu kabul etmeyecektir.
Ekran Görüntüsü-8: Transkript resim yükleme ekran resmi
9- Ben robot değilim kontrol ekranı
Bon robot değilim sekmesini tıkladığınızda ekrana gelen
görselde istenilen resimleri tıklayarak DOĞRULA
butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.
Ekran Görüntüsü-9 Ben robot değilim kontrol ekran görüntüsü
10- Başvuru kabul ekranı
Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda ekranınızda
başvurunuzun kabul edildiğini, kullanıcı adı ve
parolanızın verildiği bir ekran gelecektir. Kullanıcı adınız
TC kimlik numaranız, parolanız ise Nüfus cüzdanı
numaranızdır.
Ekran Görüntüsü-10 Başvuru sonucu
(5)
11- Başvuru sonucunun kontrolü
Sisteme giriş yap butonunu tıklayarak, sisteme giriş
yapınız.
Ekran Görüntüsü-11 Başvuru sonuç kontrolü
12- Başvuru sonucunun kontrolü
Başvuruya ait, değerlendirme, muafiyet gibi aşamalar
sistemden takip edilebilecektir.
Ekran Görüntüsü-12 Başvuru sonuç takip ekranı
13- Başvuru sonucuna dair alınacak belge
Başvuru tamamlandığında sistemden alacak olduğunuz belgeyi,
kesin kayıt için gelirken yanınızda getirmek zorundasınız.
(6)
14- Yatay Geçiş Takvimi
15- Yatay geçiş Kayıt Merkezleri
KESİN KAYIT MERKEZLERİ VE GÜNLER
FAKÜLTE YÜKSEKOKUL ADI
Kesin kayıt Tarihi
Kesin Kayıt Yeri
Diş Hekimliği Fakültesi
25-26 Ağustos 2016
Fakültelere ait Öğrenci İşleri Büroları
Tıp Fakültesi
Eğitim Fakültesi
05 Eylül 2016
Fen edebiyat Fakültesi
06 Eylül 2016
Ziraat Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğrenci İşleri daire Başkanlığı
İlahiyat Fakültesi
07 Eylül 2016
Öğrenci Bürosu
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
(OMU Atatürk Kongre ve Kültür
Mühendislik Fakültesi
08 Eylül 2016
Merkezi Karşısı, Saat Kulesi Yanı)
Veteriner Fakültesi
Samsun Sağlık Yüksekokulu
09 Eylül 2016
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diğer Fakülte/Yüksekokullar
05 Eylül 2016
Fakülte/Yüksekokul Binaları
09 Eylül 2016
 Belirlenen günde kayıt için gelemeyen öğrencilerin kayıtları 09.09.2016 Cuma günü yapılacaktır.
16- EK MADDE 1 KAMSAMINDA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN BELGE GÖDERME İŞLEMLERİ
1: Yatay geçiş başvurusunu online olarak yapan ve başvuru sonrası kayıt hakkı kazanan
öğrenciler (Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Uzaktan Eğitim kontenjanlarına başvuran öğrenciler
hariç) kesin kayıt için geldiklerinde aşağıdaki belgelerin asıl (Islak İmzalı) nüshalarını yanlarında
getirmek zorundadır.
Eksik ve onaysız belge ile gelen öğrencilerin kayıt işlemi yerine
getirilmeyecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerin posta yolu ile belge göndermelerine gerek yoktur.
2: Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine online olarak yatay geçiş başvurusunda bulunan
öğrenciler, başvuruya esas teşkil edecek olan belgelerinin asıl nüshalarını 15.08.2016 tarihine kadar
başvuruda bulundukları Fakültelere ait öğrenci bürolarına posta yolu ile ve ya şahsen teslim etmek
zorundadır. Postadaki gecikmeler kurumu bağlamaz ve gecikmeli evrak gönderen öğrencinin
başvurusu dikkate alınmaz.
3- Uzaktan Eğitim kontenjanlarına online olarak başvuru yapılmayacaktır. Öğrenciler
başvuruda istenen belgeleri, 26.08.2016 tarihine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı Öğrenci Bürosu (OMU Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Karşısı, Saat Kulesi Yanı)
(7)
adresine şahsen veya posta yolu ile göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler kurumu bağlamaz ve
gecikmeli evrak gönderen öğrencinin başvurusu dikkate alınmaz.
Belgeler;
* Online başvuru sonrasında, başvuruya ait sistemden alınacak başvuru
formu
* Öğrenci Belgesi
* Onaylı not durum belgesi (Transkript)
* Onaylı müfredat ve ders içerikleri
* Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
* Daha önce Ek Madde 1 ile yatay geçiş yapmadığına dair belge (Öğrencinin
kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan alınacaktır)
* ÖSYS sınav sonuç belgesi
* Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
* İlk ve Acil Yardım Programına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin
Dikkatine!
Sağlık Kurul Raporunun aslı, kesin kayıt tarihlerinde ibraz edilmek zorunludur. Sağlık
Kurul Raporunda Ö.S.Y.M. Kılavuzunda belirtilen 6. ve 233. Özel şartlar, Sağlık Kurul Raporunda
yazılmış olması şarttır. Hastaneden alacağınız Sağlık Kurul Raporunuzun örnekteki ibarelerin yazılı
olması şarttır. Sağlık kurul raporunun Ö.S.Y.M. Kılavuzunda belirtilen özel şartları taşımaması
durumunda kesin kayıt kesinlikle yapılmayacak olup herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sağlık
Kurul Rapor örneğine ilanın sonunda yer almakta olup, doğru belge düzenlenebilmesi için bir
örneğini rapor için başvurduğunuz hastaneye veriniz.
17- ORTALAMA İLE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN BELGE GÖDERME İŞLEMLERİ
1: Yatay geçiş başvurusunu online olarak yapan ve başvuru sonrası kayıt hakkı kazanan
öğrenciler (Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri, Yabancı Uyruklu ve Uzaktan Eğitim kontenjanlarına
başvuran öğrenciler hariç) kesin kayıt için geldiklerinde aşağıdaki belgelerin asıl (Islak İmzalı)
nüshalarını yanlarında getirmek zorundadır. Eksik ve onaysız belge ile gelen öğrencilerin kayıt
işlemi yerine getirilmeyecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerin posta yolu ile belge göndermelerine
gerek yoktur.
2: Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine online olarak yatay geçiş başvurusunda bulunan
öğrenciler, başvuruya esas teşkil edecek olan belgelerinin asıl nüshalarını 15.08.2016 tarihine kadar
başvuruda bulundukları Fakültelere ait öğrenci bürolarına posta yolu ile ve ya şahsen teslim etmek
zorundadır. Postadaki gecikmeler kurumu bağlamaz ve gecikmeli evrak gönderen öğrencinin
başvurusu dikkate alınmaz.
3- Yabancı Uyruklu ve Uzaktan Eğitim kontenjanlarına online olarak başvuru
yapılmayacaktır. Öğrenciler başvuruda istenen belgeleri, 26.08.2016 tarihine kadar Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bürosu (OMU Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Karşısı, Saat Kulesi Yanı) adresine şahsen veya posta yolu ile göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler
kurumu bağlamaz ve gecikmeli evrak gönderen öğrencinin başvurusu dikkate alınmaz.
Belgeler;
* Online başvuru sonrasında, başvuruya ait sistemden alınacak başvuru
formu
* Öğrenci Belgesi
* Onaylı not durum belgesi (Transkript)
(8)
* Onaylı müfredat ve ders içerikleri
* Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
* ÖSYS sınav sonuç belgesi
* İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş
başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları
sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge
* Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin
Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi olmadığına
dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca
Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.
* İlk ve Acil Yardım Programına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin
Dikkatine!
Sağlık Kurul Raporunun aslı, kesin kayıt tarihlerinde ibraz edilmek
zorunludur. Sağlık Kurul Raporunda Ö.S.Y.M. Kılavuzunda belirtilen 6. ve 233. Özel şartlar, Sağlık
Kurul Raporunda yazılmış olması şarttır. Hastaneden alacağınız Sağlık Kurul Raporunuzun örnekteki
ibarelerin yazılı olması şarttır. Sağlık kurul raporunun Ö.S.Y.M. Kılavuzunda belirtilen özel şartları
taşımaması durumunda kesin kayıt kesinlikle yapılmayacak olup herhangi bir ek süre
verilmeyecektir. Sağlık Kurul Rapor örneğine ilanın sonunda yer almakta olup, doğru belge
düzenlenebilmesi için bir örneğini rapor için başvurduğunuz hastaneye veriniz.
(9)
Download