Palyatif Bakım ve Tükenme Sendromu

advertisement
Tükenme
 Uzun süreli strese bağlı yorgunluk, bitkinlik gerginlik,
yoğun çalışmaya karşın sonuç alamama ve yetersizlik
belirtileri ile kendini gösteren bir ruhsal durumdur.
 İşte psikolojik stresle baş edememe, bunu
dengelemek için enerji ve kaynakların aşırı kullanımı
ile bitkinlik ve yetersizlik duyguları, işi yapamama ile
sonuçlanır
Tükenme belirtileri
 Yorgunluk
 İlgi kaybı
 Depersonalizasyon
 Engellenmeye tahammülsüzlük
 İşte alaycı küçümseyici tutum
 Etkin olamama ve kişisel gelişimde azalmış beklenti
Burn-out
 Jet motorunun çalışırken birden durması için
kullanılırken ilk 70lerde ideallerin, enerji ve amacın
kaybolöası için Psikiyatr Herbert Freudenberger
tarafından kullanılmış
 Sağlık çalışanlarında en yüksek hemşirelerde
tanımlanmış (%40)
 Onkoloji, Psikiyatri, Yoğun Bakım, Palyatif Bakım, Acil
 Deneyimli çalışanlarda daha az, yaşla daha dengeli ve
daha geniş bakış açısı ile dğerlendirme
 Destek azlığı nedeni ile bekar ve çocuksuzlarda daha
fazla
Depresyon ile benzerlikler
farklar
 BENZER
 Aşırı yorgunluk
 Moralsizlik
 Becerilerde azalma
 FARKLI
 Tükenme
Depresyon
 Yabancılaşma
Mutsuzluk
 Umutsuzluk
Değersizlik düşünceleri
 Hırçınlık
İntihar düşünceleri
Tükenme Riskleri
 İşle ilgili: Aşırı iş yükü, kaynak azlığı, zaman baskısı,
rol çatışması
 Evle İlgili: Evdeki beklentiler, sorumluluklar, evde
destek azlığı
 Kişiyle ilgili: Yarışmacılık, düşük özgüven, kontrol
isteği, yüksek iş ve performans beklentisi
Tükenme şiddeti
sağlıklı
Evre 1
Evre 2
Evre 3
Evre 4
canlı
gergin
fiziksel
bitkinlik
depersonalizasyon
umutsuzluk
neşeli
fazla iş
duygusal
bitkinlik
alaycılık
Geri çekilme
enerjik
fazla beklenti
fiziksel belirti
ilgisizlik
duygusuzluk
üretken
yabancılaşma
anlamsızlık
kin
yetersizlik
idealist
hastaya
ilgisizlik
Tükenme
duygusal belirtiler
 Depresif mizaç
Umutsuzluk
 Değişken mizaç
Başarısızlık
 Kolayca ağlama
Güçsüzlük
 Bitkinlik
Suçluluk
 Gerginlik
Kendine Güvensizlik
 Anksiyete
Konsantre olamama
Tükenme
fiziksel belirtiler
 Baş ağrısı
 Baş dönmesi
 Bulantı
 Yaygın ağrılar
 Uyku bozuklukları
 Mide barsak problemleri
 Kronik yorgunluk, kolay hastalanma
Tükenme
davranışsal belirtiler
 Sigara içme
 Alkolü arttırma
 Aşırı hareketlilik
 Eğlenme ve dinlenme etkinliklerini bırakma
 Ortalarda gözükmeme
 Pişmanlık
 Hayal kırıklığı
 Sıkılma
Tükenmenin sonucu
 Bedensel Hastalıklar: Kalp hastalıkları,
Migren, Hipertansiyon
 Stresle ilgili ruhsal hastalıklar: Anksiyete,
Depresyon, Uykusuzluk, Yetersizlik
 Kötü beslenme
 Sigara içki kullanmada artma
 İyilik halinin bozulması, kötü sağlık koşulları
Alarm sinyalleri
 Hastalık ve Sakatlanma yetersizlik
 Yorgunluk
 Arzu heves yokluğu
 Zihinsel çözülme
 Aşırı depersonalizasyon
Hasta Yakınları
 Sevdiğin birini kaybetme
 Ölümle yüzleşme
 Artan görevlerle başa çıkma
 Çaresizlik
 Sınırlarımızla yüzleşme
Sağlık Çalışanları
 Hastayı kaybetme- var olma amacının tersi
 Ölümle yüzleşme
 Acılı insanların mümkünsüz talepleri
 İşin fiziksel talebi
 İş arkadaşları ile gerilim
 Rekabet
Sağlık çalışanları risk
faktörleri
 Zamana karşı iyi bakım
 Tedavi yaklaşımlarının, teknolojinin, uygulama koşullarının
sık değişmesi
 Hastaların çok incinebilir, ihtitaçlı olması
 Hasta ve ailesi arasında kriz
 Gürültülü ortam
 İş ortamı, yoğun çalışma, dinlenememe
 Genç, eğitimli hasta
 Düşük öz-güven, mükemmeliyetçi tutum, onay ihtiyacı
Kişiye yönelik yaklaşımlar
 Psikoterapi
 Danışmanlık
 Uyum becerileri eğitimi
 Iletişim becerileri
 Sosyal destek
 Gevşeme egzersizleri
Kurumsal yaklaşım
 Yönetici eğitimi
 Iş koşullarını düzenlemek
 DİNLENME ODASI, tatil zamanları
 Danışmanlık egzersiz
Belirtiler
 Davranışsal




Hiperaktivite
Sigara, alkol kullanımında artma
Dinlendirici aktivitelerden vazgeçme
Işe gelmeme
 Motivasyonel
 Pişmanlık
 Hayal kırıklığı
 Sıkıntı
Grup terapileri
 Semptomatik müdahale




Yorgunluk için gevşeme
Engellenme için davranışsal eğitim
Sosyal destek
Ilgi ve motivasyon alanlarını tanımlama
 Etyolojik müdahele




Bilişsel yeniden yapılanma
Kontrol eğitimi
Etkin başa çıkma eğitimi
Engellenmeye akılcı yaklaşım
Başa çıkma stratejileri
 Hedefler
 SORUNLARA Başa çıkma yönelimli yaklaşım
 Duygulara başa çıkma yönelimli yaklaşım
 Yöntemler
 Aktif bilişsel başa çıkma
 Aktif davranışsal bç
 Kaçınarak başa çokma
 Etraftaki kişilerle sınırlarınızı koyun
 Arkadaşlar ve iş arkadaşları ile denge
 Aile üyelerinin üzerinize fazladan yük atmasına izin
vermeyin
 Dengeli arkadaşlıklar kurun
 Yeterli uyuyun, iyi yiyin, egzersiz yapın
 Yardım programlarından yararlanın
 Mizahı unutmayın
 Günlük yaşamınıza kişisel yenilenme teknikleri katın
 Bu enerjinizive öz güveninizi arttırır
 Üstlerle bağlantı kurun
 Kendinizi faredin, stresa belirtilerinizi tanıyın, stresli
zamanlardaki duygu, düşünce ve davranışlarınızı bilin
 Sıkıntılarınızı destekleyen aile üyeleri, arkadaşlar ve iş
arkadaşları ile paylaşın
 Gevşeme teknikleri öğrenin, olumlu düşünün, önceliklerinizi
belirleyin, sınırlarınızı belirleyin, ve mantıklı olun
 Gerekirse profesyonel yardım alın
Keyifle Çalışmak ve
Tükenmemek için
 Zevkle çalışın
 Dinlenin
 Eğlenin
 İyi Beslenin
 İyi uyuyun
 Egzersiz yapın
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards