"Kredili Sistem Tasdikname Girişleri" nasıl yapılır?

advertisement
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi
Kredili Sistem Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları:

Kredili sisteme 1991 - 1992 Eğitim-Öğretim yılında geçilmiştir.

1994 - 1995 Eğitim-Öğretim yılına kadar kredili sistem devam etmiştir.

Ek-2 belgesi dönem olarak hazırlanmaktadır. (1.dönem, 2.dönem… )

Döneme göre öğrencinin aldığı toplam kredi, dönemin altında belirtilir.
Kredili Sistem Öğrencilerinin Tasdikname Girişleri
Öğrenci numarası girildikten sonra Listele butonuna basılır.
Öğrenci numarası, ad soyad ve dosya bilgileri kontrol edilir, öğrenci no ve dosyadaki öğrenci
numarası arasında tutarsızlık var ise, öğrencinin TC kimlik numarası ile sorgulama yapılarak öğrenci
numarası bulunur, dosyada düzeltme yapılır.
Kredili sisteme tabi öğrencilerin tamamı 3 yıllıktır.
Öğrencinin tasdiknamesine göre “geldiği okul ve öğrenim bilgisi” ile sisteme işlenmiş “geldiği
okul ve öğrenim bilgisi” faklı ise, sistemdeki bilgilerin düzeltilmesi gerekir. Bu işlem, BİLGİ
DÜZENLEME menüsü altındaki Geldiği Okul Sistem seçeneğine tıklanarak yapılır.
2
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi
Tasdikname Girişi
Öğrenci numarası ve dosya no birbirini tutuyor ise öğrenci seçilir ve BİLGİ DÜZENLEME
menüsü altındaki Tasdikname Girişi seçeneğine basılır.
Kredili sistemde de alan ve sınıf sisteminde olduğu gibi tasdikname girişi yapılmadan önce
öğrencinin Kaç Dönem Okuduğu alanına veri girilir ve Kaydet butonuna basılır.
Kredili sistem öğrencisi eğitim öğretim yılına devam ettikçe dönemi artar. Dönemi artarken
de bazı dersleri yeniden alabilir. Bu nedenle kredili sistemde öğrencinin kaç dönem okuduğunu
3
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi
belirlerken okuma hakkını kullandığı dönemler göz önüne alınmalıdır. Kredili sistemde öğrencinin
devamsız olduğu dönemlerde, okuma hakkını kullanmamış ise Kaç Dönem Okuduğu alanına veri
girerken bu dönemler hesap edilmez.
Kaç Dönem Okuduğu alanına öğrencinin devam sağladığı dönemler girilir ve Kaydet
butonuna basılır.
“KAÇ DÖNEM OKUDUĞU” Alanına Ait Bilgiler





Öğrenci sadece 2 dönem okumuş ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 2 girilir.
Öğrenci 3 dönem okumuş Kaç Dönem Okuduğu alanına 3 girilir.
Öğrenci 4 dönem okumuş diğer dönemler devamsız diye belirtiliyorsa Kaç Dönem Okuduğu
alanına 4 girilir.
Öğrencinin tüm dönemlerinde devamsız yazıyor ise Kaç Dönem Okuduğu alanına 0 girilir.
Öğrenci 6 dönem okumuş ve son 2 dönem de devamsız yazıyor ise Kaç Dönem Okuduğu
alanına 4 girilir.
Özel Durumu :
Öğrenci dönem notu oluşmadan (dönem hakkı kazanmadan) tasdikname almış ise bir dersin
sisteme başarısız olarak girilmesi gerekmektedir. ( kredili sistemde (0335) Beden Eğitimi 1 dersi
başarısız olarak girilebilir).
4
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi
Öğrencinin kredili sistemde öğrenim belgesi girişleri yapılırken Kodu, Kredisi, Notu ve
Dönemi alanları vardır. Diğer sistemlere göre kredili sistem girişi daha basit görünmektedir. Ancak
kredili sistem derslerinin kodları hem alan seçmeli sınıf sisteminden hem de sınıf sisteminden
farklıdır. Bu nedenle kodu belirtilmemiş derslerin, ders havuzundan bulunması gerekir.
5
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi




Kodu : Bu alana dersin kodu yazılır ve ENTER tuşuna basılır, ders adının Ders Adı alanında
görüntülenmesi beklenir.
Kredi : Bu alana ilgili dersin haftalık ders saati yazılır, ENTER tuşuna basılır ve geçilir.
Notu : Bu alana dersin dönem sonu notu yazılır, ENTER tuşuna basılır ve geçilir.
Dönemi : Bu alana öğrencinin o dersi aldığı dönem girilir ve ENTER tuşuna basılır.
Böylelikle bir ders için giriş tamamlanmış olur.
Kredili sistemde, tüm dönemlerde tüm dersler alınabilir. Örneğin; Matematik 1 dersi hem 1.
dönem hem 2. dönem hem de 3. dönemde alınmış olabilir. Bu nedenle ders havuzunda diğer
sistemlerden daha fazla ders bulunmaktadır.
Bir Dersin Silinmesi
Yukarda yapılan işlemlere örnek olarak bir dersin girişi tamamlanmıştır. Eğer bu ders
yanlış girilmiş ise,
butonuna basılarak silinebilir.
“DÖNEMİ” Alanına Ait Özel Durumlar
Öğrenci bir dersi birden fazla dönemde okumuş olabileceğinden, öğrenci bir dersi hem 2.
dönemde, hem de 3. dönemde alabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ders 2. dönemdeki ders
havuzunda olduğu halde 3. dönem ders havuzunda olmayabilir. Bu durumda ders girildiğinde
“BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUN DERS BULUNAMADI” şeklinde bir uyarı gelebilir. Bu duruma örnek
aşağıdaki gibidir.
6
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi
Yukarıdaki örneğe göre ( kodu 0101 ) Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi 1. döneme girilmiş ve bu
dersi öğrenci 5. dönemde yeniden görmüş olabilir. Ancak bu dersi 5. döneme girmeye çalıştığımızda
“BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUN DERS BULUNAMADI” şeklinde bir uyarı geliyorsa, bu dersin
dönemini yeniden 1 yazıp, girilmesinde hiçbir sakınca yoktur.
Devamsızlık Durumları
1991-1992 ile 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılları arası kredili sistem uygulandığından
öğrencinin devamsızlık durumu kendi döneminde belirtilmiştir. o dönemde devamsızsa döneme ait
dersler girilmeyecektir. Ayrıca devamsızlık durumundan dönem verilmeyecektir. (ders girişinde
dönem kriteri sadece o dersin hangi döneme ait olduğunu göstermektedir).
Genel Liselerden Gelen Öğrencilerin Ders Girişlerindeki Özel Durumlar

Hukuk, İnsan İlişkileri, Sağlık Bilgisi, Turizm, İşletme, İş Güvenliği, İstatistik, Bilgisayar,
Ekonomi, Girişimcilik derslerinin girişi yapılır.

Hem Fen bilimleri dersi, hem de Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri var ise Bu dersler “Fizik ( 0228) ,
Kimya (0231) ve Biyoloji de (0234) kodları” kullanılarak girilmelidir.

1.dönemde Coğrafya dersinin kredisi 6 ise; bu ders Türkiye Coğrafyası kodu kullanılarak
girilmelidir.

Yoğunlaştırılmış kredi tamamlama programları dönemden sayılmaz; bir önceki döneme girilir.
7
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi

Sınıf sisteminden tekrara kalıp, zorunlu olarak kredili sisteme geçen öğrencilerde intibak
işlemleri yapılmıştır. Bu nedenle intibakı yapılmış öğrencilerin dersleri hem 1, hem de 2
olarak girilmesi gerekir. Örneğin; Coğrafya dersinin intibakı yapılmış ise hem Coğrafya 1 hem
de Coğrafya 2 dersi girilmeli, bu dersler girilirken de mutlaka 5 lik not sistemine çevrilerek
girilmesi gerekmektedir. Haftalık ders saatleri de her döneme kredi olarak verilmelidir.

İntibak işlemleri yapılmış öğrencilerde ÖKK ile geçmiş olanların öğrenim belgesindeki
derslerin girişinde bu derslerin başarılı olarak girilmesi gerekmektedir.
Meslek Liselerinden Gelen Öğrencilerin Ders Girişlerindeki Özel Durumlar
 Sağlık Meslek Lisesinde Trafik ve İlk Yardım dersi girilecektir.
 İmam Hatip Lisesinde İslam Tarihi dersi girilecektir.
 Ticaret Meslek Lisesinde Daktilografi ve Bilgisayar dersleri sadece 1 kez girilecektir.
 Endüstri Meslek Lisesinde Bilgisayar dersleri sadece 1 kez girilecektir.
 Kız Meslek Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde meslek dersi olmasına rağmen Açık Öğretim
Lisesinin ders dağılım çizelgesinde yer alan meslek dersleri de girilecektir.
 Hiçbir meslek lisesinde Proje Hazırlama dersi sisteme girilmez.
Bazı Ders Kodları
0101 Türk Dili ve Edebiyatı 1
0102 Türk Dili ve Edebiyatı 2
0103 Türk Dili ve Edebiyatı 3
0104 Türk Dili ve Edebiyatı 4
0111 Din Kült ve Ahl. Bilgisi 1
0112 Din Kült ve Ahl. Bilgisi 2
0113 Din Kült ve Ahl. Bilgisi 3
0114 Din Kült ve Ahl. Bilgisi 4
0131 Tarih 1
0132 Tarih 2
0141 TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
0142 TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2
0151 Coğrafya 1
0152 Coğrafya 2
0161 Matematik 1
0162 Matematik 2
0171 Fen Bilimleri 1
0172 Fen Bilimleri 2
0431 Kimya 1
0432 Kimya 2
0441 Biyoloji 1
0442 Biyoloji 2
0421 Fizik 1
0422 Fizik 2
0181 Yabancı dil 1
8
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi
0182 Yabancı dil 2
0191 Milli güvenlik 1
0192 Milli güvenlik 2
0121 Felsefe 1
0122 Felsefe 2
0218 Sağlık Bilgisi 1
0219 Sağlık Bilgisi 2
0168 Geometri 1
0169 Geometri 2
0204 Türk Dili 1
0205 Türk Dili 2
0216 Türkiye coğrafyası 1
0335 Beden Eğitimi 1
0336 Beden Eğitimi 2
0337 Beden Eğitimi 3
0338 Beden Eğitimi 4
0348 Müzik 1
0349 Müzik 2
0350 Müzik 3
0351 Müzik 4
0343 Resim 1
0344 Resim 2
0345 Resim 3
0346 Resim 4
Kredili sistemin derslerinin ders havuzundan kodunu öğrenerek girilmesi gerekmektedir.
Ancak hiçbir zaman 5 karakterli ders kodları girilmeyecektir.
9
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi
Kredili Sistem Tasdikname Örneği
10
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi
Kredili Sistem Öğrenim Belgesi
11
KREDİLİ SİSTEM TASDİKNAME GİRİŞİ – Açık Öğretim Lisesi
Kredili Sistem Öğrenim Belgesi
12
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Babaeskide Yerleşme ve yapılaşma

2 Cards oauth2_google_19ce1e98-7fbb-43cd-bfc5-61001b5eebb6

said

2 Cards oauth2_google_175b38df-e566-42ad-b40c-e8f660f4e224

Create flashcards