işlem kuralları bildirim formu

advertisement
İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU
İşbu “İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU”, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören hisse
senetlerinin işlem esaslarının farklılaştırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 23.07.2010 tarih ve
21/657 sayılı Kararı’nda belirtilen B ve C gruplarında yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, hisse
senedinde ilk yatırımlarından önce hisse senedi ile ilgili risklerden haberdar olmaları için hazırlanmıştır ve
Kurul’un 23.09.2010 tarihli Kararı uyarınca düzenlenmiştir.
Genel Kriterler
A Grubu
B ve C Gruplarında
değerlendirilmeyen hisse
senetleri A Grubunda
yer alacaktır.
İşlem
Saatleri
Değişiklik
yapılmamıştır.
*Halka açık piyasa
değeri 10 Milyon TL’nin
ve dolaşımdaki pay
sayısı 10.000.000 adedin
altında olan şirketlerin,
B Grubu
* Halka açık piyasa
değeri 45 milyon TL ve
fiili dolaşımdaki pay
oranı % 5’in altında olan
şirketlerin,
*Borsa fiyatı birim pay
değerinin 1,5 katı ve
üzeri olan menkul
kıymet yatırım
ortaklıklarının payları
*Halka açık piyasa
değeri için alt ve üst
sınır belirlenmeksizin
Gözaltı Pazarı’nda
işlem gören
şirketlerin,
C Grubu
*Fiili dolaşımdaki pay
sayısı 250.000’in altında
yer alan şirketlerin,
* Borsa fiyatı birim pay
değerinin 2 katı ve üzeri
olan menkul kıymet
yatırım ortaklıklarının
payları.
Alım Satım
Sistemi
Sürekli müzayede
sistemi
Kredili
İşlem ve
Açığa Satış
Kredili işlem
ve açığa
satışa konu
olabilirler.
Yatırımcı
Bilgilendirme
Ayrıca bir risk bildirimi
(işlem kuralları)
yapılmayacaktır.
Veri Yayın
Ekranları
Uygulanabilecek Ek
Tedbirler
Değişiklik
yapılmamıştır.
İMKB Tarafından
“Otomatik Seans
Durdurma ve Otomatik
Brüt Takas Uygulamasına
Geçme Sistemi”
kapsamında tedbirler
alınabilecektir.
Sürekli müzayede
sistemi
Değişiklik
yapılmamıştır.
(İMKB’nin 329
sayılı Genelgesi
hükümleri saklıdır:
Piyasa değeri 10
milyon TL’nin
altında olan
menkul kıymet
yatırım ortaklıkları,
piyasa yapıcısı ile
işlem görenler
hariç, tek fiyat
sistemi ile işlem
göreceklerdir.)
Tek fiyat sistemi
uygulanır. Bununla
birlikte bu grupta
yer alan yatırım
ortaklıklarının
Tek fiyat
piyasa yapıcısı
sisteminde
bulunması
işlem görürler,
durumunda tek
işlem saatleri
fiyat sistemi
ve müzayede
uygulanmayarak
sayısı İMKB
piyasa yapıcılı
tarafından
sürekli müzayede
belirlenir.
sistemi uygulanır.
Ancak bu
durumda da C
grubunun diğer
kuralları
geçerliliğini korur.
Kredili işlem
ve açığa
satışa konu
olmazlar.
Bu grupta yer alan
hisse senetlerinde
işlem yapan
yatırımcılara, o hisse
senedi ile ilgili ilk
yatırımlarından önce
Değişiklik
ilgili hisse senedi ile
yapılmamıştır.
kurallardan haberdar
olduklarına dair “işlem
kuralları bildirim
formu” ile bildirim
İMKB Tarafından
“Otomatik Seans
Durdurma ve Otomatik
Brüt Takas Uygulamasına
Geçme Sistemi”
kapsamında tedbirler
alınabilecektir.
yapılır.
Kredili işlem
ve açığa
satışa konu
olmazlar.
Bu grupta yer alan
hisse senetlerinde
işlem yapan
yatırımcılara, o hisse
Veri yayın
senedi ile ilgili ilk
ekranlarında
yatırımlarından önce
İMKB Tarafından
hisse senetleri
ilgili hisse senedi ile
“Otomatik Seans
ile ilgili
kurallardan haberdar
Durdurma ve Otomatik
bekleyen
olduklarına dair “işlem
Brüt Takas Uygulamasına
emirlerde
kuralları bildirim
Geçme Sistemi”
derinlik
formu” ile bildirim
kapsamında tedbirler
bilgileri tek
yapılır. “İşlem
alınabilecektir.
satır olarak
kuralları bildirim
gösterilir.
formu”nda tek fiyat
sistemi ile ilgili
yatırımcılara ayrıca
bilgi verilir.
B ve C gruplarında yer alan hisse senetleri ile ilgili ilk yatırımımdan önce “İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM
FORMU”nu okuduğumu ve ilgili hisse senetleri ile ilgili tüm risklerden haberdar olduğumu kabul ederim.
Müşteri
Download