1. uluslararası sağlık turizmi kongresi programı

advertisement
1. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ PROGRAMI
1.GÜN ÖĞLEDEN ÖNCE
Dünyada Sağlık Turizminin Geldiği Nokta ve Bekleme Listeleri
Sağlık Turizminde Cepten Ödeme ve Sigortaların Bakışı
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda Hastaların Serbest Dolaşımı
Dr. Chenko CHALKOV, Rehab.
Hastaneleri Ulusal Mrk. Md./
BULGARİSTAN
Dr. Haluk ÖZSARI, Türkiye Sigorta
ve Reasürans Şirketleri Birliği
Danışmanı
DR. Constantine
CONSTANTINIDES, Sağlık Turizmi
Uygulama Başkanı , YUNANİSTAN
Dünyada giderek yaşlanan nüfus ve BKK'nın yaşlılara yönelik
planlamaları
Selma UYLAŞ, BKK Aktiv,
ALMANYA
Sağlık Turizminde Avrupalı Hastaların Beklentileri
Dr. Serdar BEKLEN, AvusturyaTürkiye Sağlık Derneği Başkanı,
AVUSTURYA
Sağlık Turizmi Açısından Avrupa'da Yaşayan Türkler ve Diğer
Göçmenler
Dr. Dursun AYDIN, Sağlık Turizmini
Geliştirme Derneği Başkanı
1. GÜN (ÖĞLEDEN SONRA)
Sağlık Turizminde Marketing Stratejileri
Dr. Filiz ÇEVİRME, Sema Hastanesi
Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü
Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizmindeki Rekabetçi
Ortamda Türkiye'nin Yeri
Sparrow MAHONEY, Dünya Sağlık
Turizmi Kongresi Danışmanı, ABD
Kamu Sağlık Kurumları ve 112 Servisinin Sağlık Turizmindeki
Yeri
Uzm. Dr. M. Taşkın EĞİCİ, T.C.
Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü
Türkiye’de Sağlık Turizmine ve Özel Hastaneler Genel Bakış
Uzm. Dr. Levent SARAÇ, T.C.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Eski
Koordinatörü
Diyaliz Hastalarına Genel Bakış ve Sağlık Turizminde Diyaliz
Hastalarının Önemi
Prof. Dr. Hans.U. GUTSCHE,
Nefrolog, Medikal Danış., ALMANYA
Ülkemizdeki İleri Teknoloji Uygulamaları (Kardiyovasküler
Cerrahi, Kök Hücre, Organ Nakli)
Prof. Dr. Murat ERTÜRK,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji AD Başkanı
Türkiye’de Sağlık Turizmi Tanıtımda Kamu-Özel İşbirliği ve
Samsun Modeli
Eyüp ELMAS, T.C. Samsun Valiliği
AR-GE Daire Başkanı
Sağlık Turizmi Açısından İngiltere'nin Potansiyeli
ELİF BAYRAK, NHS Denetçi,
İNGİLTERE
Sağlık Turizmi Açısından Ortadoğunun Önemi-Termal Yatırım
Talepleri
Safwan Abdo ALHINDI, Al Sada
Dergisi, Hawadis Dergisi, Usbu Al
Riyadi Gazetesi, Bayrak Gazetesi,
SURİYE
Sağlık Turizminde ve Ürdün’deki Sağlık Hizmeti
Uygulamalarında Devlet Desteği
Dr. Ratib HİMAWİ, Sağlık Bakanlığı,
Medikal Turizm Direktörü, ÜRDÜN
Türkiye Sağlık Turizmi Açısından Balkanların Önemi
Dr. Kiro SALVANI, Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı, MAKEDONYA
Sağlık Turizminde Orta Asya'nın Önemi
Sağlık Turizminde Uzak Doğu Uygulamaları ve Pazarlama
Stratejileri
Prof. Dr. Mustafa PAÇ, T. Yüksek
İhtisas Hastanesi Başhekimi, Sağlık
Bakanlığı Orta Asya Koordinatörü
Anil K MAINI, Apollo Hastahane
Grubu İş Geliştirme Müdürü,
HİNDİSTAN
2. GÜN ÖĞLEDEN ÖNCE
Thalassotherapy
and
SPA therapy in France
Ülkemizde Mineral Sular ve Kaplıca Tedavisi
Termal Tesislerde Akreditasyon ve Türkiye Dahil 10 Ülkede
EUROPESPA Med Karşılaştırması
Türkiye'de Özel Bir Kaplıca Örneği; Sivas Kangal Balıklı
Kaplıcası
Türkiye'de Termal Turizmin Geliştirilmesi Çalışmaları
Prof. Dr. C-François ROQUES,
Bilimsel Kurul Başkanı, Fransız
Thermalizm Araştırma Derneği,
AFRETH, FRANSA
Prof. Dr. M. Zeki KARAGÜLLE,
Türkiye Kaplıca Talasso ve Kür
Merkezleri Derneği Başkanı
Dr. Kurt von STORCH, Denetleyici,
Avrupa Spa Derneği, ESPA,
EUROPESPA med, ALMANYA
Prof. Dr. Sedat ÖZÇELİK,
Cumhuriyet Üni. Tıp Fak.
Dermatoloji AD Bşk.
Gökhan ÖZOK, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yatırım ve
İşletmeler Daire Başkanı, Kültür ve
Turizm Uzmanı
Türkiye’nin Termal Turizmi İçin Bölgedeki Önemi ve Tanıtımı
Suzanne SWAN, Yazar, Todays
ZAMAN
Ülkemizdeki Termal İşletmelerin Geleceği
Zeki ÇİFTÇİ, Asya Kızılcahamam
Termal Tatil Köyü
Termal Tesis İşletmeciliği ve Yurt Dışına Pazarlanmasının
Önemi
Turabi ÇELEBİ, İzmir Balçova
Termal Turizm ve Otelcilik Tic. A.Ş.
Macaristan'da SPA ve Termal Turizm Uygulamaları
Dr. Istvan FLUCK, Sağlık Bakanlığı,
Spa Bölüm Başkanı, MACARİSTAN
Sağlık Turizmi Açısından Kür Tedavisi ve Termallerin
Tanıtımının Önemi
Prof. Dr. Vural KAVUNCU,
Kocatepe Üni. Tıp Fak. FTR AD Bşk.
Dünya SPA&Wellness Ziyaretçi (Goer) Profili ve Sahil
Otellerimizdeki Uygulamalar
Öğr. Gör. Niyazi BİNGÜL, Adnan
Menderes Üniversitesi
Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu
Sağlık Turizminde Başkent Ankara'nın Yeri
Mehmet ÇETİN, Ankara İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri
16.03.2008 PAZAR
2.GÜN ÖĞLEDEN SONRA
Sağlık Turizmi Açısından Yaşlanan Dünya ve Hedefler
Yrd. Doç. Dr. Ümit ATEŞKAN,
Atatürk Eğt. ve Araş. Hast. Geriatri
Bölümü
Avrupada Yaşlı Bakımı ve Bakım Maliyetleri
Dr. Kemal AYDIN, Türk Hollanda
Sağlık Vakfı
Turizmde pozitif bir ivme yakalamak
Dr. Aycan AKTAŞ
AN-DEVA SAĞLIK GRUBU
KURUMSAL İLETİŞİM
KOORDİNATÖRÜ
Download