DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ T.C. Ekonomi Bakanlığı

advertisement
Hazırlayan: Gündem KONT
İzmir Ticaret Odası
DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Odamız ev sahipliğinde, 03 Aralık 2014 tarihinde
Meclis Salonumuzda ‘’Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’’ gerçekleştirilmiştir.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş tarafından açılış konuşması yapılan seminerde
Bakanlık uzmanları tarafından Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, İhracatta Sağlanan Devlet
Yardımları , Ülke Masaları ve Pazar Araştırması , Döviz Kazandırıcı hizmetler konularında
sunumlar gerçekleştirilmiştir.
BTM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ürkmez ve Farbe Tekstil San.Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Emre Kızılgüneşler başarılı ihracatçı olmaları yolunda tecrübelerini katılımcılarla
paylaşmışlardır.
Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı
Onur Tekyıldız tarafından Dahilde ve
Hariçte
İşleme
Rejimi
sunumu
gerçekleştirilmiştir. Dahilde İşleme Rejimi(
DİR) İhraç Ürününün Elde Edilmesinde
Kullanılan Girdilerin Ticaret Politikası
Önlemlerine Tabi Tutulmaksızın Gümrük
Muafiyetli Olarak İthal Edilmesidir. OcakEkim 2013 döneminde ülkemizde
ithalat’ın %13’ü, ihracat’ın % 44’ü DİR
kapsamında gerçekleştirilmiştir.
1996-2012 yılları arasında yıllık ortalama 4.850 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)
düzenlenmiştir. Taahhüt Hesabı Kapanmış Belgeler İtibarıyla; 1996-2012 yılları arasında
düzenlenen DİİB’lerin ortalama döviz kullanım oranı (DKO) %49’dur. Yani her 49 dolar ithalat
karşılığında 100 dolar ihracat gerçekleştirilmiştir.
Hazırlayan: Gündem KONT
İzmir Ticaret Odası
Hariçte İşleme Faaliyeti ise serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir
edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest
bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi
muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.
İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları hakkında İhracatı Geliştirme Uzmanı Erkan Salur sunum
gerçekleştirmiştir.
İhracata yönelik devlet destek sistematiği İhracata Hazırlık Destekleri, Pazarlama Destekleri ve
Yüksek Katma Değere yönelik destekler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. İhracata hazırlık
destekleri arasında, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Desteği, Pazara Giriş
Belgelerinin Desteklenmesi bulunmaktadır Pazarlama destekleri kapsamında Pazar Araştırması,
Fuarlara Katılım, Yurtdışı Birim Açma Destekleri yer almaktadır. Yüksek Katma Değere Yönelik
destler arasında ise Tasarım, Marka- Turquality destekleri yer almaktadır. Bunların haricinde
Bakanlık tarafından, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi ve istihdam desteği de sağlanmıştır.
Dış Ticaret Uzmanı Çağatay Başer Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesi ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Sedat Erdoğdu Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin
desteklenmesine dair sunumlar gerçekleştirmiştir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards