Video-ürodinamik çalışmalar

advertisement
Video-ürodinamik çalışmalar
Dr. Tufan Tarcan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Tanım
•  Ürodinamik parametreler ile alt üriner
sistemin eşzamanlı görüntülenmesidir
•  Alt üriner sistem işlevi hakkında en fazla
bilgiyi verir
•  Keane at al, 1993; McGuire et al, 1996
•  Bazılarına göre altın standarttır
•  Barnick et al, 1989
Dr. T. Tarcan
Ancak bu demek değildir ki
elimizde cihaz mevcutsa her
ürodinamik endikasyonda videoürodinamik çalışma yapılmalıdır
• 
• 
• 
• 
Radyasyon
Süre
Maliyet
Daha az dostane ortam
Dr. T. Tarcan
Temel soru
•  Video-ürodinamik çalışmalardan elde
edeceğim bilgi tedavi planı mı değiştirecek
mi?
–  Evet ise yap!
–  Hayır ise yapma!
–  Paul Abrams, 2006
Dr. T. Tarcan
Temel avantajları
•  Infravezikal obstrüksiyonun yerinin
saptanması
•  Fizik incelemede saptanmayan idrar
kaçağının gösterilmesi
•  Dolum ve boşaltım fazlarında VUR’un
gösterilmesi
Dr. T. Tarcan
Ek katkılar
•  Nörojenik mesane işlev bozukluğunda
özellikle katkı sağlar
•  Mesane boynu disfonksiyonunu gösteren
tek yöntemdir
•  EMG ile saptanan dış üretral sfinkter işlev
bozukluğunu onaylar
Dr. T. Tarcan
Özel durumlar
•  Bilinen bir anatomik defektin işeme
bozukluğunda rol oynayıp oynamadığının
saptanması
–  Mesane veya üretral divertikül
–  VUR
Dr. T. Tarcan
Yöntem: Floroskopi
•  En sık kullanılan floroskopik cihaz C-kollu.
–  Hastaya pozisyon vermede en fazla esneklik
•  Alternatif olarak hastaya 90 ile 180 derece
arası pozisyon verebilecek sabit bir
floroskopi düzeneği de olabilir
–  Görme yeteneği daha fazla
–  Pozisyon olarak işeme daha zor
Dr. T. Tarcan
Yöntem: Kontrast madde
•  Idrardan daha ağır olduğu için
uroflowmetri ayarları ona göre yapılmalı
Dr. T. Tarcan
Yöntem: Pozisyon
•  Stres idrar kaçırma kadında ve erkekte en
iyi dik (ayakta) pozisyonda
•  İşeme hasta hangi pozisyonda işiyorsa o
pozisyonda
–  Örneğin kadında oturarak erkekte ayakta
incelenmeli
Dr. T. Tarcan
Yöntem: Kateter
•  Bazı yazarlar 10 F 3 lümenli sistometri
kateteri kullanıyor
•  Hastaya gereksiz ek stres yüklememek
için abdominal basınç ölçmüyor.
•  Yine aynı mantıkla anal sfinkter EMG
uygulamıyor
•  Gruenenfelder&McGuire, 2005
Dr. T. Tarcan
Ne zaman floroskopi?
• 
• 
• 
• 
Devamlı değil
Stres idrar kaçırma sırasında
Detrusor basınç artışlarında
Işeme anında
Dr. T. Tarcan
Kadınlarda mesane çıkım
tıkanıklığı
•  Nitti 1999’da kadınlarda MÇT ‘yi
tanımlayan Video-ürodinamik kriterlerin
tarif etti
–  Mesane boynundan üretral meaya kadar
mesafede tıkanıklığın ayırıcı tanısı
–  Örneğin disfonkiyonel işeme ile primer
mesane boynu tıkanıklığının (PMBT) ayırımı
•  PMBT’nın var olan tek tanı yöntemi
Dr. T. Tarcan
Erkeklerde mesane çıkım
tıkanıklığı
•  Genç erkeklerde alt üriner sistem
semptomlarında sıkıntılı bir patoloji
•  Norlen and Blaivas, 1986; Kaplan et al, 1996
•  BAÇ tıkanıklığı saptayabilir ama yerini
belirleyemez
•  Ayrıca bazen PMBT’de klasik yüksek
basınç-düşük akım mevcut değildir.
•  Nitti et al, 2001
Dr. T. Tarcan
Üç farklı PMBT (Nitti et al, 2001)
1.  Klasik yüksek basınç— düşük akım (tip I);
2.  Normal basınç—düşük akım, mesane
boynunda daralma ile birlikte (tip II);
3.  Mesane boynunun gecikmiş açılması (tip
III).
•  Özellikle tip II ve III tanısı floroskopiye
dayanıyor
Dr. T. Tarcan
NMİB – VUR birlikteliği
•  Yüksek mesane içi basınçları ve düşük
mesane uyumuna ikincil oluşan VUR
varlığı ürodinamik çalışmalarda mesane
kapasitesi ve uyumunun yanlış
hesaplanmasına yol açar.
•  Floroskopi altında VUR’un oluşum zaman
ve basıncı hesaplanabilir
–  Özellikle mesane büyütme ve üriner
diversiyon ameliyatları öncesi gerekli
Dr. T. Tarcan
DKAB
•  İdrar kaçağının gösterilmesinin pozisyon
nedeniyle zor olduğu tetraplejik hastalarda
video-ürodinamik çalışmalar avantaj sağlar
Dr. T. Tarcan
Özet
•  Kadında ve erkekte mesane boynu
disfonksiyonunu gösteren tek yöntem
•  Tanıda zorlanılan komplike işeme
bozuklukları
–  NMİB
–  Açıklanamyan idrar retansiyonu
–  Radikal pelvik cerrahi, üriner diversiyon
öncesi
–  Renal transplant sonrası
•  Scarpero, 2009
Dr. T. Tarcan
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards