Düşüncenin Kurt Yenikleri Boyunca Seyahat Etmek - koşulsuz

advertisement
Düşüncenin Kurt Yenikleri Boyunca Seyahat Etmek
Koşulsuz Sevgi
Düşüncenin Kurt Yenikleri Boyunca Seyahat
Etmek Koşulsuz Sevgi
http://www.kosulsuz-sevgi.com/ruhu-yukselten-yazilar/dusuncenin-kurt-yenikleri-boy
unca-seyahat-etmek/
Gillian MacBeth-Louthan 2007 yılının bir çok armağanlarından biri, gelmekte olan şeyin olasılığına bakış atma
yeteneğidir. İstek ve arzunun gerçek saf özü, doğmakta olan yıldız kadar güçlüdür.
Bir şeyi istemenizin (arzu etmenizin) enerjisel derecesi onu tezahür ettirme gücünüz
ile matematiksel ve üssel olarak hizalanır. Sahip olduğunuz her düşüncenin kendi bilinçliliği vardır. Sanki bilinçlilik içindeki
bilinçlilik gibi. Her düşüncede olasılıkların elektromanyetik alanı yaşar. Bu olasılıklar
manyetik olarak benzer titreşimdeki diğer enerjilere çekilirler. Yeterli enerjiler
benzerliğin bağlantısını oluşturduğunda, niyetinizin nesnesini fiziksel forma
doğururlar. Her düşüncenin diğer benzer düşünceleri manyetize eden titreşimsel bir
nabzı vardır. Enerjisel kalk borusuna karşılık verdiklerinde, nabız gibi atmaya
başlarlar ve sonra her birinin içindeki özün imgesine bağlanırlar ve anlaştıkları şeyi
yaratırlar. Başka bir deyişle ne olurlarsa olsunlar tüm düşünceler tezahür etme potansiyeline
sahiptir. İnanç düşünceyi forma girmesi için ayartan titreşimsel bir kurt yeniği
(solucan deliği) yaratır. DNA’nın insan lisanına çok benzer kendi lisanı olduğu kanıtlanmıştır. İnsan lisanının
içsel DNA mızın lisanına dayalı olduğuna inanılır. Bedeninizdeki her hücre
söylediğiniz her sözcüğü dinler ve sonra o diyalogtan yaratır. Hiçbir şey rastgele,
lakayt veya sadece dalga geçme ifadesi olarak DNAnız tarafından duymazlıktan
gelinmez. Her şey kalbe götürülür ve sonra forma dönüşür. DNAnız sizin komutan – şef olduğunuza inanır, sizi eğitimdeki tanrı olarak görür ve
evrensel babanın talimatları gereğince her sözcüğünüze ve saçma arzu ve
hevesinize itaat eder. ‘Sadece şaka yapıyorum’ DNA yapısının zekası içinde
yaşamaz, çünkü DNA tüm düşüncelere ve sözcüklere karşılık verir. Dünyada vaat edilmiş kişisel cennetimizi yaratma yolunda içsel evrenimiz ile iletişim
kurmayı öğrenirken, yavaşlamak ve kalbinizde park etmek önemlidir. İçsel
tapınağımıza girdiğimizde, DNAmız ile diyaloğumuz dışsal vızıltılar olmaksızın
yüksek sesle ve berrak şekilde işitilir. Hücresel bilinçliliğimiz ile daha derin bir
iletişime girerken, bizim için sonsuz sayıda yaratım yolunun mevcut olduğunu
görürüz. 1/2
Düşüncenin Kurt Yenikleri Boyunca Seyahat Etmek
Koşulsuz Sevgi
Olasılığın bir çok altın sütunlarına bakarak tapınağımızda dururuz. Sonuçları
düşünürüz. DNA mız ve hücresel kuzenlerimiz için her şey mümkündür. Benlik,
içinde yüzülecek bir okyanus yerine bir su birikintisi yaratarak en derin arzularımızı
sansürler. Kendi yolumuzu kapatan ve evrenin yaptığımızı sandığı şeyi sabote eden
bizler kimiz? DNA iletişiminin rafine halinde olduğumuz zaman, geçmişe ve geleceğe yolculuk
yapabiliriz… ve düşüncenin kurt yenikleri vasıtası ile bunların ötesine. Kişi,
varoluşun gevşemiş meditatif halinde olduğu zaman, bunlar DNA spirali içinde açılır.
Zamanı ve mekanı aşma yeteneğine sahibiz. Tüm zaman ve mekanın birbirne bağlı
olduğu bu yerde, geçmişi iyileştirmek için gelen şeyi görebiliriz ve şimdide en derin
kadim gerçekler ile bağlantı kurabiliriz. İçimize gittiğimizde, her şey mümkündür. Olasılığın değerli incisini taşımak ve onu
kendi zihin karışıklığımızın sahiline düşürmemek bize bağlıdır. Tüm zamanın ve içsel
uzayın manzarasını ziyaret ederken, geriye getirdiğiniz hazinelere sıkı tutunun.
Bunlar geriye getirdiğiniz hücresel gerçeklerdir. Siz olabilecek olanın bakıcılarısınız
… Neydi .. ? Ve ne olacak? Onları en değerli hazineleriniz olarak onurlandırın. Onlar
doğurulmayı bekleyen sözcüklerdir. (Çeviri: Saffet)
_______________________________________________
Koşulsuz Sevgi
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards