Tarla Sarmaşığı

advertisement
Convolvulus arvensis L.
Sinonimi: Convolvulus minor Gilib.
Diğer İsimleri:
Türkçe: Tarla sarmaşığı, Çit sarmaşığı
İngilizce:Field Bindweed
Çevre
İstekleri:
Bitki
besin
maddesince zengin, nemsiz, sıcak,
gevşek, tınlı, derin toprakları sever.
Tahıllarda, bağda, yol kenarlarında
rastlanır. Yer yer Güney Almanya’da
ve Çukurova’da sorun olup buğday,
pamuk, turunçgil ve sebzede tespit
edilmiştir. Tüm dünyaya yayılmıştır.
Morfolojisi:
(devamlı)
Bitki
olup,
çok
20-100
yıllık
cm
boyundadır. Sap tüysüz, yatık ve
sarılıcı (sola doğru) ve altı köşelidir.
Bitki çok derinlere kadar kök ve toprak altı gövdesi oluşturabilir. Yapraklar çok farklı şekilde
parçalı olup, dar-geniş ok ucu şeklinde, 20 mm saplıdırlar. Çiçek beyazdan pembeye kadar
farklı renkli olup, kenarları kırmızı bantlı olabilip huni şeklinde, yaprak koltuklarından
çıkmışlardır. Bir bitki yaklaşık 500 tohum verir.
Diğerleri: Toprak altı gövdesi şu veya bu şekilde, örneğin toprak işleme aletleriyle,
parçalandığında bu parçaların hepsi vegetatif olarak yeni bitki oluşturabilir bu nedenle rahatça
tarlaya bulaşıp sorun olabilir. Kontrolünde mekanik ve kimyasal savaş kombine edilmelidir
(Uygur ve ark.,1986).
Kaynak
UYGUR, F.N., KOCH, W., WALTER, H., 1986. Çukurova Bölgesi Buğday-Pamuk Ekim
Sistemindeki Önemli Yabancı Otların Tanımı. PLTS 4(1). Josef Margraf, Aichtal.
Download