3. SINIF - FEN BİLİMLERİ 1. ÜNİTE: BEŞ DUYUMUZ Duyu Organları

advertisement
3. SINIF - FEN BİLİMLERİ
1. ÜNİTE: BEŞ DUYUMUZ
Duyu Organları ve Görevleri
2. ÜNİTE: KUVVETİ TANIYALIM
Varlıkların Hareket Özellikleri
Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
3. ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddenin Hâlleri
4. ÜNİTE: ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER
Işığın Görmedeki Rolü
Işık Kaynakları
Sesin İşitmedeki Rolü
Çevremizdeki Sesler
5. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK
Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
Ben ve Çevrem
Doğal ve Yapay Çevre
Bilinçli Tüketici
Sağlıklı Yaşam
6. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
Elektrikli Araç-Gereçler
Elektrik Kaynakları
Elektriğin Güvenli Kullanımı
7. ÜNİTE: GEZEGENİMİZİ TANIYALIM
Dünya’nın Şekli
Dünya’nın Yapısı
Download