Türkiye Enflasyon Verileri

advertisement
İthalattaki azalışın etkisiyle dış ticaret dengesi Ağustos’ta
beklentilerin altında gerçekleşti.
Dış ticaret açığı Ağustos ayında 2012 yılının aynı ayına göre %17 artarak 7 milyar $
olurken (piyasa beklentisi:8.4 milyar $) 12 aylık dış ticaret açığı 94.6 milyar $’a yükseldi
(Temmuz 2013: 93.5 milyar $).
Türkiye Dış Ticaret Dengesi –Ağustos 2013
Ağustos ayında ihracat yıllık bazda %12.9 azalarak 11.2 milyar $, ithalat ise %3.4’lük
azalışla 18.2 milyar $ olarak gerçekleşti.
Ocak-Ağustos döneminde ihracat yıllık bazda %0.5 azalışla 99.4 milyar $’a ulaşırken
ithalat da %6.3’lük artışla 167 milyar $ olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 8 ayında dış
ticaret açığı %18.3’lük artışla 67.6 milyar $ seviyesine yükseldi.
Ağustos ayında ihracattaki azalışın ithalattaki azalıştan daha yüksek gerçekleşmesiyle
2012 Ağustos ayında %68.1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %61.4 seviyesine
geriledi. Altın hariç bakıldığında ise karşılama oranı %62.8 olarak gerçekleşti (Ağustos
2012: %57.9).
İthalat tarafında yıllık bazdaki azalışın toplam ithalat içindeki %73.5’lik paya sahip ara
mallarındaki ithalat azalışından (%-5.9) kaynaklandığı görülüyor. Ağustos ayında petrol
fiyatlarında artış görülmesine rağmen enerji ithalatının gerilemiş olması enerji ihtiyacının
azaldığını gösteriyor. Ayrıca sermaye mallarındaki artışın da çok sınırlı olması (%0.9)
yatırımların Ağustos ayında hız kestiğini gösteriyor. Tüketim malları ise %9.6’lık artışla ilk
8 ay ortalamasının altında kalsa da artışın devam ediyor olması iç talebin yavaşlayarak
da olsa toparlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca kurdaki yükseliş beklentileriyle
Temmuz ayında öne çekilmiş olan talep etkisinin Ağustos ayında ortadan kalkması ve
azalan altın ithalatı tüketim ithalatını sınırlayan bir gelişme olarak öne çıkıyor. Altın
ithalatı Ağustos ayında da gerilemeye devam ederken altın ticareti 0.7 milyar $ açık
verdi. Yıl başından bu yana altın ticareti nette 8.9 milyar açık verirken (2012 OcakAğustos: 3.1 milyar $) 12 aylık birikimli açık 4.3 milyar $’dan 6.3 milyar $’a yükseldi.
İhracat tarafında ise motorlu kara taşıtları en çok ihracat yapılan fasıl olmayı sürdürürken
bu faslı kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler faslı ile örme giyim eşyası faslı
izledi. Euro Bölgesi ülkelerinde düzelme emarelerine paralel Ocak-Ağustos döneminde
ihracatta AB’nin payı %40.9 seviyesine yükseldi (2012 Ocak- Ağustos:%38.3). Buna
karşılık altın ihracatıyla artmış olan Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin payının ise altın
ihracatının düşüşe geçmesine bağlı olarak ilk 8 ayda %30.6 seviyesine gerilediğini
görüyoruz (2012 Ocak-Ağustos:%35.3).
Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak bakıldığında aylık bazda ihracat Temmuz ayının
ardından Ağustos ayında da artış (%0.1) gösterirken ithalat ise son 4 aydır düşüş eğilimi
göstermesi (Ağustos:%-5.5) dış ticaret dengesindeki iyileşme trendinin devam ettiğini
gösteriyor.
Altın ve enerji hariç bakıldığında birikimli dış ticaret dengesinin yatay seyrettiği görülüyor.
Altın ticaretinin dış ticaret dengesi üzerindeki etkisinin azalıyor olması, yüksek döviz
kurunun iç talep üzerindeki olumsuz etkisi ve AB ülkelerinde görülen toparlanmayla
önümüzdeki aylarda dış ticaret dengesinde iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz.
1
Hazine Araştırma Bölümü 0216 5035395-48-94
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)
95
İthalat ve İhracat Gelişimi (milyar $)
300
-20
275
90
85
80
-60
175
151,9
150
125
65
62,8
61,4
60
-90
75
50
Toplam İthalat 12 Aylık
Kas.08
Mar.11
Ağu.13 May.04
12 Aylık Altın Hariç Dış Ticaret Verileri (Milyar $)
250
233,4
İhracat (altın hariç)
Ara.08
Nis.11
-120
Ağu.13
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış
İthalat ve İhracat Büyümesi
20
15
10
İthalat (altın hariç)
200
Ağu.06
-100
-110
Dış Ticaret Dengesi 12 Aylık (sağ)
0
Tem.06
-94,5
Toplam İhracat 12 Aylık
25
Mar.04
-70
-80
100
50
55
Thousands
-50
200
70
-30
-40
225
75
Türkiye Dış Ticaret Dengesi –Ağustos 2013
246,4
250
İhracatın İthalatı
Karşılama Oranı (%)
Altın Hariç Karşılama
Oranı (%)
5
Dış Ticaret Açığı (altın
hariç)
0,1
0
145,1
150
-5
-5,5
-10
-15
100
88,3
50
-20
İhracat Değişimi (aylık, %)
-25
İthalat Değişimi (aylık, %)
-30
-35
0
Mar.05
Kas.06
Tem.08
Nis.10
Ağu.13
Ara.11
Nis.07
Tem.08
Eki.09
Oca.11
May.12
Dış Ticaret Dengesi (milyon USD)
Ocak -
Ocak-
12-aylık toplam 12-aylık toplam
Ağu.13
Ağu.12
Ağu.13
Ağu.12
Ağu.13
Tem.13
Dış Ticaret Açığı
Enerji
Enerji Dışı
Toplam İhracat
12-aylık, %
Enerji
Enerji Dışı
Toplam İthalat
12-aylık, %
Enerji
12-aylık, %
Enerji Dışı
12-aylık, %
7.016
3.927
3.089
11.174
-12,9
688
10.487
18.191
-3,4
4.615
-14,4
13.576
1,0
5.997
4.710
1.287
12.831
14,1
679
12.153
18.828
-4,3
5.389
18,4
13.440
-11,2
67.568
32.061
35.507
99.426
-0,5
4.467
94.959
166.994
6,3
36.528
-7,5
130.466
11,0
57.099
34.529
22.570
99.960
12,7
4.954
95.005
157.059
-2,1
39.484
14,9
117.575
-6,8
94.553
49.940
44.613
151.927
3,9
7.220
144.707
246.480
3,8
57.160
-3,5
189.320
6,2
93.534
50.723
42.811
153.585
6,2
7.211
146.373
247.118
3,7
57.934
-0,8
189.184
5,2
Altın
Altın İhracatı
Altın İthalatı
Altın Ticareti (net)
159
656
-497
2.110
667
1.443
2.832
11.749
-8.916
9.347
6.292
3.055
6.830
13.097
-6.267
8.781
13.108
-4.328
2
Hazine Araştırma Bölümü 0216 5035395-48-94
Ağu.13
Türkiye Dış Ticaret Dengesi –Ağustos 2013
UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunduğu bu yayının
hazırlanmasında gerekli özeni ve dikkati göstermesine rağmen, oluşabilecek hata ve
eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul
edilemez.
3
Hazine Araştırma Bölümü 0216 5035395-48-94
Download