Türkiye Enflasyon Verileri

advertisement
İthalattaki hızlı yükselişe bağlı olarak dış ticaret dengesi
Temmuz’da beklentilerin üzerinde gerçekleşti…
Dış ticaret açığı Temmuz ayında 2012 yılının aynı ayına göre %22.5 artarak 9.8 milyar $
olurken (piyasa beklentisi:8.2 milyar $) 12 aylık dış ticaret açığı 93.4 milyar $’a yükseldi
(Haziran 2013:91.6 milyar $).
Türkiye Dış Ticaret Dengesi –Temmuz 2013
Temmuz ayında ihracat yıllık bazda %2.2 artarak 13.1 milyar $, ithalat ise %10’luk artışla
22.9 milyar $ olarak gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde ihracat yıllık bazda %1.3 artışla 88.3 milyar $’a ulaşırken
ithalat da %7.6’lık artışla 148.8 milyar $ olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 7 ayında dış
ticaret açığı %18.3’lük artışla 60.5 milyar $ seviyesine yükseldi.
Temmuz ayında ihracattaki artışın ithalattaki artıştan daha düşük gerçekleşmesiyle 2012
Temmuz ayında %61.6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %57.2 seviyesine geriledi.
Altın hariç bakıldığında ise karşılama oranı %60.7 olarak gerçekleşti (Temmuz 2012:
%50.7).
İthalat tarafında yıllık bazdaki artışın genel olarak tüketim mallarındaki artıştan (%25.5)
kaynaklanması yurtiçi talebin toparlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bunun yanında
yatırım mallarındaki artışın ise Temmuz ayında da güçlü artış (%19.8) göstermesi
ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Ara malları ise toplam ithalat içerisinde %73’lük pay ile en çok ithalat yapılan sınıf olmayı
sürdürürken bu sınıfta %6’lık bir artış görülüyor. Temmuz ayında enerji fiyatlarının 2012
yılı Temmuz ayında göre daha yüksek olmasına paralel enerji ithalatının sınırlı bir artışla
4.7 milyar $ olarak gerçekleştiği görülüyor. Diğer yandan altın ithalatı Temmuz ayında
1.6 milyar $ seviyesinde gerçekleşerek Haziran ayı altın ithalatının (2.06 milyar $) altında
kalsa da dış ticaret dengesini negatif etkilemeye devam etti. İlk 7 ayda altın ticaret açığı
8.4 milyar $ seviyesine yükselirken geçen yılın ilk 7 ayındaki altın ticaretinin dış ticaret
dengesine 1.6 milyar $’lık pozitif katkısını da dikkate aldığımızda toplam etki 10 milyar
$’a yükseliyor.
İhracat tarafında ise motorlu kara taşıtları en çok ihracat yapılan fasıl olmayı sürdürürken
bu faslı kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler faslı ile örme giyim eşyası faslı
izledi. Euro Bölgesi ülkelerinde düzelme emarelerine paralel Ocak-Temmuz döneminde
ihracatta AB’nin payı %40.8 seviyesine yükseldi (2012 Ocak- Temmuz:%39). Buna
karşılık altın ihracatıyla artmış olan Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin payının ise altın
ihracatının düşüşe geçmesine bağlı olarak ilk 7 ayda %30.9 seviyesine gerilediğini
görüyoruz (2012 Ocak-Temmuz:%34.2). Diğer yandan Haziran ayında 296 milyon $
gerçekleşen altın ihracatı Temmuz ayında 180 milyon $’a ile son 21 ayın en düşük
seviyesine geriledi. Böylece 12 aylık birikimli altın ticareti 4.3 milyar $ ile açık vermeye
devam etti (Haziran: 3 milyar $).
Önümüzdeki aylarda altın ithalatının devam etmesini diğer yandan da iç talepteki
toparlanmaya bağlı olarak ithalat tarafında yükselişin sürmesini beklemekle beraber
TL’deki hızlı değer kaybının ithalattaki yükselişi bir miktar sınırlayabileceğini
düşünüyoruz. Diğer yandan son dönemde petrol fiyatlarında görülen yükselişin kalıcı
olması ise dış ticaret dengesi üzerindeki en büyük risk unsuru olarak öne çıkıyor.
1
Hazine Araştırma Bölümü 0216 5035395-48-94
95
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)
İthalat ve İhracat Gelişimi (milyar $)
300
275
90
85
80
153,6
150
125
65
100
60,2
57,2
55
50
Eki.08
Şub.11
-90
75
Toplam İthalat 12 Aylık
25
20
Toplam İhracat Değişim (yıllık, %)
Toplam İthalat Değişim (yıllık, %)
60
-93,4
Toplam İhracat 12 Aylık
50
Tem.06
Kas.08
-100
-110
Dış Ticaret Dengesi 12 Aylık
Tem.13 Nis.04
İthalat ve İhracat Büyümesi
-70
-80
0
Haz.06
-120
Mar.11
Tem.13
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış
İthalat ve İhracat Büyümesi
15
10
40
5
2,1
0
20
0
10,0
-5
2,2
-10
-2,4
-15
-20
-40
Mar.07
İhracat Değişimi (aylık, %)
-25
İthalat Değişimi (aylık, %)
-35
Haz.08
Eyl.09
Ara.10
Nis.12
Tem.13 Mar.07
12 Aylık Altın Hariç Dış Ticaret Verileri (Milyar $)
250
50
234,0
İhracat (altın hariç)
200
-20
-30
-60
Thousands
-60
175
60
Türkiye Dış Ticaret Dengesi –Temmuz 2013
-50
200
70
80
-40
225
75
Şub.04
-30
247,1
250
İhracatın İthalatı
Karşılama Oranı (%)
Altın Hariç Karşılama
Oranı (%)
-20
40
İthalat (altın hariç)
30
Dış Ticaret Açığı (altın
hariç)
20
144,8
150
Haz.08
Eyl.09
Ara.10
Nis.12
Tem.13
Sanayi Üretimi ve İhracat Büyümesi
(yıllık, %, 3 aylık hareketli ortalama)
10
0
-10
100
89,1
-20
İhracat
Sanayi Üretimi
-30
50
İhracat
Sanayi Üretimi
3 per. Mov. Avg. (İhracat)
-40
-50
0
Şub.05
3 per. Mov. Avg. (Sanayi Üretimi)
Eki.06
2
Haz.08
Mar.10
Kas.11
Tem.13
Nis.08
Hazine Araştırma Bölümü 0216 5035395-48-94
Nis.09
May.10
Haz.11 Haz.12
Tem.13
Türkiye Dış Ticaret Dengesi –Temmuz 2013
Dış Ticaret Dengesi (milyon USD)
Ocak -
Ocak-
12-aylık toplam 12-aylık toplam
Tem.13 Tem.12
Tem.13
Tem.12
Tem.13
Haz.13
Dış Ticaret Açığı
Enerji
Enerji Dışı
Toplam İhracat
12-aylık, %
Enerji
Enerji Dışı
Toplam İthalat
12-aylık, %
Enerji
12-aylık, %
Enerji Dışı
12-aylık, %
9.806
4.102
5.703
13.113
2,2
632
12.480
22.918
10,0
4.735
4,9
18.184
11,4
8.005
4.009
3.995
12.831
8,2
506
12.325
20.835
-1,1
4.515
-8,0
16.320
1,0
60.463
28.079
32.384
88.293
1,3
3.784
84.509
148.756
7,6
31.863
-6,5
116.893
12,3
51.102
29.819
21.283
87.128
12,5
4.276
82.853
138.230
-1,8
34.095
14,3
104.135
-6,2
93.445
50.668
42.776
153.627
6,3
7.216
146.411
247.071
3,7
57.884
-0,9
189.187
5,2
91.643
50.575
41.068
153.345
6,8
7.089
146.256
244.988
2,7
57.664
-1,9
187.324
4,2
Altın
Altın İhracatı
Altın İthalatı
Altın Ticareti (net)
180
1.614
-1.434
1.857
1.932
-75
2.673
11.093
-8.419
7.238
5.626
1.612
8.781
13.108
-4.328
10.457
13.427
-2.969
UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunduğu bu yayının
hazırlanmasında gerekli özeni ve dikkati göstermesine rağmen, oluşabilecek hata ve
eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul
edilemez.
3
Hazine Araştırma Bölümü 0216 5035395-48-94
Download