Müşteri İmza : …………………………………… TEMEL BANKACILIK

advertisement
TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU
İŞLEM TÜRÜ
UYGULAMA ŞEKLİ
ASGARİ ÜCRET
AZAMİ ÜCRET
ASGARİ
ORAN
AZAMİ
ORAN
9,75 TL
9,75 TL
-
-
75 TL
75 TL
-
-
MEVDUAT
- HESAP İŞLETİM ÜCRETİ
Hesap İşletim Ücreti (TL)Bireysel
Aylık olarak tahsil
edilmektedir.
Hesap İşletim Ücreti (TL)3 aylık olarak tahsil
Dernek, Vakıf, Apt. Yönetimi,
edilmektedir.
Sendika, v.b
Hesabın krediye bağlı olarak açılması ve sadece kredi işlemlerinde kullanılması halinde hesap işletim ücreti
ödenmeyecektir. Hesabın kredi işlemleri dışında kullanılması, başkaca bankacılık hizmetlerinin alınması halinde hesap
işletim ücreti tahsil edilir.
İŞLEM TÜRÜ
ASGARİ ÜCRET
AZAMİ ÜCRET
ASGARİ
ORAN
AZAMİ
ORAN
50 TL
35 TL
600 TL
500 TL
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
3 TL
3 TL
-
-
3 TL
3 TL
-
-
16:00 - 17:00 saatleri
arasında yapılan
işlemler için
25 TL
25 TL
-
-
Bankamız müşterisi
olanlar
35 TL
350 TL
0,4%
0,4%
Bankamız müşterisi
olmayanlar
100 TL
350 TL
0,4%
0,4%
Yıllık olarak tahsil
edilir.
500 TL
2.500 TL
UYGULAMA ŞEKLİ
PARA TRANSFERLERİ
ELEKTRONİK FON
TRANSFERİ ÜCRETİ
Kasadan EFT İşlemi
Hesaptan EFT İşlemi
Bireysel/Ortak Hesap sahibi
internet şubesi
kullanıcılarından - her bir
işlem için
Telefon Bankacılığından
yapılan EFT işlemi
Rutin işlem saatleri dışında
talep edilen EFT işlemlerine
alınacak ek ücret
Gelen EFT'nin aynı gün
kasadan ödeme ücreti
EFT Paket Ücreti
Müşteri İmza : ……………………………………
Model_464
1/5
ASGARİ ÜCRET
AZAMİ ÜCRET
ASGARİ
ORAN
AZAMİ
ORAN
HAVALE ÜCRETİ (TL/YP)
BANKA İÇİ TL / YP
HAVALE
Kasadan İsme Havale
Gönderme
Hesaptan İsme Havale
Gönderme
Kasadan Hesaba Havale
Hesaba Havale Gönderme
50 TL
300 TL
0,5%
0,5%
40 TL
250 TL
0,5%
0,5%
40 TL
30 TL
250 TL
125 TL
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
İsme Gelen Havale Ödeme
40 TL
250 TL
0,4%
0,4%
İnternetten Bireysel ve
Ortak Hesap sahipleri
havale gönderme
3 TL
3 TL
-
-
Telefon Bankacılığı
havale gönderme
3 TL
3 TL
-
-
110 TL
600 TL
0,3%
0,3%
125 TL
125 TL
50 TL
300 TL
0,4%
0,4%
35 TL
250 TL
0,3%
0,3%
30 USD
225 USD
-
-
ASGARİ ÜCRET
AZAMİ ÜCRET
ASGARİ
ORAN
AZAMİ
ORAN
İŞLEM TÜRÜ
UYGULAMA ŞEKLİ
PARA TRANSFERLERİ
İnternet ve Telefon
Bankacılığı Havale İşlemleri
SWIFT- DİĞER BANKA
TRANSFER
Giden TL/YP Transfer
(Banka Dışı)
Swift masrafı
Gelen YP Transfer Efektif
Ödeme
Gelen YP Transfer TL
Ödeme
Yurt Dışı Gelen Havale
Ödeme Ücreti
İŞLEM TÜRÜ
Diğer döviz cinsleri
için 15 USD muadili
tutarda ücret tahsil
edilir
UYGULAMA ŞEKLİ
FİZİK ALTIN
Fiziki Altın Teslimi
(Yatırma/Çekme)
ÖZEL GRUP ARACI
En az 1 kg altın
üzerinden işlem
yapılır.
1%
1%
Müşteri İmza : ……………………………………
Model_464
2/5
Özel Grup Aracı Hizmeti
Sefer olan yerlere
Nakil Firmasına
Nakil Firmasına
Ödenen Tutar
Ödenen Tutar
Kadar Alınacaktır. Kadar Alınacaktır.
KKB Raporu
TBB Risk Raporu
Çek Raporu
Kredi Risk Raporu
10
10
10
10
ÖZEL RAPORLAR
Özel Raporlar
10
10
10
10
KURUM ÖDEMELERİ
Turkcell, Avea, Dıgıtürk, Türk Şubeden yapılan
Telekom, TTNet,
fatura tahsilatlarında
Superonlıne Fatura
fatura başına tahsil
Tahsilatları
edilir.
1 TL
MEVDUAT HESAPLARI VE EKSTRELER
1 yıldan eski tarihli
dekont, işlem fişi,
sözleşme örneği, kredi
kartı hesap ekstresi
talep edilmesi
Sistemden alınan
Geçmiş Dönem Banka Ürün,
durumunda tahsil
bilgiler için sayfa
Belge ve İşlemleri
edilir. Talep edilen
başına 5 TL
belgenin düzenlenme
tarihinden itibaren 1
yıl içerisinde ücret
alınmaz.
Referans Mektubu
100 TL
Vize ve Özel Okullar İçin
50 TL
Düzenlenen Mektuplar
Hesap Araştırma Talebi
Veraset vb sebepler
dolayısı ile geçmiş ve
güncel dönem olarak
yapılacak hesap
araştırmalarında tahsil
edilir. Araştırma ile
ilgili fiziki belge
istenmesi durumunda,
sistemde alınan
bilgiler için sayfa
başına 5 TL, Şube
veya genel arşivden
alınacak yazılar için
sayfa başına 10 TL
ilave ücret tahsil edilir.
Müşterilere Verilecek Vergi /
Stopaj yazıları
1 TL
Şube veya genel
arşivden alınacak
belgeler için sayfa
başına 10 TL
-
-
50 TL
-
-
50 TL
50 TL
-
-
25 TL
25 TL
-
-
100 TL
Müşteri İmza : ……………………………………
Model_464
3/5
İlk talep için ücret
alınmaz.
25 TL
25 TL
Sayfa Başına
5 TL
5 TL
%1+ 1 TL
Diğer Banka ATM ' lerinden
hesap bakiyesi öğrenme
Yurt dışı ATM'lerinden para
çekme
Borcun Kalmadığına dair yazı
Müşterinin Talebi ile Basılan
Mevduat Hesap Ekstresi
Gönderilmesi / Elden Teslim
Diğer Banka ATM ' lerinden
para çekme
-
-
31 TL
-
-
0,50 TL
0,50 TL
-
-
7 TL
7 TL
-
-
OTP CİHAZI ÜCRETLERİ
OTP Tedarik
Firmasına
Ödenen Tutar
Kadar
Alınacaktır.
OTP cihazı (Müşteri)
OTP Tedarik
Firmasına Ödenen
Tutar Kadar
Alınacaktır.
YASAL BİLDİRİM ÜCRETLERİ
Uyarı Mektubu
İhtarname
İadeli taahhütlü posta
ücreti tahsil edilir.
Notere ödenen ücret
tahsil edilir. İhtarname
gönderilen adres
sayısına göre ücret
değişiklik
göstermektedir.
6 TL
6 TL
Noter Ücreti
Noter Ücreti
20 USD / 20 EUR
/ 40 TL
35 USD / 35 EUR
WESTERN UNION İŞLEMLERİ
Tutar aralığına göre
ücret değişmektedir.
Tutar aralığına göre
Western Union - Yurt Dışı Gönderim ücret değişmektedir.
Western Union - Türkiye İçi
Gönderim
15 USD / 15 EUR 305 USD / 240 EUR
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu formdaki ücretlerde bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık
tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katının altında yapılacak ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza e-posta,
ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni
döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret
değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Türkiye
İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı oranında ve
bu oranının üstünde yapılan ücret değişiklikleri için ayrıca onayınız alınacaktır.
Müşteri İmza : ……………………………………
Model_464
4/5
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç
kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve
anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık Hizmet Sözleşmesine ek
olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Bu tabloda belirtilen ücretlere cari BSMV ilave edilir.
Banka Yetkililerinin İmzası:
Anadolubank A.Ş. …….. Şubesi
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
Bu form ile birlikte vadesiz mevduat açılmasını talep eder, okuyup uygun bulmam nedeni ile, formda yer alan
ücretleri onayladığımı, formun bir nüshasını aldığımı beyan ederim.
Müşterinin Adı Soyadı :
Tarih:
Müşteri İmza : ……………………………………
Model_464
5/5
Download