SEKTÖR: ATIK SEKTÖRÜ (KATI VE SIVI ATIK) SIRA NO PROJE ADI

advertisement
SEKTÖR: ATIK SEKTÖRÜ (KATI VE SIVI ATIK)
SIRA
NO
PROJE ADI
1
Emet Borik Asit Üretim Tesisi
ve Atık Barajı ÇED Raporu
İŞVEREN
AÇIKLAMA
Eti Holding A.Ş.
Kütahya İli, Emet İlçesi, Alageriş Tepesi Mevkii’nde 100.000 ton/yıl kapasiteli borik asit tesisi ve atık
barajı projesi. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile ortak hazırlanmıştır. Faaliyet
ülkemizin en büyük sanayi ve çevre projelerinden birisidir.
2
Ankara Tıbbi Atık Yönetim
Projesi ÇED Ön Araştırma
Raporu
Ankara Büyükşehir
Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen MEDA
Projesi kapsamında, Ankara İlinin tıbbi atıklarının yakılarak bertaraf edilmesi projesi. Bu çalışma
firmamız ile Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ortaklaşa yapılmıştır. Ayrıca proje ile
ilgili Avrupa Birliği’ne ÇED Raporu sunulmuştur.
3
Katı Atık Depo Alanı ÇED Ön
Araştırma Raporu
Tokat Belediyesi
Tokat Belediyesi’nin düzenli katı atık alanı projesi.
4
Erzurum Atıksu Arıtma Tesis
Projesi ÇED Ön Araştırma
Raporu
Erzurum Büyükşehir
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan atıksu arıtma tesisi projesi.
Belediyesi
5
Soda Külü Üretimi ve Entegre
Atık Barajı ÇED Raporu
Eti Soda Üretim
Pazarlama Nakliyat
San. Tic. A.Ş.
Ankara İli, Beypazarı İlçesi Bağözü Köyü Mevkii’nde Eti Soda A.Ş. tarafından trona madeninden soda
külü üretimi ve atık barajı projesi.
SIRA
NO
6
PROJE ADI
İŞVEREN
AÇIKLAMA
ARRİKAB(Artvin ve
Rize İlleri Yerel
Katı Atık Yönetim Projesi,
Proje konusu faaliyet; “Katı Atık Yönetim Sistemi” kapsamında Artvin ve Rize İlleri ve bu illere bağlı
Yönetimleri Katı Atık
bulunan ilçe, belde ve mahallelerin katı atıklarının düzenli depolama sahasında depolanmasıdır.
Katı ve Tıbbi Atık Düzenli
Tesisleri Yapma ve
Depolama Tesisi Proje Tanıtım İşletme Birliği
Dosyası
Rize İlinde; Çayeli, Pazar, Hemşin, Ardeşen, Fındıklı, Çamlıhemşin,
Katı Atık Yönetim Projesi,
7
Ön Fizibilite Raporu
8
Çadırtepe Evsel Katı Atık
Ayırma ve Kompost Tesisi
Proje Tanıtım Dosyası
ARRİKAB(Artvin ve
Rize İlleri Yerel
Yönetimleri Katı Atık
Tesisleri Yapma ve
İşletme Birliği
ITC Invest Trading&
Consulting AG
Artvin İlinde; Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul, Artvin Merkez, Ardanuç
Belediyelerini kapsamaktadır. Söz konusu projenin genel hedefi, yüksek seviyede çevre korumasını ve
Türkiye’nin AB çevre direktiflerine uyumunu mümkün kılmak; özel hedefi ise başta katı atıklar olmak
üzere, çevre alanlarında önemli projeler belirleyerek, AB’ye katılım için gereken çevresel altyapı
gereksinimlerini ve çevre yatırımları için mevcut finansman olanaklarını belirlemektir.
Ankara İli, Sincan İlçesi, Çadırtepe Mevkii, Katı Atık Depolama Alanı içerisinde ITC Invest
Trading&Consulting AG tarafından İşletilmesi planlanan “Evsel Katı Atık Ayırma ve Kompost Tesisi”
Projesi.
SIRA
NO
PROJE ADI
9
Katı Atık Bertaraf Tesisi Proje
Tanıtım Dosyası
İŞVEREN
AÇIKLAMA
GÖKSUN Belediyesi
Göksun Belediyesi tarafından planlanan Göksun İlçesi, Ortatepe Köyü,Sadullah Çiftliği Mahallesi,
Kaletepe Mevkii’nde “Katı Atık Bertaraf Tesisi” katı atıkların düzenli depolama sahasında
depolanmasını amaçlamaktadır.
10
Katı Atık Bertaraf Tesisi Proje
Tanıtım Dosyası
AFŞİN Belediyesi
Afşin Belediyesi tarafından planlanan proje konusu faaliyet ; Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi’ne bağlı
Alemdar, Arıtaş,Altınelma, Bakraç, Büyüktatlı, Çobanbeyli, Çoğulhan, Dağlıca,Tanır kasabalarından
kaynaklanan katı atıkların düzenli depolama sahasında depolanmasını amaçlamaktadır.
11
Çinko Maden Ocağı, Cevher
Zenginleştirme(Flotasyon)ve
Atık Depolama Alanı
YILDIZ Bakır
Madencilik Sanayi
A.Ş.
Gümüşhane İli, Merkez Karamustafa Köyü sınırları içerisinde Yıldız Bakır Madencilik San. A.Ş.
Tarafından kurulması ve işletilmesi planlanan Çinko Maden Ocağı, Cevher Zenginleştirme (Flotasyon)ve
Atık Depolama Alanı Projesi.
12
İzdemir Enerji Santrali
Projesi
İzdemir Enerji
Elektrik Üretim
A.Ş.
İzmir İli Aliağa İlçesinde İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından İzdemir Enerji Santrali
İçin Tehlikeli ve Tehlikesiz Endüstriyel Atık Depolama Alanı Projesi
Download