aydın ticaret borsası haftalık e

advertisement
AYDIN TİCARET BORSASI HAFTALIK E-BÜLTEN
28.11.2016 / 02.12.2016 YIL : 2 SAYI : 74
“ZEYTİN ZEYTİNYAĞI PAZAR PAYININ
ARTTIRILMASI” PROJESİ KAPSAMINDA İLK
EĞİTİM GERÇEKLEŞTİ
Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan,
İstanbul Ticaret Borsası Aydın Ticaret Borsası Özel
Gıda Laboratuvarları A.Ş. Ege İhracatçı Birlikleri ve
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin ortak olduğu,
KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenen “Zeytin
Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” Projesi
kapsamında Satış ve Pazarlama eğitimi gerçekleşti.
Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonunda “Satış ve
Pazarlama”eğitiminde, TOBB ETÜSEM Eğitmeni
Kutay Mutdoğan sunumlarıyla, Pazarlamaya Giriş,
Pazarlama Tanımlar, Pazarlama Karması / Ürün,
Pazarlama Karması / Hizmet, Pazarlama Karması /
Fiyat, Pazarlama Karması / Yer, Pazarlama Karması /
Tutundurma, Pazarlama içi Segmentasyon ve
Konumlandırma, Tüketici Davranışları, Satış ve
Pazarlama Rolleri, Etkili Satış, Yüz Yüze İletişim
konuları anlatıldı. Aydın Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; Proje kapsamında
sektörde faaliyet gösteren Borsamız üyesi 35 KOBİ’ye
“Dış Ticaret”, “Marka Yaratma ve Markalaşma”, “Aile
Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma”, “Kobi
Destekleri”, “Zeytin Hasadı, Zeytinyağı Üretimi,
Zeytinyağı Tadımı ve Zeytinyağının İnsan Sağlığına
Yararları” eğitimlerimiz olacaktır.
Mali, satışpazarlama, ihracat kurumsallaşma kapasitelerinin
artışını sağlamak, rekabet edebilirliklerini arttırmak ve
Kobilerin markalaşmasına katkı sağlama projemizin
hedefleri arasındadır. İlk eğitimimiz;
“Satış –
Pazarlama Eğitimi”ni başarı ile gerçekleştirdik,
katılımcılara ve Eğitmen Kutay Mutdoğan’a
teşekkürlerimi sunuyorum. İkinci eğitimimiz “Dış
Ticaret Eğitimi” 15-16 Aralık tarihlerinde Borsamız
toplantı salonunda gerçekleşecek olup, kayıt olmak
isteyen üyelerimiz Borsamız ile irtibata geçmelerini
bekliyoruz. İfadelerine yer verdi.
AYDIN TICARET BORSASI ORTAĞI OLDUĞU
M.I.N.D. PROJESI (PAZARLAMA,
ULUSLARARASILAŞTIRMA VE GELIŞTIRME
PROJESI) 4. TOPLANTISINA KATILDI
Aydın Valiliği AB Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi
ve Aydın Ticaret Borsasının tarım ve gıda alanında
faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararasılaşma, yeni
ticari ağlar ve pazarlar geliştirme kapasitelerini
artırmayı amaçlayan Avrupa Birliği Projesi olan
M.I.N.D’ ın
dördüncü toplantısı İspanya
ESPAITECDanışmanlık ve
Ar-Ge şirketinde
gerçekleştirildi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz
Ülgen, Genel Sekreter Çimen Mutlu ve Proje
Sorumlusu Fevzi Çağrı Menderes ve Aydın Valiliği AB
Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Proje Koordinatörü
Reyhan Türkmen, projenin Türkiye ortağı olarak
Kurumlarını temsilen katılım sağladılar.
Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:18 09010 Efeler/Aydın Tel: 256-211 50 00 Faks: 256-211 63 15
www.aydinticaretborsasi.org.tr https://www.facebook.com/aydin.ticaretborsasi https://twitter.com/AYDINBORSA09
AYDIN TİCARET BORSASI HAFTALIK E-BÜLTEN
28.11.2016 / 02.12.2016 YIL : 2 SAYI : 74
korunmasında stratejik planlamaya yönelik rekabet
edebilirliklerini sağlamaktır.
2016 Temmuz ayında Madrid’te İspanya için İtalyan
Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Proje
toplantısının
devamı
niteliğinde,
Castellon’da
gerçekleştirilen 4. toplantıda, proje ortakları proje
sonunda oluşturulacak açık kaynak kütüphanesi için
seçmiş oldukları konular ile ilgili araştırmalarını ve
kendi dillerine çevirilerini tamamlayarak, gelecek
toplantı için yeni görevler hakkında bilgi alışverişinde
bulundular.
5 ayrı ülkeden 10 proje ortağının katıldığı Pazarlama,
Uluslararasılaşma ve Kalkınma (M.IN.D. Marketing,
Internationalization & Development) Projesi Erasmus+
Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projesidir.
Projenin amaçları;
Kurumsal, ekonomik ve eğitim açısından istikrarlı bir
Avrupa ağı oluşturmak;
Avrupa düzeyinde "Uluslararası Pazarlama Yöneticisi"
meslek profilini analiz etmek, tasarlamak, test etmek,
doğrulamak ve yaygınlaştırmak;





KOBİ’lerin (tarımsal gıda alanında faaliyet
gösteren)
uluslararasılaşma
işlemlerini
desteklemek,
Pazar fırsatlarını belirlemek ve ilgili
stratejilerin kabulü için iç ve dış yatırım
kaynaklarını analiz etmek,
Uluslararası
pazarlama
stratejilerini
belirlemek,
İhracat planlarının belirlenmesinde KOBİ’lere
rehberlik etmek,
MIND projesinde geliştirilecek yaygın eğitim
standartlarının
geçerliliğini
sağlamak;
Proje hakkında bilgi veren Aydın Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, proje
tamamlandığında
proje
web
sitesi
http://mind.prismsrl.it/tr/ üzerinden pek çok dilde
uluslararasılaşma konularında kapsamlı bir açık kaynak
kütüphanesi oluşacaktır. Aydın Valiliğimiz ile birlikte
çok uluslu bir proje ağı içerisinde yer almaktan gurur
duyduğunu belirtti.
BORSAMIZIN HABERLERINİ VE GÜNCEL FIYATLAR IÇIN
LÜTFEN SOSYAL MEDYADAN BİZİ TAKIP EDINIZ
https://www.facebook.com/aydin.ticaretborsasi/
https://twitter.com/AYDINBORSA09
Açık öğretim materyallerini kullanarak öğrenmede
dijital entegrasyonu artırmak, KOBİ’lerin uluslararası
Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:18 09010 Efeler/Aydın Tel: 256-211 50 00 Faks: 256-211 63 15
www.aydinticaretborsasi.org.tr https://www.facebook.com/aydin.ticaretborsasi https://twitter.com/AYDINBORSA09
Download