süt toplama merkezine ait resmi kontrol formu a-) işletme

advertisement
SÜT TOPLAMA MERKEZİNE AİT RESMİ KONTROL FORMU
A-) İŞLETME BİLGİLERİ
ONAY NUMARASI:
İŞLETME FAALİYETİ:
İŞLETMENİN UNVANI:
RESMİ KONTROL RAPOR NO:
RESMİ KONTROL TARİHİ:
BİR ÖNCEKİ RESMİ KONTROL TARİH, NO VE
AMACI:
RESMİ KONTROLÜN AMACI:
ADRESİ:
TELEFON NO:
İŞLETME SAHİBİNİN ADI SOYADI:
UYGUN
B-) SÜT TOPLAMA MERKEZİ ÇEVRESİ
1-) İşletme çevresinde çöp, su birikintisi v.b. bulunmamalı, atıklar mevzuatına
uygun, hijyenik ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ortamdan
uzaklaştırılmalı.
2-) İşletme çevresinde tuvalet, hayvan barınağı, gübrelik, kömürlük, samanlık
vb. etkenlerden kaynaklı bulaşmayı engelleyici önlemler alınmalı.
3-) İşletmenin dış cephesi bakımlı, çatı bağlantıları açıklık kalmayacak şekilde
yapılmış olmalı.
4-) İşletmede sütün kabul edildiği alan yeterli genişlikte ve kir birikimini
engelleyecek şekilde düzenlenmiş olmalı.
5-) İşletmede soğutma tanklarının bulunduğu bölüme görevlinin dışında
kimsenin giremeyeceği konusunda uyarıcı yazı bulunmalı.
6-) Çiğ sütün kabulünde fiziksel, kimyasal ve biyolojik bulaşmayı engelleyici
tedbirler alınmalı.
C-) ÇİĞ SÜTÜN KABULÜ VE DEPOLANMASI
1-) Süt toplama merkezine gelen çiğ sütün taşınmasında kullanılan tanker,
güğüm vb. materyaller, korozyona dayanıklı, kolay temizlenebilir ve
dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış olmalı.
2-) Çiğ süt kabulünde kullanılan kazan, hortum, pompa, süzgeç, hortum
kelepçeleri v.b. ekipmanlar, korozyona dayanıklı, kolay temizlenebilir ve
dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış olmalı.
3-) Kapılar ve pencereler temizlenebilir, dezenfeksiyona ve korozyona
dayanıklı, pürüzsüz ve emici olmayan malzemeden yapılmış olmalı.
4-) Pencereler temiz, sağlam ve çalışır durumda, eşikleri kir birikimini
engelleyecek şekilde yapılmış olmalı.
5-) İşletmede kapıların alt, yan ve üst açıklıkları ile tavan açıklıkları haşere ve
kemirgen girişini engelleyecek şekilde kapatılmış olmalı.
6-) Zemin; su geçirmez, kırık, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir, temizlik
ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmış, sıvıların giderlere kolayca
akabileceği bir eğimde olmalı.
7-) Drenaj sistemi bulaşma riskini önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalı.
8-) Duvarlar düz yüzeyli, haşere yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık
renkli malzemelerden yapılmış olmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir
olmalı.
9-) Tavanlar kir birikimini, yoğunlaşmayı ve küf gelişimini engelleyecek
şekilde yapılmış olmalı.
10-) İşletmede yeterli derecede havalandırma tedbirleri alınmalı.
11-) İşletmede havalandırma için açılan pencere ve kapılara haşere, kemirgen
vb. girişine izin vermeyecek şekilde sineklik takılmış olmalı.
12-) Sütün depolandığı ve soğutulduğu tank, kolay temizlenebilir, korozyona
dayanıklı, dezenfekte edilebilir, paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalı.
UYGUN DEĞİL
13-) İşletmedeki soğutucu tankların kondanser (yoğuşturucu) fanlarının
soğutma etkinliği, ortam sıcaklığı ve hijyenini olumsuz etkilememesi için
gerekli önlemler alınmış olmalı.
14-) İşletmede gün ışığına eşdeğer doğal veya yapay aydınlatma sağlanmış
olmalı.
15-) Tüm elektrik kabloları ve ampuller koruma altına alınmış olmalı.
16-) Sütün naklinde kullanılan hortum ile işletme temizliğinde kullanılan fırça,
çekpas vb. temizlik aparatları tanımlanmalı, bu aparatlar, kullanılmadığı
zamanlarda zeminle temas etmeyecek şekilde asılı konumda muhafaza
edilmeli.
17-) Uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve el temizliği için tasarlanmış
lavabolarda ellerin hijyenik bir şekilde yıkanması, kurulanması için yeterli
imkanlar sağlanmalı.
18-) İş kıyafetlerinin konulacağı oda ve/veya giysi dolabı bulunmalı.
19-) Temizlik amaçlı kullanılan kimyasallar için oda veya muhafaza dolabı
olmalı.
20-) İşletmede kullanılan su içilebilir nitelikte, Türk gıda mevzuatına uygun,
sürekli ve yeterli olmalı.
D-) PERSONEL
1-) İş yerinde çalışan personel sağlıklı olmalı.
2-) Personel, iş kıyafeti ile çalışmalı.
3-) Kişisel temizlik kurallarına uyulmalı.
4-) Personel, süt hijyeni ve kişisel hijyen kuralları konularında eğitim almış
olmalı.
E-) HACCP GEREKLİLİKLERİ
1- Çiğ sütün süt toplama merkezine nakline ilişkin kayıtları tutulmalı.
a-Aracın plakası ve sürücü adı
b-Sütün toplanmaya başlandığı saat
c-Sürücünün konuyla ilgili eğitimi
d-Çiğ sütün nakliyesinde kullanılan tanker ve güğümlerin temizlik ve
dezenfeksiyonu
2- Çiğ süt kabul kayıtları tutulmalı.
a-Sütün geliş saati
b-Geldiği yer
c-Miktarı
3-Antibiyotik kontrolü yapılmalı, kayıtları tutulmalı.
4-Soğutma tankı sıcaklık kayıtları tutulmalı.
5-Temizlik ve dezenfeksiyon talimatı olmalı, uygulama kayıtları tutulmalı.
6-Sevkiyat kayıtları tutulmalı.
a- Gönderildiği aracın plaka nosu
b- Sevkiyat Saati
c- Gönderildiği yer
d- Gönderilen sütün sıcaklığı ve miktarı
F) SONUÇ
Resmi Kontrol Ekibinin:
Adı-Soyadı
:
Unvanı
:
İmza – Tarih :
Adı-Soyadı
:
Unvanı
:
İmza – Tarih :
İşletmeci ve/veya yetkilisinin:
Adı Soyadı
:
Unvanı
:
İmza – Tarih :
Download