nevruz - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

advertisement
NEVRUZ ÇALIŞMALARI ULUSLARARASI SEMİNERİ VE ÇOK ULUSLU
DOSYANIN GELECEĞİ YUVARLAK MASA UZMANLAR TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRİSİ
30 Mart 2012/ANKARA-TÜRKİYE
Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştirilen Nevruz Çalışmaları Uluslararası Semineri ve
Çok Uluslu Dosyanın Geleceği Yuvarlak Masa Toplantısı çerçevesinde bir araya gelen
Nevruz kutlayan ülkelerin uzmanları, Çok Uluslu Dosya’nın İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kabulünden sonra yapılan bu ilk genel değerlendirme
toplantısına ev sahipliğinden ve gerçekleştirilen mükemmel organizasyondan dolayı Türkiye
Cumhuriyeti Devletine, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığına, UNESCO Türkiye Millî
Komisyonuna ve Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma Merkezine öncelikle teşekkür
ederler.
Nevruz Çalışmaları Uluslararası Semineri ve Çok Uluslu Dosyanın Geleceği Yuvarlak Masa
Toplantısı’na katılan uzmanlar tarafından aşağıdaki konular ele alınmıştır.
1. Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleştirilen Nevruz Çalışmaları
Uluslararası Semineri’nde öncelikle Çok Uluslu Dosya sahibi ülkelerin 2009-2012
yılları arasında yaptıkları koruma çalışmaları ele alınmıştır. Alfabetik sırayla
Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Türkiye, Nevruz’un İnsanlığın
Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ne alınmasından sonra yaptıkları
koruma çalışmaları hakkında bilgi sunmuşlardır.
2. Seminerin ikinci bölümünde Çok Uluslu Dosyada yer almayan ancak Nevruz’u
kutlayan Kazakistan ve Tacikistan’ın sunumları gerçekleşmiştir.
3. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Çok Uluslu
Dosyanın Geleceği Yuvarlak Masa Toplantısı’nda ise, ilk olarak Dosya’nın yeni
üyelerle genişlemesi konusu ele alınmış, uzmanlar dosyaya yeni üyelerin katılımını
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin beklentileri bakımından
olumlu bulduklarını ifade etmişler, ancak uzmanlar ve özellikle Azerbaycan’dan
katılanlar bu konuda kararın resmî yazışmalarla ilgili devletler tarafından
verilebileceğini belirtmişlerdir.
4. Uzmanlar, Çok Uluslu Dosya sahibi 7 devletin oy birliği ile dosyada genişlemeye ve
yeni dosyanın 31 Mart 2013 tarihine kadar UNESCO’ya sunulmasına karar vermesi
durumunda içlerinden bir ülkenin moderatör olması ve en geç Eylül veya Ekim 2012
tarihlerinde dosyaya katılma talebinde bulunan ülkelerle birlikte dosya hazırlama
toplantısı yapılmasının öngörülebileceğini ifade etmişlerdir.
5. Uzmanlar, genişleme toplantsının moderatörlüğünün mevcut dosyanın
moderatörlüğünü daha önce üstlenmiş olan İran tarafından yürütülebileceğini veya
her ülkeye dönüşümlü olarak rol vermek amacıyla dosya sahibi diğer 6 ülkeden biri
tarafından da üstlenilebileceğini söylemişlerdir.
6. Uzmanlar, toplantı sırasında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi’ne taraf olmakla birlikte mevcut dosyada yer almayan ancak Nevruz
kutlayan diğer ülkeler olarak Afganistan, Çin, Gürcistan, Kazakistan, Tacikistan ve
Türkmenistan’ın adlarını zikretmişler, bunlardan başka ülkelerin de çok uluslu
dosyaya katılımının mümkün olabileceğini ifade etmişlerdir.
7. Uzmanlar, 7 ülkenin kararıyla belirlenecek moderatör ülkenin yapacağı davet
mektubunda İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi ölçütlerine
katılımcı ülkelerin riayet etmelerinin ve buna uygun bilgiler oluşturmalarının gereğine
değinmişlerdir. Ayrıca uzmanlar, dosya hazırlık aşamasında özellikle devletin koruma
tedbirleri, ilgili toplulukların rol ve katılım izinleri, mirasın ulusal envanterde yer
alması ve mirasla ilgili görsellerin bulunması konularında aday devletlerin
bilgilendirilmelerinin önemine işaret etmişlerdir.
8. Aşağıda adları yazılı uzmanlar, bu Sonuç Bildirisi’nde yer alan görüşlerin uzman
değerlendirmeleri olduğunu ve devletlerin gelecekte alacağı kararlar açısından
herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığını beyan etmişlerdir.
Katılımcılar:
1. Azerbaycan
Elshan Abdulazimov
Shahla Abbakirova
2. İran
Atusa Momeni
3. Kazakistan
Bota Khabibulla
Galiya Sadykova
4. Kırgızistan
Nazgul Mekeshova
Sabira Soltongeldieva
5. Özbekistan
Mamatkuli Jurayev
Sayidafzal Mallakhanov
6. Pakistan
Khalid Javaid
Prof. Mehar Dad
7. Tacikistan
Dilshad Rahimov
Shahlo Abdurahimova
8. Türkiye
Prof. Dr. Öcal Oğuz
Doç. Dr. Ahmet Arı
Umut Aksungur
Download