Rüzgar Türbinleri Hakkında Genel Bilgiler

advertisement
Caner Görgülü
Türkiye’de Enerji Piyasası
• Türkiye’de enerji talebi
GSYİH doğru orantılı olarak
artmaktadır
– 2900 kWh/kişi
– Gelişmiş ülkeler 8900
kWh/kişi
Elektrik Üretiminde
Kullanılan Kaynaklar
Hidrolik
24 %
5%
Kömür
Diğer
46%
• Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın tahminlerine
göre elektrik enerjisine
olan talep 2023 yılında iki
katına çıkacak.
Doğalgaz
25%
Türkiye’de Rüzgar Enerjisi
•
Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli;
–
–
•
Çok verimli : 8000MW
Orta verimli : 40000MW
Rüzgar Enerjisinin Türkiye’deki Gelişimi
–
–
–
–
–
–
–
–
Vergi Teşvikleri Mayıs, 2005,
Satınalma’ya ilişkin fiyat teşvikleri, Mayıs,2007
Teiaş tarafında interkonnekte sistem garantisi
1 Kasım 2007, 751 Lisans Başvurusu, 78000 MW
Aynı trafo merkezine kapasite fazlası nedeniyle çoklu başvurular yarışmaya tabi oluyor, Eylül 2010
Ekim 2010, tekli başvurulardan 917 MW uygun kararı
İlk 1 Kasım 2007 lisansı  02.12.2010
Çoklu başvurulardan uygun bulunan 29152 MW, 8488 MW için yarışıyor
Yıllara Sahir Rüzgar Santrali Kurulu Gücü
Yıllar
Kurulu Güç (MW)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
19
19
19
20
20
20
50
147
433
801
2010
1.329
Rüzgar Enerjisi’nin Avantajları
–
–
–
–
–
–
–
Temiz
Yakıt maliyeti yok
Kaynak sonsuzdur
İklimi olumsuz etkilemez
Kurulumu kolay ve hızlıdır
Arazi dostudur (çevresinde tarım ve sanayi faliyetleri yapılabilir)
Enerji arzını çeşitlendirir
Rüzgar Türbini Tek Hat Şeması
Rüzgar Türbini Elektriksel Bağlantılar
Bir Bakışta Nordex
• Özellikle MW Sınıfı türbinlere odaklanan, küresel bir rüzgar enerjisi sistemleri
üreticisi
 1985 yılında Danimarka'da kuruldu
• Ana üretim tesisleri Almanya (Rostock), Çin'de (Dongying, Yinchuan) ve
Amerika – Dunya Uzerinde 16 Ulkede Nordex Subeleri
• Genel merkez Almanya'da (Hamburg)
• Nordex A.Ş 2009 Yılında kuruldu, Istanbul Merkez Ofis, İzmir Servis Ofisi
• 2011 sonu itibariyle 2,700’e varan çalışan sayısı
Türkiye’deki Sorumluluk Alanları
Türbin Satış
Sorumluluğu
• Müşteri ilişkileri
• İlk saha
performans
değerlendirmel
eri ve bununla
ilgili Raporların
hazırlanması
• Türbin seçimi
• Teklif sunumu
• Kontrat
hazırlıkları
Saha Fizibilite
Raporları
• Rüzgar verileri
doğrultusunda
Micrositing
Raporlarının
hazırlanması
• Saha içinde
Layout
optimizasyonu
Anahtar
Teslim
Proje Yönetimi
ve
Çözümler
Montaj İşleri
• Türbin teslimi
takibi
• Proje Yönetimi
• Şantiye
Yönetimi
• Sahaya kadar
Transport, Vinç
• İş güvenliği
ve Montaj
Planlaması
işlemleri
• Mühendislik
• Zemin Etüdü
• Temel dizaynı
• Yol yapımı ve
İnşaat işlemleri
• Elektrik
İşlemleri
• Süpervisörlük
Servis ve
Bakım
• % 97 oranında
emre amadelik
garantisi
• 5 ve 9+3 yıllık
servis bakım
anlaşmaları
• Yedek parça
garantisi
• Her sahada en
az iki kalıcı NX
Personeli
Rüzgar Enerjisi Projelerinde Süreçler
Proje Teklif Çalışmaları
• Türbin Tedarikçisi – Yatırımcı Firma
 Türbin lokasyonunun belirlenmesi
 Kapsamın netleştirilmesi
• Türbin Tedarikçisi – Taşeronlar
–
–
–
–
Nakliye organizasyonu
İnşaat işleri
Elektrik işleri
Montaj İşleri
Türbin Lokasyonunun Belirlenmesi
-Nordex Wind Assessment Ekibi tarafından işverenden
alınan veriler incelenir,
-Windpro’da analizler yapılır
-İşveren’e sahada en yüksek enerjiyi alacağı üreteceği
noktalar belirlenir ve yıllık üretim tahmini sunulur
Saha Fizibilitesi
Nakliye, montaj, inşaat ve elektrik
taşeronları ile yol ve saha
fizibilitesi yapılır.
Proje Yönetim Süreçleri
•
•
•
•
•
İşverenden teklif talebi alındığında başlar
Proje Müdür’ünün atanması – (teknik ve lojistik destek)
Satış departmanın dahil olması
Kapsamın belirlenmesi
Alt yüklenicilerden tekliflerin toplanması, karşılaştırılması,
anlaşmanın yapılması
• Satış departmanından proje yönetim
departmanına geçişin sağlanması
–
–
–
–
–
İmzalanmış Kontrat
Geçerli İnşaat İzni/Ruhsatı
Bağlantı Anlaşması
Avans ödemesinin yapılmış olması
Finansal ödemenin garanti altında olması – LC
açılmış olması
Proje Detay İş Programının Oluşturulması
Sözleşmede yer alan tarihlere göre, projenin zaman ve kaynak planlaması yapılır.
Proje planı üzerinde yatırımcı firma ile mutabık kalındıktan sonra uygulamaya geçilir.
PROJE ORGANİZASYONU
Nordex Project Manager
Caner Görgülü
P R O J E C T T E A M
PCC
Meike Huelsmann
TIM
Civil: Stephan Riechers
Electrical: Salima Perner
TCS
Michael Utke
TPD
Jan Siebrand
Logistics
Stefan Cordes
Anke Bögholz
Purchasing
Service
NN
QA
Ozguer Guertuna
EMPLOYER: PEM Enerji A.Ş.
PM Site Management & Technology
Site Manager: Fatih Eltimur
Sales Manager
Dorothea Delbrück
SUPPLIER: NORDEX
CPM
Alexander Kruse
Project Manager
Türker Ekşi
Proje Toplantıları
• “Kick-Off” Toplantısı
– Proje ekibinin tam katılımı (Proje Yönetim Üst Birimi, Lojistik, Satınalma,
Mühendislik, İSİG Departmanı)
• Teknik “Kick-Off” Toplantısı
• İşveren “Kick-Off” Toplantısı
– İşveren ile iki haftada bir toplantı
• Montaj “Kick-Off” Toplantısı
– Montaj ve Devreye Alma ekip yönetimine projenin tanıtılması
– İş programı doğrultusunda ekip ihtiyacının netleştirilmesi
• Saha Toplantıları
– Günlük
– Haftalık
Proje Teknik Dokümanı
Proje İSİG Planının Oluşturulması
NORDEX SE ISG Prosedurlerı
T.C ISG Yönetmelik ve talimatlar
Uluslararası Standartlar – OSHA, HSE UK
ISG PLANI
• Her bir proje icin ayrı olarak
• Nordex SE ve Nordex TR ISG Polıtıkasında taahhut
edılen konuların uygulanması amacı ıle
18
Üretim –Lojistik-Saha Yönetimi
• Uzun üretim zamanlı ekipmanların teslim tarihlerinin
netleştirilmesi, düzenli kontrolü ve koordinasyonu
– Ekipmanın iş programında belirtilen sürede sahada olması
– Teşvik için gerekli dokümanların işverene hatırlatılması
– Dokümanların gümrük organizasyonunun problemsiz
koordinasyonu – İşverenin gümrük firması ile oturum
– Yol izinlerinin kontrolü
– Saha stok sahasının hazır olması
Saha Mobilizasyonu - Saha Organizasyonu
• Gerekli yasal izinlerin alınması
– Kamulaştırma için işveren tarafından lokal idarelerden
•
•
•
•
•
Onaylı Hali Hazır Harita
Orman/Hazine/Mera Ön İzinleri
İmara Esas Jeolejik Etüd
Kurum Görüşleri
Mülkiyet Üzerine İşlenmiş Mevzi İmar Planı  İL GENEL MECLİSİ ONAYBAKANLIK
Transport / Nakliye
Kara Nakliyesi
Kanat Nakliyesi
Türbin Temellerinin Hazırlanması
Saha İmalatları – Ekipmanların Montajı
Projenin Devreye Alınması
• Projenin Bakanlık Kabulunun Yapılması
• Projenin Servis Departmanına Teslim Edilmesi
• Alınan Dersler Raporunun Hazırlanması
TEŞEKKÜRLER
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards