Elektriksel Kalibrasyon

advertisement
V
Ω
A
Hz
Elektriksel Kalibrasyon
W
Andre Marie Ampere (1775-1836)
Fransız
fizikçi,
Elektromanyetizmayı ilk
bulan kişiler arasında
gösterilir. Elektrik akımı
birimi Amper onun ismi ile
anılmaktadır.
TÜRKAK akreditasyonlu kalibrasyon sertifikası
İştiraki olduğumuz UMS Kalibrasyon Laboratuvarının akreditasyon kapsamı.
DC gerilim (V) ölçüm
Akım göstergesi, Analog
10 mV .... 1000 V
cihazları
Akım göstergesi, Sayısal
DC gerilim (V) kaynakları
1 V .... 20 kV
Direnç
Direnç kutusu; Dekad (5-6-7’li)
DC akım (I) ölçüm
100 µA ..... 10 A
cihazları
Direnç ölçer, Miliohmmetre
AC gerilim (V) ölçüm
10 mV .... 1000 V
Direnç ölçüm köprüleri
cihazları
f=40 Hz .... 1 kHz
Gerilim göstergesi, Analog
1 V .... 20 kV
Gerilim göstergesi, Sayısal
AC gerilim (V) kaynakları
f=50 Hz
Multimetre, Analog
3.2 mA .... 10.5 A
AC akım (I) ölçüm
Multimetre, Dijital
f=40 Hz .... 100 Hz
cihazları
Multimetre, Pens
Direnç (Ω) ölçüm
10 mΩ .... 400 mΩ
Osiloskop, Analog
cihazları
Osiloskop, Sayısal
Sabit dirençler 0,2 mΩ .... 300 kΩ
*Sıcaklık göstergesi, Analog
direnç kutuları (Ω)
*Sıcaklık göstergesi, Sayısal
DC Güç (W) ölçüm
102.4 mW .... 10.5 kW arası
Sıcaklık kalibratörü
cihazları
Wattmetre
1 mVpp .... 20 mVpp
Osiloskop *Yüksek gerilim kaynağı, Varyak yatay ve düşey saptırma
5 ns .... 0.1 s
2.10-4 .... .10-4
1,5.10-2 .... 1,5.10-5
1,5.10-3 .... 9.10-4
1.5.10-2 .... 2.5.10-3
1.5.10-2 .... 3.10-4
3.5.10-3 .... 5.5.10-3
1.2.10-2 .... 9.10-4
Amper (A), Boşlukta birbirinden 1
metre uzaklıkta bulunan ihmal
edilebilir dairesel kesitli sonsuz
uzunluktaki paralel iki doğrusal
iletkenden geçirildiğinde, bu iletkenler
arasında metre başına 2x10 -7
Newton'luk bir kuvveti oluşturan,
zamanla değişmez elektrik akım
şiddetidir.
ELEKTRİK AKIMI, I
amper, A
Genel as ve üs katlar: kA, mA, µA
ELEKTRİK YÜKÜ, Q
coulomb, C; 1 C = 1 A . S
Şarjlı pillerde, 1 A . h = 3,6 kC (tam
olarak) olan amper saat birimi
kullanılır.
2.10-2 .... 7.10-4
ELEKTRİK POTANSİYELİ, V
1.5.10-3....3.10-3
ELEKTRİK GERİLİMİ, U
1.5.10-2 .... 3.10-2
volt, V; 1 V = 1 W/A
= 1 kg . m2/(s3 . A)
Genel as ve üs katlar: kV, mV, µV
Elektriksel potansiyel fark yada
elektriksel gerilim için sistematik
olmayan "voltaj" isminden kaçınılması
tavsiye edilir.
KAPASİTANS (SIĞA), C
İzlenebilir
Kalibrasyon
Sertifikası
Sinyal jeneratörü
< 1 MHz
1.10-6
Frekans sayıcı
< 10 MHz
1.10-6
*Takometre - Stroboskop
< 10000 rpm
5 rpm
Genel as katlar; 1µF, nF, pF
*Kronometre
< 1 saat
0,2 s
DİRENÇ, R
farad, F; 1 F = 1 C/V
= 1 s4 . A2/(kg . m2)
ohm, Ω; 1 Ω = 1 V/A
= 1 kg . m2/(s3 . A2)
Genel as ve üs katlar: MΩ, kΩ, mΩ
Referanslarımızın izlenebilirliği TÜRKAK ve
DKD akreditasyonlu laboratuvarlardan sağlanmıştır.
Bu kalibrasyon hizmeti İstanbul laboratuvarımızda verilmektedir.
* işaretli cihazlar ayrıca Ankara laboratuvarımızda izlenebilir olarak kalibre edilir.
Yerinde (müşterinin iş yerinde) yapılan kalibrasyonlar, yüksek gerilim kaynağı, akım gerilim
göstergesi, sıcaklık göstergesi.
www.ums.com.tr
6
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards