güç aktarma organları

advertisement
YÜKLEYİCİ
LASTİK
TEKERLEKLİ/PALETLİ/LOADER
( KANAL KAZICI )
Yükleyiciler, temel kazma, taşıma, doldurma,
serme ve yükleme işleri yapan iş makinesi olup,
temel hafriyat, yol yapımı, inşaat işleri, mermer
ocakları, tomruk taşıma, yükleme gibi çeşitli
işlerde geniş amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Yükleyiciler, 40 - 500 HP motor gücü ve 3 - 100
ton ağırlıkta imal edilmişlerdir.
Yükleyici operatörü; yükleyiciyi emniyetli ve
verimli kullanarak yükleme, taşıma, kazma gibi
işleri, yükleyicinin bakımını ve kontrollerini yapan
nitelikli kişidir.
ÇEŞİTLERİ
Yükleyiciler; yürüyüş şekli, güç aktarımı,
kullandığı ataşman ve kumanda şekline göre
çeşitli şekillerde imal edilmiştir.
Yükleyiciler yürüyüş şekline göre paletli ve
lastik tekerlekli olarak imal edilmektedir
Paletli yükleyiciler
Kazma ve yükleme işlerinde elverişli olduğundan temel
hafriyatının kazılması, taşınması ve yüklenmesi işlerinde
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Lastik tekerlekli yükleyiciler
Gevşetilmiş malzemenin yüklenmesi ve taşınmasında
elverişlidir. Bununla birlikte çok çeşitli ataşmanlar takılarak
kanal kazma, taşıma, yükleme, istifleme gibi işlerde yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Beko yükleyiciler
Kanal kazma ve yükleme işlerinde yaygın olarak kullanılan
traktör tipi yükleyicilerdir
GENEL YAPISI
Yükleyiciler, palet, lastik, kepçe, kova,
aktarma organları, kabin ve kumanda
şekli bakımından çeşitli farklılıklar
gösterebilir.
Lastik tekerlekli yükleyiciler
Paletli yükleyiciler
ATAŞMANLARI
Yükleyicilerde kullanma amacına göre ataşmanlar çok çeşitlidir. Bunlar çeşitli
kepçeler, çatal, kırıcı, sepet gibi ataşmanlardır.
GENEL AMAÇLI KEPÇE
Yığılmış
gevşek
yüklenmesinde kullanılır.
malzemenin
ÇOK AMAÇLI KEPÇE
Kepçe, bıçak veya kramşel olarak geniş
amaçlı kullanılır.
YANDAN BOŞALTMALI KEPÇE
Dar
çalışma
kepçedir.
alanlarında
kullanılan
ÇATAL
Kütük, boru, mermer,
yüklenmesinde kullanılır.
taşınması
ve
ZİNCİR
Lastik tekerlekli yükleyiciler kayalık arazi
çalışmalarında
lastiklerin
uzun
ömürlü
olabilmesi için lastik üzerine kaya zinciri veya
palet kullanılır.
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ, GÖSTERGELER VE KUMANDA KOLLARI
Yön Kumanda Kolu
Bu kol yükleyicinin hareket yönünü
değiştirmek için kullanılır. Yön kumanda kolu
N (Boş) pozisyonda değilse marş basmaz.
Yön Kumanda Emniyeti
Yön kumanda kolunun ileri veya geri
konuma geçmesini önler.
Vites Kolu
Bu kol yükleyicinin hareket hızını kontrol
eder. Vites kolunun dört ileri dört geri
pozisyonu vardır.
Vites Kolu Tutucu Emniyeti
Bu kol çalışma esnasında vitesin üç veya
dördüncü vitese geçmesini engeller.
KALDIRMA KOLU LEVYESİ
Bu levye kepçe kaldırma kolunu hareket ettirmek için kullanılır.
1 – Kaldırma
2 – Tutma
3 – İndirme
4 - Yüzme
KEPÇE KUMANDA LEVYESİ
Bu levye kepçe hareketlerini sağlar.
1 – Toplam
2 – Tutma
3 – Boşaltma
İŞ EKİPMAN EMNİYET KİLİDİ
Bu kilit kaldırma kolu ve kepçe kumanda
levyesini kilitlemek için kullanılır. Park ve
bakım esnasında mutlaka kullanılmalıdır.
MOTOR VE AKTARMA ORGANLARI
MOTOR
Yükleyicilerde güç kaynağı olarak dizel
motor kullanılmaktadır. Yükleyicilerde
kullanılan dizel motorlar su, yağ veya hava
soğutmalı, turboşarjlı ve çeşitli sistemlerle
donatılmıştır
GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
Motorda üretilen gücü tekerlek veya
paletlere ileterek makinenin yürümesini, hızını,
ileri veya geri gitmesini sağlayan elemanlardır.
Yükleyicilerde
aktarma
organları
hidromekanik veya hidrostatik olarak dizayn
edilmiştir.
PALETLİ YÜKLEYİCİLER
Paletli yükleyicilerde yürüyüş; hidrolik,
mekanik
veya
hidrostatik
olarak
gerçekleşmektedir.
HİDROMEKANİK
(HİDROLİK
ŞANZIMANLI) YÜRÜYÜŞ
Motor gücünün paletlere kadar
iletilmesi şu şekildedir:
Dizel motor, torkkonverter,
hidrolik şanzıman, ayna mahruti
(nihai tahrik), dönüş kavramaları,
cerler ve paletler.
HİDROSTATİK YÜRÜYÜŞ
Motor gücünün paletlere kadar
aktarımı şu şekildedir:
Dizel motor, hidrolik pompa,
hidrolik motor, cerler ve paletler
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER
Lastik tekerlekli yükleyicilerde yürüyüş
hidromekanik
veya
hidrostatik
olarak
gerçekleşmektedir.
HIDROMEKANIK(HIDROLIK ŞANZıMANLı) YÜRÜYÜŞ
Dizel motorda üretilen gücün tekerleklere iletilmesi şu şekildedir:
Dizel motor, torkkonverter, hidrolik şanzıman, transfer kutusu, ön ve arka
diferansiyel, planet sistemi ve tekerlekler
HIDROSTATIK YÜRÜYÜŞ
Dizel motorda üretilen gücün tekerleklere iletilmesi şu şekildedir:
Dizel motor, hidrolik pompa, yürüyüş hidrolik motoru, transfer kutusu, ön ve arka
diferansiyeller, planet sistemi ve tekerlekler
HİDROLİK İŞ EKİPMANLARI
Yükleyicilerde kepçe, kova, çatal, kırıcı, gibi iş ekipmanlarının kaldırma, indirme ve iş yaptırılması
hidrolik güç (hidrolik sistem) tarafından sağlanır.
Hidrolik sistem; hidrolik tank, hidrolik pompa, hidrolik filtre, kumanda valfi, hidrolik silindirler ve bağlantı
hortumlarından meydana gelir. Ayrıca, direksiyon ve fren sistemleri de hidrolik sistem olarak dizayn edilmiştir.
GÜNLÜK BAKIM VE ÇALIŞTIRILMASI
Yükleyicinin en az yakıt, yağ ve yedek parça ile
arıza yapmadan çalışmasını sağlamak amacı ile
günlük yapılan bakım ve kontrollerdir.
Bakım ve kontroller günlük yapıldığı gibi haftalık,
aylık ve yıllık periyodik olarak ta yapılmalıdır.
Yükleyicinin bakımının ve kullanılmasının doğru ve
güvenilir olmasında en önemli faktör operatördür.
Bu sebeple operatörün bilgili, eğitilmiş ve
tecrübeli olması şarttır.
Her yükleyicinin imalatçısı tarafından operatör
için hazırlanmış kullanma ve bakım kitapları
mevcuttur.
Günlük bakım ve kontroller
aşamada yapılır:
1.Çalıştırma öncesi kontrol,
2.Isıtma sırasında kontrol,
3.Kullanma sırasında kontrol,
4.İş bitiminde kontrol,
dört
1. Çalıştırma öncesi kontrol :
Bu kontrol makine etrafında dolaşarak
yapılır.
 Hasar, gevşeklik ve aşınma bakımından
paletleri, bıçağı, şasiyi kontrol edin.
 Yağ, yakıt, sıvı sızıntılarını kontrol edin.
 Yakıt tankındaki su ve tortuyu tahliye edin.
 Yağ, yakıt ve sıvı seviyelerini kontrol edin.
 Hava filtresi ve bağlantılarını kontrol edin.




2. Isıtma sırasında kontrol :
Motor çalıştırılarak kabin içinde yapılır.
Göstergeleri kontrol edin.
Anormal ses olup olmadığını dinleyin.
Kepçe veya çatal gibi ataşmanları hareket
ettirerek hidrolik sistemi kontrol edin.
İleri ve geri hareketlerle frenleri kontrol edin.
3. Kullanma sırasında kontrol :
 Göstergeleri sık sık kontrol edin.
 Anormal ses olup olmadığını kontrol edin.
Yükleyicinin çalışma gücünü kontrol edin






4. İş bitimi kontrolü :
Yakıt ikmalini yapın.
Yükleyiciyi temizleyin.
Yükleyiciyi park alanına çekin.
Ataşmanları yere indirin.
Park frenini uygulayın.
Gerekli emniyet tedbirlerini alın.
NOT: Lastik tekerlekli yükleyicileri
iş bitiminde park ederken kepçe
yere indirilmeli, paletli yükleyicilerde
kepçe yukarıda, kepçe emniyet
demiri takılı olmalıdır.
PALETLİ YÜKLEYİCİ BAKIM TABLOSU
Yükleyicinin etrafını dolaşarak yapılan bakımdır, günlük olarak yapılmalıdır.
LASTİK
TEKERLEKLİ
YÜKLEYİCİ
BAKIM
TABLOSU
Yükleyicinin etrafını dolaşarak yapılan bakımdır, günlük olarak yapılmalıdır.
PALET AYARI
Yükleyicilerde
yürüyüş
takımlarının
ömrünü
uzatmak
amacıyla
çalışma
zeminine göre paletlere yapılan ayardır.
Palet ayarının; sert zeminde normal
değerinden biraz gergin, gevşek zeminde
normal değerinden biraz gevşek yapılması
tavsiye edilmektedir.
En iyi ayar imalatçısının tavsiye ettiği
ayardır.
Palet Ayarının Yapılması
Yükleyiciyi ileri yönde en az kendi boyunun iki katı mesafeye kadar yürütün ve
frene basmadan durmasını sağlayın.
Paletli yükleyicilerde, istikamet tekeri ile ön taşıyıcı makara arasına mastar yerleştirin
veya tırnaklar arasına bir ipi sıkıca gerin. Mastar veya ip ile sehimin en fazla olduğu
pabuç tırnağı arasındaki “A” mesafesini ölçün. Bu değer imalatçının verdiği değerler
arasında olmalıdır
Gergi pistonuna gres yağı basılması ile palet gerdirilir, yağın boşaltılması ile
gevşetilir
Normal Ayar
Gevşek Ayar
Sıkı Ayar
KEPÇE TIRNAKLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Kepçe tırnakları cıvatalı veya pimli tip bağlantılıdır.
Cıvatalı Tip
Pimli Tip
Kepçeyi uygun yüksekliğe kaldırarak
Pim çıkartılarak kepçe tırnağı alınır.
altını takozlayın, cıvata ve somunlar Yeni tırnak yerine yuvası temizlenerek
sökülerek kepçe tırnağı çıkartılır, yuvası pimle sabitlenir.
temizlenir. Yeni tırnak boşluksuz takılarak
cıvataları sıkılır. Çalışma sonrası tekrar
kontrol edilir.
LASTIK HAVALARı
Lastik havalarını işe başlamadan önce
soğuk şekilde kontrol edilmelidir.
Normal satıhlı yollarda, kaya, kazı işlerinde
21,5 x 25 x 12 kat 3,5 kg/cm2.
Yumuşak zeminde yığma malzeme ile
çalışmada 2,5 kg/cm2
Kumlu arazi çalışmalarında 2,5 kg/cm2
NOT: Lastik hava basınlarının imalatçı
tavsiyesine göre yapılması önemlidir.
EMNİYET VE KULLANMA TEKNİKLERİ
Yükleyici operatörünün yükleyiciyle yapacağı
kullanma
tekniklerinden
örnekler
verilmiştir.
Yükleyiciler çeşitli marka ve modelde imal
edildiğinden kumanda şekli, bakımı ve ayarları
farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kullanılacak
yükleyicinin bakımlı ve ayarlı olması, çalışma
emniyetinin sağlanması, can ve mal güvenliği
yönünden önemlidir. Emniyetli ve verimli çalışma için
bol pratik yapılması şarttır.
Yükleyicinin
çalışacağı
sahayı
düzeltin.
Yükleyiciye patinaj yaptırmayın. Bu, güç kaybına ve
çalışma sahasının bozulmasına sebep olur.
İş makinelerinde emniyet
İş kazaları can ve mal kaybına neden olmaktadır.
Bu kayıplarda en büyük rolü emniyet kurallarına
uymamak ve tedbirsizlik oluşturmaktadır. Kazaların
önlenmesi, kazaya yol açabilecek tehlikelerin
önceden görülmesiyle sağlanır.
En emniyetli makine bile, o makineye ait bilgi ve
kullanmayı gerektirir.
Makineyi kullanan kişi EMNİYET için esas
anahtardır.
Aşağıda verilen bilgiler genel olup, her makinenin
kendi el kitabında belirtilen emniyet kurallarına
uymak, kendi can güvenliğiniz, çevrenizdekilerin
can güvenliği ve makinenin mal güvenliği yönünden
önemlidir.
Makine üzerindeki UYARI VE İKAZ işaretlerini anlayıp uygulayın.
CAUTION (DİKKAT)
Can kaybına sebep olabilecek yerlerde kullanılır.
IMPORTANT (ÖNEMLİ) veya WARNING (İKAZ)
Makineye zarar verecek yerlerde kullanılır.
Aşağıdaki kurallara uyun.
1. İşe uygun kıyafet ve koruyucular kullanın.
2. Kullanacağınız makineyi iyi tanıyın.
3. Çalışma alanını tanıyın.
4. Acil durumlar için (yangın) hazırlıklı olun.
5. Kullandığınız makineyi temiz tutun.
6. Yakıt ikmalinde ateşle yaklaşmayın.
7. Kapalı yerlerde makineyi uzun süre çalıştırmayın.
8. Çalışmaya başlamadan önce etrafınızdakileri
uyarın.
9. Makine çalışırken makineyi terk etmeyin.
10.Park durumunda park emniyetini uygulayın.
11.Arızalı makineye ikaz etiketi asarak başkalarını
da uyarın.
Yükleyicinin emniyetli kullanılması için
aşağıdaki kurallara uyun.
 Zemine göre hızı ayarlayın.
 Vitesi boşa almayın. Her zaman kavramaların
temas halinde olmasını sağlayın.
 Yükleyiciye derin izler yaptırmayın.
 Bataklık zeminde çalışırken yükü azaltın, bıçağı
kaldırarak paletlerin patinaj yapmasına engel
olun.
Çalışma alanınızın düz şekilde olmasını
sağlayın. Bu, kolay manevra sağladığı gibi
operatörün yorulmamasını sağlar.
YÜKLEYİCİNİN ÇALIŞTIRILMASI
Yükleyici çalıştırılmadan önce günlük bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.
Operatör koltuğunu kendinize
ayarlayın. Park frenini uygulanır.
göre
Yön seçme kolu veya vites kolu N boş
konuma getirilir.
İş ekipman kumanda levyeleri kitlenir.
Gaz pedalına basılır veya gaz kolu
stoptan kurtarılır.
Kontak anahtarı marş konumuna getirilir.
KAZMA VE TEMİZLEME

Sert zeminde çalışırken kepçe tırnaklarını mutlaka takılı bulundurun.

Yükleyicinin zemine oturan yüzeyinin azalmaması için kepçeyi yere fazla
bastırılmayın.

Kazı işlerini yükleyicinin ileri hareketi ile yapın.

Kepçeyi yere istenilen derinliğe gelinceye kadar yavaş yavaş daldırın.

Malzemeyi rampa aşağı kazmak veya sürüklemek daha az güç gerektirir.

Kepçe kazma uçları toprak içinde iken kırılmaları önlemek için yükleyiciye dönüş
yaptırmayın.

Büyük ve gömülü taşların sökülmesinde kepçe ile kayanın altını kazarak işlemi
kolaylaştırın.

Ağaçlık alanın temizlenmesinde kepçeyi uygun şekilde kaldırın ve ağaca yavaşça
dayayın. Kepçe tabanı yere paralel olmalıdır.
 Kepçenin üst tarafı ile itme işlemi yapmayın.
KAZI
Düz zeminde yapılan kazı ve yükleme
işlerinde makinayı kepçe tırnaklarını şekilde
görüldüğü gibi aşağı tutarak ileri hareket
ettirilir.
Makinayı ileri doğru hareket ettirirken
kaldırma kolu kumanda levyesini kullanarak
zemin kazılır.
Kazı
derinliğini
kaldırma
kolu
ile
ayarlayarak makine ileri hareket ettirilir.
Makine belden kırılmış durumda iken kazı ve
söküm yapılmaz.
KEPÇENİN DOLDURULMASI

Malzeme doldururken kepçeyi yere düz oturtun.

Kepçe malzemeye girerken hafifçe tilt yapın. Malzeme kaymaya başlayınca
kepçeyi tamamen arkaya yatırın.

Kepçeyi yerden kaldırırken ileri hareketi durdurun, geri vitese alıp malzemeden
ayrılın.
DÜZELTME YAPMA
Toprakla doldurulmuş kepçe geri geri
hareketle serilir. Kepçe tırnakları yere temas
edecek
şekilde geri hareketle serilmiş
malzeme düzeltilir. İleri yönde düzeltme
yaparken iş ekipmanlarının hasar görmemesi
için kepçe 200 den fazla yatırılmamalıdır.
YÜKLEME VE TAŞIMA

Malzemenin taşınmasında kepçeyi yerden 40 cm yükseklikte tutun.

Yüklü durumda dik bir yokuştan inerken geri yönde inin, yokuş çıkarken ileri
yönde çıkın. Yükleyicinin kolayca devrilebileceğini unutmayın.

Kepçe yüklü ve kalkık iken kesinlikle ani dönüş ve duruş yapmayın.

Dolu kepçe yukarıda iken yürümeyin.

Eğimli arazide veya yığından yükleme yaparken “V” metodu uygulayın.

Rüzgarı arkanıza almayı unutmayın.

Kamyona yaklaştığınızda kepçeyi kamyon hizasından kesinlikle yukarı kaldırın.

İlerleme hızını düşürün ve yükü boşaltın.

Malzeme
boşalınca
geriye
hareket
ederken
kurtaracak şekilde kaldırın veya geriye yatırın.

Maksimum boşaltma açısı için kepçe tahditlerini ayarlayın.
kepçeyi
kamyon
kasasından
YÜKLEYİCİ ARIZALARI VE GİDERİLMESİ
Yükleyiciler yapı özellikleri yönünden çeşitli olup,
meydana gelebilecek arızalar da farklılıklar göstermektedir.
Herhangi bir arıza durumunda gerekli bakım ve kontrolleri
yapmadan önce emniyet kurallarına uyun.
Unutmayın! Daima en kolay işlemleri yapın.
Operatör için arızacılık
İş makineleri yapı ve özellikleri yönünden çok çeşitli olup,
makinelerde meydana gelebilecek arızalar da farklılıklar
göstermektedir.
Bu bölümde operatör tarafından yapılabilecek arıza ve
çözümleri verilmiştir.
Bir arızayı tespit etmenin yolu, arızayı meydana getiren
sebebi bulup gerekli bakım ve kontrolleri yapmaktır.
Herhangi bir arıza durumunda gerekli bakım ve kontrolleri
yapmadan önce emniyet kurallarına uyun.
Harekete geçmeden önce kendi kendinize şu
soruları sorun :
1. Arıza olmadan önce uyarıcı belirtiler nelerdir?
2. Arıza olmadan önce ne gibi bir bakım-onarım
yapıldı?
3. Daha önce buna benzer bir arıza oldu mu?
4. Kontrollerin
yapılması
için
makinenin
çalıştırılmasında herhangi bir sakınca var mı?
Unutmayın! Daima önce en kolay işlemleri
yapın.
Motor egzoz gazı, motorun çalışması ve durumu
hakkında fikir veren en iyi göstergedir.
Aşırı duman : Hava-yakıt dengesizliğini ya da bu
sistemdeki tıkanıklıkları veya mekanik parçaların
hasarlı olduğunu belirtir.
Güç kaybı : Gevşek gaz kolu kumanda
bağlantıları ya da kirli yakıt filtresi olabilir.
Bu basit kurallara uyarsanız, hem zamandan hem
de lüzumsuz zahmetlerden kurtulursunuz.
Operatör eğitimi
İyi yetişmiş bir operatör, makineyi kapasitesinde
kullanan ve sürekli makineyi dinleyip arıza ve
belirtilerini zamanında fark ederek arıza öncesi
makineye bakım yapılmasını sağlayan kişidir.
MOTOR ARIZALARI
SEBEBİ
GİDERİLMESİ
Motor çalışmıyor.
Akü ve bağlantıları gevşek,
Yakıt seviyesi düşük,
Gaz kolu stop durumunda,
Yakıt sisteminde hava var,
Kontrol edin.
Yakıtı tamamlayın.
Bağlantıları kontrol edin.
Yakıt sisteminin havasını
alın. Su ve tortu tahliyesi
yapın.
Motor zor çalışıyor veya
tekliyor.
Yakıt sisteminde hava var.
Yakıtta su var,
Sistemin havasını alın.
Su ve tortu tahliyesi yapın.
Motorda aşırı hararet
Su seviyesi düşük,
Kayış gevşek,
Radyatör kirli,
Motor yağ seviyesi düşük,
Egzozda tıkanıklık,
Hatalı kullanma,
Su seviyesini tamamlayın.
Ayarlayın.
Temizleyin.
Tamamlayın.
Kontrol edin.
Makineyi aşırı yüklemeyin.
ARIZA
Motorda güç düşük
Motor yağ basıncı düşük
Egzozda aşırı duman
Gaz kolu ve bağlantısı
gevşek,
Hava filtresi kirli,
Yakıt filtresi kirli,
Hortum ve bağlantılarda
kaçak,
Kontrol edin.
Yağ seviyesi düşük,
Yağda yakıt karışımı,
Motor harareti yüksek,
Makinenin çalışma eğimi
fazla,
Seviyeyi tamamlayın.
Kontrol edin.
Kontrol edin.
Hava filtresi kirli,
Yakıt filtresi kirli,
Hatalı kullanma,
Temizleyin-Değiştirin.
Değiştirin.
Aşırı yüklü kullanmayın.
Temizleyin-Değiştirin.
Değiştirin.
Kontrol edin.
Çalışma eğimini geçmeyin.
GÜÇ AKTARMA ORGANLARI ARIZALI
Aktarma organları arızaları genelde, düşük yağ seviyesi ve bağlantıların gevşek
olmasından meydana gelmektedir. Gevşek bağlantılar sisteme emiş hattından hava
girmesine ve yağ sızmasına sebep olur.
ARIZA
Makine vitese geçmiyor.
Makine vitese takıldığı
halde yürümüyor.
SEBEBİ
GİDERİLMESİ
Şanzıman yağ seviyesi
düşük.
Vites bağlantıları ayarsız.
Şanzımanda mekanik arıza
var.
Seviyeyi kontrol edin.
Kontrol edin, ayarlayın.
Motor devri düşük.
Vites
kolu
bağlantısı
ayarsız.
Şanzıman yağ seviyesi
düşük.
Şanzıman filtresi kirli.
İlgiliye haber verin.
Kontrol edin ve ayarlayın.
Kontrol
edin
ve
tamamlayın.
Temizleyin-Değiştirin.
İlgiliye haber verin.
Makine ileri-geri viteste
yürümüyor.
Şanzımanda hararet var.
Makine yürürken motor
bayılıyor.
Şanzıman yağ seviyesi
düşük.
Şanzıman filtresi kirli.
Elektrik
devresinde
gevşeklik var.
Şanzımanda mekanik arıza
var.
Kontrol
edin
ve
tamamlayın.
Temizleyin.
Bağlantıları kontrol edin.
Şanzıman yağ seviyesi
düşük-yüksek.
Yağ soğutucusu kirli.
Manyetik filtre kirli.
Şanzıman havalandırması
tıkalı.
Hatalı kullanma.
Kontrol edin.
Park freninde tutukluk var.
Fren ayarları sıkı.
Ön ve arka diferansiyelde
sıkışma var.
Motor arızalı.
Kontrol edin.
Kontrol edin.
Kontrol edin.
İlgiliye haber verin.
Temizleyin.
Temizleyin.
Temizleyin.
Uygun viteste kullanın.
Kontrol edin.
Makine yüke girmiyor.
Torkkonverterde
hararet var.
aşırı
Şanzıman yağ seviyesi
düşük.
Yağ basıncı düşük.
Tork bağlantılarında yağ
kaçağı var.
Tork ve şanzıman arızası
var.
Motor arızası var.
Tamamlayın.
Kontrol edin.
Hatalı vites seçimi,
Hatalı kullanma,
Yağ seviyesi düşük veya
yüksek,
Soğutucu hattında tıkanma
var.
Vites küçültün.
Yükü azaltın.
Kontrol edin.
Kontrol edin.
İlgiliye haber verin.
Kontrol edin.
Kontrol edin, temizleyin.
HİDROLİK SİSTEM ARIZALARI
SEBEBİ
ARIZA
Hidrolik sistemde
hararet var.
aşırı
Hidrolik
ses var.
aşırı
sistemde
Hidrolik yağ köpürüyor.
Hidrolik
yağ
seviyesi
düşük-yüksek.
Hidrolik sistemde hava var.
Hidrolik filtre tıkalı.
Soğutucu tıkalı.
Hidrolik iç kaçak var.
Hidrolik
yağ
seviyesi
düşük-yüksek.
Hidrolik sistemde hava var.
Hortum ve bağlantılarda
yıpranma var.
Hidrolik filtre tıkalı.
Hidrolik
yağ
seviyesi
düşük-yüksek.
Hidrolik sistemde hava var.
Yağ uygun değil.
Havalandırma tıkalı.
GİDERİLMESİ
Tamamlayın.
Emiş hattını kontrol edin.
Değiştirin.
Temizleyin.
Kontrol edin.
Tamamlayın.
Emiş hattını kontrol edin.
Kontrol edin.
Temizleyin-Değiştirin.
Tamamlayın.
Emiş hattını kontrol edin.
Kontrol edin.
Temizleyin.
Hidrolik sistemde
titreme var.
Hidrolik
çalışmıyor.
aşırı
sistem
Kepçe kalkmıyor.
Kepçe
iniyor.
kendi
kendine
Sistemde hava var.
Emiş hattı tıkalı.
Mekanik
bağlantılarda
sıkışma var.
Emiş hattını kontrol edin.
Emiş süzgecini temizleyin.
Kontrol edin.
Yağ seviyesi çok düşük.
Pompa emişi tıkalı.
Kontrol edin. Tamamlayın.
Emiş süzgecini temizleyin.
Yağ seviyesi düşük.
Hidrolik filtre tıkalı.
Dış ve iç kaçaklar var.
Emiş tıkalı veya sistem
hava alıyor.
Kontrol edin.
Değiştirin.
Kontrol edin.
Süzgeci
temizleyin,
bağlantıları kontrol edin.
Kumanda kolları ayarsız.
Hortum ve bağlantılarda
kaçak var.
Silindirlerde iç kaçak,
Kontrol edin.
Kontrol edin.
Kontrol edin.
YÜKLEYİCİNİN NAKLİ
Yükleyicinin naklinde imalatçısının tavsiyelerine mutlaka uyulmalıdır.
Yükleyici kamyon veya treyler ile nakledilecekse, bindirilmesi ve indirilmesi
işleminde gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.

Yükleyiciyi nakil aracına yüklediğinizde kepçeyi yere indirin, yüzme konumuna
alın ve park frenini uygulayın.

Belden kırma şasi emniyet kilidini takın.

Palet veya lastikleri takozlayın ve yükleyiciyi treylere bağlayın.

Motor egzoz çıkışını kapatın, yol güzergahındaki yükseklikleri göz önüne alın.

Lastik tekerlekli yükleyicinin yürütülerek naklinde lastik havalarını 10-15 PSI
düşürün.

Servis hızı (uygun vites) kullanılmalı, yürüme mesafesi 15-20 km den fazla ise
yükleyiciyi dinlendirin.

Arızalı yükleyiciyi treylerle nakledin.

Çekilerek nakledilmesinde ön ve arka diferansiyel şaftlarını sökerek, çeki demiri
ile düşük hızda çekin.
TEŞEKKÜRLER
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards