Achillea millefolium L. Sinonimi: A.ossica C.Koch, A.subhirsuta Gill

advertisement
Achillea millefolium L.
Sinonimi: A.ossica C.Koch, A.subhirsuta Gill.
Diğer isimleri:
Türkçe: Civan perçemi, Akbaşlı, Barsam otu, Beyaz civan perçemi, Binbir yaprak otu, Kandil çiçeği,
Marsama otu
İngilizce: Milfoil, Yarrow, Sweet maudlin
Çevre istekleri: Besin maddesince zengin, kuru ve gevşek toprakları sever. Sıcaklığın ve killi toprakların
göstergesidir. Sıcağa, kurağa ve soğuğa dayanıklıdır. Sürekli nemli ve ıslak toprakları sevmez. Tarla
kenarlarında, çimenliklerde, meralarda ve yol kenarlarında yaygın olarak görülür.
Morfolojisi: Çok yıllık, keskin baharat kokulu, üçüncü yıldan itibaren çiçek açan rizom ve yumrulu bir
bitkidir. Sap çok dallı, 30-80 cm yüksekliğe ulaşır. Sap, silindirik şekilde, düz, kuvvetli ve tüylüdür.
Başlangıçta açık daha sonra koyu yeşil yapraklar çıkar. Yapraklar uzun, küçük parçalı, ikili veya üçlü tüylü
bir sap ekseni etrafında sıralanmıştır. Alttaki yapraklar saplı, üstteki yapraklar sapsızdır. Çiçekler sapın
yukarısında şemsiyeyi andıran çiçekler topluluğu ile son bulur. Çiçeklerin başçıkları çok fazla sayıda,
beyazdan kırmızıya kadar çok sayıda değişen renklerdedir. Çiçekler sarımsı kahverengi renktedir.
Çiçeklenme Mayıs-Eylül aylarında olmaktadır. Meyveleri yaklaşık 2 mm uzunluğunda, üstten basık ve
gümüş rengindedir. Tohumlar küçüktür ve pappusları yoktur. Bir bitki ortalama 3000-4000 tohum verir.
Tedavide kullanılır (Özer ve ark., 2001).
Kaynak
ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK
Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards