Kullanım kılavuzu

advertisement
TR
Kullanım kılavuzu
Tansiyon değerlerinin ancak bu cihaz doğru kullanıldığında doğru
ölçülebileceğinden dolayı lütfen bu kullanım kılavuzunu, cihazı ilk defa
kullanmadan önce dikkatle okuyun. Cihazı, kullanım kılavuzunda sunulan
bilgiler doğrultusunda kullanın ve özenli bir şekilde saklayın.
• Tarih ve saat ayarını, cihaz kapalı olduğunda START/STOP tuşunu 5 10 saniye boyunca basılı tutarak istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ekranda tüm gösterge haneleri gösterilene kadar ve ayrıca aşağı doğru
bakan ok işareti yanıp söndüğü sırada da tuşu basılı tutmaya devam
edin. Ardından hemen tarih ve saat ayarı bölümü gösterilir. Tarihi ve
saati normal bir şekilde ayarlayın. START/STOP tuşunu 10 saniyeden
uzun süre basılı tuttuğunuzda cihazın kapanacağını dikkate alın.
Manşetin takılması
4
1
silebilirsiniz. Bunun için hafıza tuşuna basın. Göstergede ortalama
değer gösterilir. Yeniden hafıza tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
Dört saniye sonra gösterge yanıp sönmeye başlar ve yanıp sönme
başladıktan dört saniye sonra tüm değerler silinir. Tuşu zamanından
önce serbest bıraktığınızda hiçbir değer silinmez.
Sembollerin açıklaması
Kalp sembolü, cihaz nabzı tespit ettiğinde ve ölçtüğünde
yanıp söner
Yanıp sönen pil sembolü, pillerin boşalmak üzere olduğunu
gösterir.
Pil sembolünün kesintisiz yanması, pillerin boşaldığı ve
değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
3
Yukarı doğru bakan ok işareti, ölçüm başlangıcında manşetin
hızlı bir şekilde şişirilmesi sırasında gösterilir.
2
5
• Bu manşet, 22 ile 42 cm arası üst kol çevreleri için uygun üniversal
bir manşettir.
• Manşet gergin olmalı, fakat aşırı sıkı olmamalıdır. Kolunuz ile manşet
arasına iki parmağınızı sokabilmelisiniz.
• Manşetin bağlantısını cihazın sol tarafındaki manşet bağlantı girişine
takın.
• Hortumun bükülmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ekran
START/STOP tuşu
Hafıza tuşu
Pil bölmesi
Manşet bağlantı girişi
Sıkıştırma bilezikli manşet; 22 – 42 cm üst kol çevresi için
Genel bilgiler
• SYS - Sistolik (büyük) tansiyon: Kalp kasıldığında ve kan damarlara
pompalandığında oluşur.
• DIA – Diastolik (küçük) tansiyon: Kalp kası gevşediğinde ve kalbin
içine tekrar kan dolduğunda oluşur.
• Tansiyon ölçüm değerleri mmHg birimiyle belirtilir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Hipertansiyon Komitesi (ISH)
tarafından belirlenen tansiyon değerleri sınıflandırması:
Değerlendirme
Sistolik basınç
Diastolik basınç
Optimum
120 mmHg'ye kadar
80 mmHg'ye kadar
Normal
130 mmHg'ye kadar
85 mmHg'ye kadar
Normal sınır değeri
130 – 139 mmHg
85 – 89 mmHg
1. derece hipertansiyon
140 – 159 mmHg
90 – 99 mmHg
2. derece hipertansiyon
160 – 179 mmHg
100 – 109 mmHg
3. derece hipertansiyon
180 mmHg üzeri
110 mmHg üzeri
Dikkate alınması gereken husus: Kendi kendinize tansiyonunuzu ölçmeniz, henüz bir terapi anlamına gelmemektedir! Bundan dolayı ölçüm
değerlerini kendiniz değerlendirmeyin ve bu ölçüm değerlerini kendi
kendinizi tedavi etmek amacıyla da kullanmayın. Tansiyon ölçümlerini,
doktorunuzun talimatları doğrultusunda yapın ve doktorunuzun teşhisine
güvenin.
Pillerin takılması/değiştirilmesi
Cihazın alt tarafında bulunan pil bölmesi kapağını açın (bkz. Res.). Dört
AA tipi pili pil bölmesine yerleştirin. Kutupların (+ ve -) doğru olmasına
dikkat edin. Pil bölmesi kapağını tekrar kapatın.
Tansiyonun ölçülmesi
• Tansiyonunuzu, sırtınızı sandalyenin sırtlığına yaslamış bir şekilde
oturarak ölçmenizi öneriyoruz. Her iki ayağınız ile yere düz bir şekilde
basın ve bacaklarınızı yan yana getirin. Bacak bacak üstüne atamyın.
Alt kolunuzu avucunuz yukarıya bakacak şekilde bir altlığın üzerine
koyun ve manşetin kalp hizasında olmasına dikkat edin.
• Cihazı, ancak manşeti taktıktan sonra çalıştırın; aksi takdirde oluşan
aşırı basınç nedeni ile manşet hasar görebilir.
• START/STOP tuşuna basın. Ekrandaki tüm göstergelerin gösterilmesi
ve ardından aşağı doğru bakan ok işaretinin yanıp sönmesi, cihazın
otomatik olarak kontrol edildiği ve ölçüme hazır olduğu anlamına
gelir. Ardından kısa sürede manşet 30 mmHg basınç değerine kadar
şişirilir. Ardından manşet, daha düşük bir hızda şişirilmeye devam
edilir ve bu sırada ölçüm yapılır. Cihaz nabzınızı tespit ettiği anda
kalp sembolü yanıp söner. Tansiyon ölçümü tamamlandığı anda
manşeti şişirme işlemi otomatik olarak durdurulur. Ardından manşet
hemen söndürülür.
• Sistolik ve diastolik tansiyon değeri ve de nabız değeri ekranda
gösterilir. Ölçümün yapıldığı saat bilgisi, nabız değerinin sol tarafında
gösterilir. Cihaz, yaptığınız ölçümü otomatik olarak kaydeder.
• Cihazı kapatmak için START/STOP tuşuna basın. Cihaz, aksi takdirde 3
dakika sonra kendiliğinden kapanır.
• Ölçüm işlemini herhangi bir sebepten dolayı durdurmak istediğinizde
START/STOP tuşuna basmanız yeterlidir. Manşeti şişirme ve ölçüm
işlemi durdurulur ve manşet otomatik olarak söndürülür.
Tansiyon ölçümü için 10 altın kural
1. Ölçümden önce yaklaşık 5 dakika dinlenin. Masa başında çalışmak
bile tansiyonun yükselmesine yol açar.
2. Ölçüme kadar bir saat süre boyunca sigara ve kahve içmeyin.
3. Mesane dolu olduğunda ölçüm yapmayın.
4. Ölçümü, çıplak üst kolda ve dik oturma pozisyonunda yapın.
5. Bilekten ölçüm yapan bir cihaz kullandığınızda, ölçüm sırasında
bileğinizi ve cihazı lütfen kalp hizasında tutun. Üst koldan ölçüm
yapan bir cihazda, kola takılan manşet otomatik olarak doğru
yükseklikte olur.
6. Ölçüm sırasında lütfen konuşmayın ve hareket etmeyin.
7. Yeni bir ölçüm yapmadan önce kanın damar çeperlerine uyguladığı
basıncın ortadan kalkması için iki ölçüm arasında en az bir dakika
bekleyin.
8. Değerleri tansiyon karnenize girin: Ölçüm değeri ile birlikte her
zaman aldığınız ilaçları ve ölçüm tarihini ve saatini yazın.
9. Düzenli olarak ölçüm yapın. Tansiyon değerleriniz iyileşse dahi,
değerleri kontrol amaçlı olarak takip etmeye devam etmelisiniz.
10.Her zaman aynı saatte ölçüm yapın. İnsanlarda tansiyon değerleri
değişkenlik gösterdiğinden ve günde yaklaşık 100.000 farklı tansiyon
değerine sahip olduğundan olduğundan dolayı, tek tek yapılan
ölçümlerin pek geçerliliği yoktur. Tansiyon değerlerinizin akılcı bir
şekilde değerlendirilmesi, ancak günün aynı saatinde yapılan ve uzun
bir dönemi kapsayan düzenli ölçümler yapıldığında mümkündür.
Kayıt fonksiyonu
Tarih ve saat ayarı
• Piller takıldıktan sonra tarihi ve saati ayarlamalısınız. Ekranda
önce yanıp sönen yıl rakamları gösterilir. Hafıza tuşuna basarak yıl
rakamını yükseltirsiniz. İşlemi hızlandırmak istediğiniz takdirde, hafız
tuşunu basılı tutarak yıl rakamının daha hızlı yükseltilmesini sağlayabilirsiniz. Ardından START/STOP tuşuna basıp yıl ayarını kaydettikten
sonra ay ayarı işlemi ile devam edin.
• Bu aşamada ay değerini ayarlayın: Göstergedeki sağ sayı yanıp söner.
Doğru ay değerini ayarlamak için yukarıda belirtilen şekilde hafıza
tuşunu kullanın. Yaptığınız ayarı START/STOP tuşuna basarak kaydedin. Aynı işlem adımlarını uygulayarak sırayla gün, saat ve dakika
değerlerini kaydedebilirsiniz. Tarih ve saat ayarı, her pil değişiminden
sonra yeniden yapılmalıdır.
PB_Tensoval_comfort_classic_TR.indd 1
• Hafıza, cihaz kapalı durumdayken hafıza tuşuna basılarak açılır.
Öncelikle kayıtlı tüm değerlerin ortalama değeri gösterilir. Ekranda
"A" sembolü gösterilir ve sembolün sağ yanındaki sayı, ortalama
değerinin kaç ölçüm işleminden hesaplandığı belirtilir (bkz. Res.).
Hafıza tuşuna basıldığında 1 no.lu kayıt yeri gösterilir.
• Bu tansiyon ölçme cihazı en fazla 60 ölçüm kaydetme kapasitesine
sahiptir. En güncel ölçüm değeri, her zaman 1 no.lu kayıt yerine
kaydedilir ve daha eski olan tüm kayıt değerleri bir kayıt yeri kadar
geriye atılır. Kayıt yerlerinin tümü dolu olduğunda, en eski ölçüm
değeri silinir.
• Hafıza tuşuna tekrar basılarak kaydedilmiş tüm değerler sırayla
görüntülenebilir. Ölçüm değerleri altında 2-3 saniyelik aralıklarla
değişerek ölçüm numarası, tarihi ve saati gösterilir.
• Hafızanın görüntülenmesini START/STOP tuşuna basarak istediğiniz
zaman kapatabilirsiniz. Aksi takdirde birkaç saniye sonra otomatik
olarak kapatılır.
• Kayıtlı değerler, örneğin pilleri değiştirme sırasında akım beslemesi
kesildikten sonra da kaybolmaz.
• Kayıtlı değerlerin silinmesi: Sadece tüm ölçüm değerlerini aynı anda
Aşağı doğru bakan ok işareti, otomatik sistem kontrolünün
yapıldığı sırada gösterilir.
Hafıza sembolü, kayıtlı bir değer görüntülendiğinde gösterilir.
Hata göstergelerinin açıklaması
Hata göstergesi
Makul olmayan
ölçüm değerleri
Muhtemel sebepleri
Giderilmesi
Ölçüm sinyalleri hiç
veya doğru algılanamadı. Bunun sebebi,
manşetin yanlış
takılmış olması, ölçüm
sırasında hareket
edilmiş, konuşulmuş
olması veya çok zayıf
bir nabız olabilir.
Manşetin doğru
takılıp takılmadığını
kontrol edin. Ölçüm
sırasında konuşmayın
veya hareket etmeyin.
Ayrıca 10 altın kuralı
dikkate alın.
Manşet hiç veya yeterli
hızda şişirilemiyor.
Bu durum, örneğin
çok gevşek takılmış
manşetten veya
ölçüm işlemi sırasında
hareket edilmesinden
kaynaklanabilir.
Manşeti, manşet
ile üst kol arasında
yaklaşık iki parmak
genişliğinde yer
kalacak şekilde takın.
Hava hortumu cihaza
doğru takılmamıştır.
Manşet bağlantı
soketinin doğru oturup
oturmadığını kontrol
edin.
Manşetteki basınç
300 mmHg seviyesini
aşıyor. Basınç otomatik
olarak boşaltılır.
Ölçüm işlemini,
lütfen en az 1 dakika
bekledikten sonra
tekrarlayın.
Makul olmayan ölçüm
değerleri, çocuğu
zaman cihaz usulüne
uygun bir şekilde
kullanılmadığında
veya ölçüm işleminde
bir hata mevcut
olduğunda meydana
gelmektedir.
Lütfen tansiyon ölçme
konusunda mevcut 10
altın kuralı ve aşağıda
belirtilen güvenlik
uyarılarını dikkate alın.
Bu durumda ölçümü
tekrarlayın.
Ekranda bir hata gösterildiğinde cihazı kapatın. Muhtemel hata
sebeplerini kontrol edin ve tansiyon ölçme konusuna ilişkin 10 altın
kuralı tekrar uygulayın. Bir dakika ara verip dinlenin ve ardından ölçüm
işlemini tekrarlayın.
Sağlığınıza ilişkin güvenlik uyarıları
Aşağıda belirtilen durumlarda kendi kendinize tansiyon ölçümü yapmadan önce doktorunuza başvurun:
–– Gebelik
–– Diyabet, karaciğer fonksiyon bozuklukları veya damar sertliği
(örneğin arterioskleroz, periferik damar tıkanıklıkları) hastalığı: Bu tür
durumlarda farklılık gösteren ölçüm değerleri meydana gelebilir.
–– Belirli kan hastalıkları (örneğin hemofili) veya ciddi kan dolaşımı
bozukluğu veya kan inceltici ilaçların kullanılması durumu.
–– Ciddi kalp ritim bozuklukları (aritmiler): Cihazın osilometrik ölçüm
yöntemi nedeniyle bazı durumlarda, yanlış ölçüm değerlerinin
belirlenmesi veya hiç bir ölçüm değerinin elde edilmemesi söz konusu
olabilir.
–– Kalp pilinin taşınması: Bu tür durumlarda farklılık gösteren ölçüm
değerleri meydana gelebilir. Tansiyon ölçme cihazının kendisi kalp
pilini herhangi bir şekilde etkilemez. Nabız değeri göstergesinin, kalp
pillerinin frekansının kontrol edilmesi için uygun olmadığını lütfen
dikkate alın.
–– Hematom oluşumuna meyilli ve/veya basınç ağrısına hemen tepki
veren hastalar.
• Cihazı, sadece insanların üst kolundan tansiyon ölçümü için kullanın.
• Tansiyonunuzu banyo yaptıktan veya spor faaliyetlerinde bulunduktan sonra ölçmeyin.
• Cihazı, küçük çocukların veya kendi başlarına kullanma yetkisi ve
yetisi olmayan kişilerin yakınında kontrolsüz bir şekilde bırakmayın.
Manşet hortumunun sarılması nedeniyle boğulma riski söz konusudur. Ayrıca cihazdan kopan/çözülen küçük parçaların yutulması
nedeniyle boğulma tehlikesi oluşabilir.
• Tansiyon ölçme cihazı ile bebeklerde ve küçük çocuklarda kesinlikle
ölçüm yapmayın.
• Lütfen manşeti, başka yaralanmalara yol açabileceğinden dolayı bir
yaranın üzerine takmayın.
06.08.14 16:19
• Bir göğüs amputasyonu yapılmış olması halinde, ölçümü vücudun söz
konusu tarafında bulunan koldan yapmayın.
• Manşetteki basıncın yükselmesi, aynı kolda aynı anda kullanılmakta
olan başka tıbbi cihazlarda geçici bir arızaya yol açabileceğini lütfen
dikkate alın.
• Kolda bir damar tedavisi yapıldığında veya toplardamara bir giriş
mevcut olduğunda, tansiyon ölçümü yaralanmalara yol açabilir.
Manşeti, bu koşulların söz konusu olduğu kola kesinlikle takmayın.
• Başka bir kişide tansiyon ölçümü yaptığınızda, tansiyon ölçme
cihazının kullanımı kan dolaşımında kalıcı etkilere yol açmamasına
dikkat edin.
Cihaza ilişkin güvenlik uyarıları
• Bu tansiyon ölçme cihazı su geçirmez özelliğinde değildir!
• Bu tansiyon ölçme cihazı yüksek kalitede hassas elektronik
parçalardan oluşmaktadır. Cihazı kuvvetli sarsıntılara, darbelere veya
titreşimlere karşı koruyun ve yere düşürmeyin.
• Manşeti ve hava hortumunu aşırı bükmeyin veya kıvırmayın.
• Cihazın gövdesini kesinlikle açmayın. Cihazda değişikliklerin
yapılmasına, cihazın parçalarına ayrılmasına veya kullanıcı tarafından
onarılmasına müsaade edilmez. Onarımlar, sadece yetkili uzman
kişiler tarafından yapılabilir.
• Üst kola usulüne uygun bir şekilde takılmamış manşeti kesinlikle
şişirmeyin.
• Cihazı, sadece kullanılmasına müsaade edilen üst kol manşeti ile birlikte kullanın. Aksi takdirde cihazın iç veya dış kısmı hasar görebilir.
• Manşet hortumu, sadece siyah bağlantı soketinden çekilerek cihazdan ayrılabilir. Kesinlikle hortumdan çekmeyin!
• Çalışma arızalarına yol açabileceğinden dolayı cihazı aşırı sıcaklıklara,
yüksek nem oranlarına, tozlara veya doğrudan güneş ışınlarına maruz
bırakmayın.
• Cihazı sadece nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Temizlik maddeleri
veya solventler kullanmayın.
• Manşet, hafif nemlendirilmiş bezle ve keskin olmayan sabunlu
suyla temizlenebilir. Manşetin tamamen suyun içine daldırılmasına
müsaade edilmez.
Piller
• Sadece yüksek kalitede pillerin kullanılmasını öneriyoruz; düşük
kaliteli piller veya aküler, düşük ölçüm performansına yol açabilir.
Kullanılmış ve yeni pilleri veya çeşitli marka pilleri aynı anda
kullanmayın.
• Pil sembolü kesintisiz olarak yandığında, piller boşalmıştır ve
değiştirilmelidir.
• Cihazı uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri çıkarın.
İmha edilmesi
• Çevrenin korunması bakımından kullanılmış piller evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Lütfen geçerli imha yönetmeliklerini dikkate
alın veya pilleri atık pil toplama kutularına atın.
• Bu ürün, 2002‌/‌96/‌AT veya 2012‌/‌19‌/‌AB sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Yönetmeliği'ne uygundur ve uygun bir şekilde işaretlenmiştir.
Elektronik cihazları evsel atıklar ile birlikte kesinlikle imha etmeyin.
Elektrikli ve elektronik ürünlerin usulüne uygun bir şekilde imha edilmesine yönelik yerel direktifler hakkında bilgi edinin. Usulüne uygun
imha yöntemi, çevrenin ve insan sağılığının korunmasını sağlar.
Semboller
Kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.
Lütfen dikkate alın
Manşet:
Üniversal sıkıştırma bilezikli manşet;
22 – 42 cm
Boşaltma valfı:
Elektronik kontrollü doğrusal valf
Hafıza kapasitesi:
60 adet ölçüm ve ortalama değer
Çalışma koşulları:
Ortam sıcaklığı: +10 °C ile +40 °C arası
Bağıl hava nem oranı: % 15 – % 85
Depolama/taşıma koşulları:
Ortam sıcaklığı: –20 °C ile +50 °C arası
Bağıl hava nem oranı: % 15 – % 85
Seri numarası:
Pil bölmesinde yazılıdır
01 2 3
Yasal gereklilikler ve direktifler
Tensoval comfort classic, 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği'nin
esas alındığı Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygundur ve CE işaretine
sahiptir. Cihaz, ayrıca EN 1060: İnvazif Olmayan Tansiyon Aletleri –
Bölüm 1: Genel Özellikler ve Bölüm 3: Elektromekanik Kan Basıncı Ölçme
Sistemleri İçin Tamamlayıcı Özellikler standardına uygundur.
Ölçüm hassaslığının klinik testi EN 1060-4 sayılı standarda uygun bir
şekilde yapılmıştır. SP10-1992 sayılı ANSI/AAMI test protokolünün
gereklilikleri de yerine getirilmiştir.
Örneğin telefon ve cep telefonu gibi taşınabilir ve mobil yüksek frekanslı
cihazlar ve iletişim cihazları, elektronik tıbbi cihazların çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir ve bundan dolayı tansiyon ölçme cihazından en az
3 m uzaklıkta tutulmalıdır. EN 60601-1-2 standardına ilişkin HARTMANN
firmasından daha fazla bilgi talep edilebilir.
Cihaz, yasal gereklilikler haricinde ESH (European Society of Hypertension) tarafından ESH-IP2 protokolü doğrultusunda onaylanmıştır.
Teknik ölçüm kontrolüne ilişkin bilgiler
Örneğin eczanelerde, doktor muayenehanelerinde veya hastanelerde
profesyonel olarak kullanılan cihazlar için 2 yıllık zaman aralıklarında
teknik ölçüm kontrolünün yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, lütfen örneğin
Almanya için geçerli olan Tıbbi Ürünler İşletmecileri Düzenlemesi gibi
yasal ulusal yönetmelikleri dikkate alın. Teknik ölçüm kontrolü, yetkili
kurumlar veya ücret karşılığında yetkili bakım servisleri tarafından
yapılabilir.
Kalibrasyon moduna ilişkin bilgiler
Kalibrasyon modu etkinleştirmek için pilleri çıkarmalısınız. START/STOP
tuşunu basılı tutun ve aynı anda pilleri tekrar takın. Birkaç saniye sonra
tuşu serbest bırakın ve kısa bir süre sonra ekranda üst üstte duran iki sıfır
gösterilir. Teknik ölçüm kontrolüne ilişkin kontrol talimatı, yetkili kurumdan ve yetkili bakım servislerinden ve talep edilmesi halinde HARTMANN
firmasından temin edilebilir
Müşteri başvuruları için iletişim bilgileri
PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik
Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Dereboyu Cad.
Fesleğen Sok. Uphill Towers
A1A D:9 Ataşehir (Batı)
İstanbul / TÜRKİYE
+90 (216) 688 53 70
Elektrik çarpmasına karşı koruma (BF tipi)
Teknik veriler
Ölçüm yöntemi:
Osilometrik
Gösterge aralığı:
0 – 300 mmHg
Ölçüm aralığı:
Sistol (SYS): 50 – 250 mmHg,
Diastol (DIA): 40 – 180 mmHg
Nabız: 40 – 160 nabız/dakika
Ölçüm aralığının dışında kalan değerlerin gösterilmesi mümkün değildir.
Teknik ölçüm hassaslığı:
Manşet basıncı: +‌/‌– 3 mmHg
Nabız: Gösterilen nabız frekansının
+‌/‌– %5'i
Klinik ölçüm hassaslığı:
EN1060 Bölüm 3 standardının
gerekliliklerine uygundur
Enerji beslemesi:
4 adet 1,5 V Alkali-Mangan-Mignon
(AA/LR06) piller veya opsiyonel olarak
HARTMANN güç adaptörü
Pil kapasitesi:
>1000 ölçüm
Elektrik çarpmasına karşı
koruma:
Dahili olarak akım ile beslenen
elektrikli tıbbi cihaz (pil kullanımında);
uygulama parçası: BF tipi
Zarar verebilecek su veya katı
IP20 (ıslaklığa karşı koruma sağlamaz)
madde sızıntısına karşı koruma:
Çalışma şekli:
Kesintisiz çalışma
Otomatik kapatma:
Ölçüm tamamlandıktan sonra 3 dakika
PB_Tensoval_comfort_classic_TR.indd 2
Garanti koşulları
Bu yüksek kaliteli tansiyon ölçme cihazı için aşağıda belirtilen koşullarda
satın alma tarihinden itibaren 3 yıl garanti veriyoruz. Garanti hizmeti
talep etme hakkı, ancak garanti süresi dahilinde mümkündür. Satın alma
tarihi, usulüne uygun şekilde doldurulmuş ve kaşe vurulmuş garanti
belgesi veya fiş/fatura ile kanıtlanacaktır. HARTMANN firması, garanti
süresi dahilinde malzeme ve üretim hatalarından kaynaklanan arızalı
cihaz parçalarını ücretsiz olarak değiştirir veya bu parçaları onarır. Bu tür
işlemler garanti süresinin uzatılmasına yol açmaz.
Usulüne uygun olmayan kullanım şeklinden veya müsaade edilmeyen
müdahalelerden kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.
Aşınmaya maruz kalan aksesuar parçaları (piller, manşetler, vs.) garanti
kapsamına dahil değildir. Maddi tazminat talepleri malın değeri ile
sınırlıdır; dolaylı hasarların tazmin edilmeyeceği açıkça belirtilir. Garanti
kapsamına dahil bir hasar veya kusur durumunda cihazı, manşet ve fiş/
fatura ile birlikte doğrudan veya yetkili satıcınız aracılığıyla ülkenizde
yetkili müşteri hizmetlerine gönderin.
PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik
Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti.
Barbaros M. Dereboyu C.
Fesleğen S.
Uphill Towers A1A Blok D: 9
Ataşehir (Batı), İstanbul, Türkiye
+90 216 688 53 70
Faks: +90 216 688 53 75
Metnin revizyon tarihi: 2014-06
900 251/0 - 900 252/0 - 900 253/0 - (0814)
İmha bilgisi
06.08.14 16:19
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards