PB61 Endoperiodontal lezyonlu dişlerde hemiseksiyon Volkan Dinç

advertisement
PB61
Endoperiodontal lezyonlu dişlerde hemiseksiyon
Volkan Dinç (1), Gözde Uyanık (2), Ayşe Diljin Keçeci (1)
(1) Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı,
Isparta (2) Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji
Anabilim Dalı, Isparta Amaç: Kliniğimize ağrı, kanama ve dişetinde şişlik sebebiyle
başvuran hastanın simetrik dişlerinde endo-periodontal lezyonlar saptanmıştır. Dişlerin
çekimi yerine, kalan diş dokusundan faydalanarak fonksiyonel ve estetik özelliklerin
yeniden kazandırılması için kök kanal tedavisi, hemiseksiyon ve protetik restorasyon
planlanmıştır.
Olgu: 43 yaşındaki kadın hastanın, anamnezinde tekrarlayan abse formasyonu olduğu
öğrenilmiş muayenesinde alt birinci molar dişlerde (36 ve 46) ağrı, şişlik kanama
saptanmıştır. Primer periodontal, sekonder endodontal kaynaklı lezyonlar olduğu
öngörülen dişlerin distal kök etrafında yapılan periodontal cep ölçümünde cep
derinliklerinin 10mm ve üstü olduğu meziyal kök etrafında ise patolojik cep
bulunmadığı, sondlamada kanama ve cepten pü drenajı mevcudiyeti saptanmıştır.
Dişlerde mobilite görülmezken, perküsyona hassasiyet saptanmıştır. Röntgen
bulgularında alt birinci molarların distal kökleri çevreleyen geniş bir radyolüsensi
olduğu; meziyal köklerin ise etkilenmediği saptanmıştır. İlk seansta lokal anesteziyi
takiben tüm köklerde kemomekanik preparasyon yapılırken, ikinci seansta yalnızca
meziyal köklerin kök kanalları doldurulmuş ve dişlerin üst restorasyonu
tamamlanmıştır. Daha sonra hasta periodontoloji klin iğine yönlendirilerek birer hafta
arayla önce sağ, sonra sol birinci molar
dişlerine hemiseksiyon tedavisi uygulanmıştır. 1 aylık iyileşme takibi sonrasında, her iki
dişte de sabit protetik restorasyon planlandı.
Sonuç: 3, 6 ve 12 aylık takipleri sonucunda endodontik ve periodontal olarak herhangi
bir patolojiye rastlanmamıştır.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards