Bakış - Europa EU

advertisement
Çözümlenmiş
şikayetlere örnek
verebilir misiniz?
Bana başka kim yardımcı olabilir?
takdirde, ilgili ulusal veya bölgesel ombudsmana veya şikayet
• Avrupa Komisyonu, Alman bir bilim
komitesine başvurabilirsiniz. Bunların irtibat bilgileri Avrupa
gazetecisine geç ödemede bulunulmasına
Ombudsmanının web-sitesinde yer almaktadır; ayrıca Avrupa
ilişkin konuyu çözdü, gecikmenin nedenini
ulaşabilirsiniz.
uzmanlara yapılan ödemeleri hızlandırmak için
AB ile ilgili genel bir bilgi isteğiniz varsa aşağıdakileri yapabilirsiniz:
önlemler aldığını teyit etti. Şikayette bulunan,
EUROPE DIRECT’i telefonla arayın
daha sonra son sözleşmesi kapsamındaki
ödeme yapıldığını belirtti.
• Avrupa Personel Seçme Bürosu (EPSO) işe alma
yarışmalarında ön seçim testleri ve seçilebilirlik
konusundaki bilgileri netleştirmeyi kabul etti. Bunun
üzerine, asistan çevirmen için yapılan yarışmaya
katılmak için başvuran bir Macaristan vatandaşı
şikayette bulundu. Ombudsman, bu şartların daha
da netleştirilmesinin yanlış anlamaları önleyeceğini
ve adaylar ile ilişkileri geliştireceğini hissetti.
• Ombudsman, belgelere kamu erişimi konusunda
yapılan bir başvuruyu usulüne uygun ve dikkatlice
Bakış
Ombudsmanının ofisini telefonla arayarak da bu bilgilere
açıkladı ve faiz ödemeyi kabul etti. Bu arada,
hizmetleri için sadece 30 gün içerisinde kendisine
Avrupa
Ombudsmanına
Ulusal, bölgesel veya yerel idare ile bir probleminiz olduğu
Ombudsmanla nasıl bağlantıya
geçebilirim?
Avrupa Ombudsmanına
1 Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
Üye Ülkelerden: 00 800 6 7 8 9 10 11,
diğer ülkelerden ya da belirli cep telefonu operatörleri
aracılığıyla: 00 32 2 299 96 96,
ya da aşağıdaki adresteki EUROPE DIRECT web
sitesini ziyaret edin: http://europa.eu
Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği
kurumlarının ve organlarının kötü
yönetimine ilişkin şikayetleri incelemektedir.
Ombudsman tamamen bağımsız ve
tarafsızdır. Şu anki Ombudsman, göreve
1 Nisan 2003 tarihinde gelen Mr P. Nikiforos
Diamandouros’tur.
FR - 67001 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 17 23 13
Faks +33 (0)3 88 17 90 62
[email protected]
Ombudsmanın çalışmalarına ilişkin kapsamlı ve güncel
bilgilere şu adresten ulaşılabilir:
http://www.ombudsman.europa.eu
ele almaması nedeni ile Konseyi eleştirdi. Bunu takip
http://www.ombudsman.europa.eu
eden incelemede, Konseyin şikayette bulunana
ilgili belgelerin sayısı hakkında verdiği cevabın
aksine, bir çok ek belgeler de olduğu ortaya çıktı.
bulunana bu ek belgelere de erişme hakkı
tanındı.
QK-72-05-079-TR-D
Ombudsmanının incelemesi sonucunda şikayette
06/2006
tr
Kimdir?
Avrupa Ombudsmanı, Yunanistan eski
ulusal ombudsmanı olan P. Nikiforos
Diamandouros’tur. Avrupa Parlamentosu
tarafından seçilmiştir ve 1 Nisan
2003 tarihinden beri görevdedir. Parlamento
ilk Avrupa Ombudsmanını 1995 yılında seçmişti.
Ne yapar?
Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği (AB)
kurumlarındaki kötü yönetime ilişkin olarak yapılan
Ne yapmaz?
Nasıl bir sonuç beklenebilir?
Ombudsman aşağıdakiler hakkında inceleme yapamaz:
Ombudsman, problemi çözmek amacı ile ilgili kurumu
• şikayetler AB’ye ilişkin konularda olsa dahi,
Üye Devletlerin ulusal, bölgesel ve yerel makamlarına
karşı şikayetler. Bu makamlara örnek olarak hükümet
Parlamentosu da yer almaktadır. İnceleme yapabileceği
Birlik kurumlarına örnek olarak Avrupa İlaç Ajansı
ve Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
Vakfı verilebilir. Sadece Adalet Divanı, İlk Derece
Mahkemesi ve Sivil Hizmet Heyeti yargılama görevlerini
yerine getirirken Ombudsman’ın yetkisi dışında
kalmaktadırlar.
Ombudsman araştırmalarını ekseriyetle şikayetlere
dayanarak yapar; ancak kendi inisiyatifi ile
de araştırmalar başlatabilir.
sorunun tatmin edici şekilde çözümlenememesi halinde,
Ombudsman, mümkünse, kötü yönetimi düzeltecek ve
Norveç’in ve İzlanda’nın ulusal
ve bölgesel ombudsmanlarının
tamamından ve ABD’deki başvuru
komitelerinden oluşur.
şikayette bulunanı tatmin edecek dostane bir çözüm
Avrupa Ombudsmanının bu şekilde yardımcı
bulmaya çalışacaktır. Uzlaştırma girişiminin başarısız olması
olduğu şikayetler arasında aşağıdakiler de yer
• ulusal mahkemelerin ve ombudsmanların faaliyetleri.
halinde, Ombudsman sorunu çözmek üzere tavsiyelerde
almaktadır:
Avrupa Ombudsmanı, bu kurumlar tarafından verilen
bulunabilir. Kurumun Ombudsmanın tavsiyelerini kabul
kararlara ilişkin temyiz merci değildir;
etmemesi halinde, Ombudsman Avrupa Parlamentosu’na
daireleri, devlet kurumları ve yerel konseyler verilebilir;
• ticari işletmeler veya özel kişiler aleyhindeki şikayetler.
sunulmak üzere özel bir rapor hazırlayabilir.
• Bir vatandaş, işsizlik sigortası ödemelerini
idare eden Fransız bir kuruluş hakkında
şikayette bulundu. Şikayet edenin izni ile,
Avrupa Ombudsmanı, şikayeti, probleme
şikayetleri inceler. Bu kurumlar arasında, diğerlerinin
yanı sıra, Avrupa Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa
şikayetten haberdar edebilir. Araştırmaları sırasında
AB üyeliğine başvuran ülkelerin,
Hangi şikayetlerle ilgilenir?
Ombudsman, kötü yönetim (yetersiz veya yanlış yönetim)
durumlarını inceler. Kötü yönetim, bir kurumun kanuna
uygun davranmaması, iyi yönetim ilkelerine saygı
göstermemesi veya insan haklarını ihlal etmesi halinde
söz konusu olur. Bazı örnekleri şunlardır:
• idari usulsüzlükler
• haksızlık
• ayrımcılık
• yetkiyi kötüye kullanma
Kimler nasıl şikayette bulunabilir?
Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden birinin vatandaşı
• gereksiz gecikmeler
• Bir trafik kazası sonucunda sakat kalan bir
iseniz veya Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden birinde
Polonya vatandaşı, ulusal sosyal sigorta
ikamet ediyorsanız, Avrupa Ombudsmanına şikayette
kurumunun haksız olarak sosyal haklarını ödemeyi
bulunabilirsiniz. Avrupa Birliğinde müseccel bir ofisi
durdurduğunu iddia etti. Şikayet edenin izni ile,
olan ticari işletmeler, dernekler ve sair kuruluşlar da
konu, Polonyalı Ombudsmana transfer edildi.
Ombudsmana şikayette bulunabilirler.
• İspanyol vatandaşları, Kuzey Afrika’dan yasadışı
Şikayetler posta, faks ya da e-posta ile yollanabilir. Şikayet
göç sorununun ele alınması için AB seviyesinde
kılavuzu ve formu, Ombudsmanın ofisinden alınabileceği
ve ulusal seviyede eylem talep etti. Konunun
gibi Ombudsmanın web sitesinden de indirilebilir.
Avrupa Ombudsmanının görevinin kapsamı
dışında kalması nedeni ile, Ombudsman, şikayet
• cevap vermeme
• bilgi vermeyi reddetme
çözüm bulan Fransız Ombudsmanına devretti.
Ombudsman şikayeti inceleyemezse
ne olur?
edenlerden konuyu ulusal makamlara ilişkin
Ombudsmanın şikayeti inceleyememesi halinde – örneğin
yetkisi bulunan Avrupa Parlamentosu’na
şikayetin Üye Ülkelerdeki ulusal, bölgesel veya yerel
başvurmalarını tavsiye etti.
idarelere ilişkin olması halinde – dahi Ombudsman
sorununuzu çözmenize elinden geldiğince yardım
edecektir. Bu genellikle konunun Avrupa Ombudsmanlar
Ağının bir üyesine devredilmesi veya size Ağın bir üyesi
ile bağlantıya geçmenizin tavsiye edilmesi şeklinde
gerçekleşir. 1996 yılında kurulan Ağ, AB Üye Ülkelerinin,
olarak İspanyol Ombudsmanına sunmalarını
ve AB düzeyinde inceleme ve yasama
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards