mub-9-konfrenas

advertisement
MUB 9. Yıllık Konferansının Sonuç Bildirisi
26-29 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşen MUB 9. Yıllık Konferansı geleceğe cevap verme
iradesini bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkede ve diasporada faaliyet yürüten parti, kurum ve kuruluş 42
temsilcinin katıldığı konferansta uluslararası siyasi gelişmeler, Ortadoğu’daki IŞİD’e karşı verilen savaşı
gidişatı ve bölge devletlerinin tutumu çok yönlü bir şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca saha, kurum
birimlerin bir yılık süre içerisinde yürüttükleri siyasal, ulusal, örgütsel, diplomatik, askeri, mali ve kitlesel
faaliyetleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkının içinde bulunduğu şartlar ve yaşadığı gelişmeler üzerinde
durulmuştur. 1915 yılından bugüne kadar devam eden soykırımcı zihniyet politikaların oluşturduğu tehdit
ve tehlikelere dikkat çekilerek bunlara karşı takınılması gereken tutum ve atılması gereken adımlar
belirlenmiştir. Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkı anayurdu olan Bethnahrin ve Ortadoğu’da anti
demokratik ırkçı ve dinci ideolojilere sahip olan tek tipçi egemen güçler tarafından köleleştirilerek
yönetilmiştir. İradesi, özlemleri, tarihsel kültürel değerleri ve kimliği yok sayılmıştır.
Toplumsal ve kültürel varlıkları tahrip edilmiş, nüfus yapısı katliam, sürgün ve diğer yöntemlerle
azaltılarak demografik değişimi gerçekleştirilmiştir. Demografik değişimle vatansızlaştırma ve tarihten
silme yolundan başka alternatifin kalmadığı bir dönemde Bethnahrin Ulusal Konseyi (MUB)’nin öncülük
ettiği Dawronoye hareketi tarihi bir çıkış yapmıştır. Bu çıkış yeni yaşamın diriliş ve ölüme terk edilmiş
bir halkın direniş ruhu olmuştur.
Teslimiyeti, yok oluşu kabul etmeyen hareketimiz Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkı üzerindeki baskıcı
rejimleri de kabul etmemiştir. Ezilen halkların özgürlüğü ve onurlu bir yaşam için verilen mücadeleler ile
doğal bir ittifak içerisinde adımlar atılmıştır. Ortadoğu’da halkların çağdaş, demokratik sistem arayışları
güçlenip yaygınlaştıkça uluslararası müdahalelerle birlikte Ortadoğu’nun klasik statükosu da çözülmeye
başlamıştır. Özellikle Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’ın demokratik konfederalizm paradigması ile
yeni bir yaşamı özgürce inşa etme felsefesi bütün bölgemizi, ezilenleri aydınlatmıştır. Ezilen ve
ötekileştirilen etnik toplumsal kimliklere bir umut olmuştur. Ayrıca uluslararası ilerici güçleri ve
kamuoyunu da Ortadoğu’ya yönelik bu yeni yaşam felsefesi konusunda ikna etmiştir.
Günümüzde Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’nun oluşmasında ve ABD öncülüğündeki koalisyon
güçlerinin Demokratik Suriye Güçleri’ne destek vermesinde halkların ortak mücadelesinin bir eseridir.
Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkı Suriye ve Irak’ta kendi iradesi ve kimliğiyle bir statüye adım adım
kavuşmaktadır. Bethnahrin ’de halkların özgürlük direnişi büyüdükçe IŞİD ve onun destekçileri de
yenilgiye uğramaktadır. Böylece Ortadoğu halkları üzerindeki tek tipçi karanlık sistemlerin sonu
yaklaşmakta ve halklar etnik, dinsel gruplar kendi kendilerini yönetme imkanlarına kavuşmaktadırlar.
Halklar kimlikleri için savaşırken kadınlar, gençler de özgürlükleri için toplumu demokratikleştirip
çağdaş bir devrime öncülük etmektedirler. Bu nedenle faşist, teokratik, ırkçı diktatörler de vahşice
saldırmaktadırlar. Ancak dünya kamuoyu ve uluslararası güçler eskisi gibi bölgemizdeki katil
diktatörlerin uygulamalarına seyirci kalmayacaklardır. Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkı da bu
özgürlük direnişinde yerini alarak kahramanca şehitler vermektedir. Böylece teslimiyet ve kölelik
dönemi kapatılmış direniş ve özgürlük süreci başlamıştır. Bu temelde uluslararası güçleri halkımızın
sesini, taleplerini duymaya ve her yönden desteklemeye davet ediyoruz. Ayrıca bütün halkımızı ulusal
özgürlük mücadelesine katılmaya, bu tarihi süreçte görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye
çağırıyoruz.
Kararlar;
1- Halkımızın üzerindeki inkâr ve köleleştirme siyasetine karşı mücadele vererek her platformda
temsil etmek.
2- Halkımızın Suriye ve Irak’ta kendini yönetebilme ve diğer halklarla eşit bir konuma gelmesi için
ulusal bir statünün elde edilmesi için her alanda mücadele vermek.
3- Kadın örgütlenmesini ülke içinde ve dışında daha da geliştirip önündeki engelleyici anlayışları
ortadan kaldırmak.
4- Mücadelemizin ve halkımızın güvenlik güçleri arasında bir koordinasyonu sağlamak.
5- Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkımızın isim, mezhep, bölge ayrımı yapmadan bütün parti örgüt
ve kurumlarıyla ulusal birlik temelinde ve ortak hedefler doğrultusunda adımlar atmak.
6- Komşu halklarla ortak ve eşit haklara dayalı bir yaşam için ittifaklar kurup geliştirmek.
7- Halkımızın özgürlük, hak ve hukuk taleplerini uluslararası platformlara taşımak. Bunun için
diplomatik ilişkiler geliştirip destek talebinde bulunmak.
8- IŞİD’e karşı verilen savaşta Kürt, Arap ile diğer halklarla kurulan cepheyi güçlendirmek ve
uluslararası koalisyonla koordinasyon ve ittifak içinde olmak.
Kahrolsun Kölelik, Yaşasın Özgürlük!
Kahraman Şehitlerimizin Öncülüğünde Zafere Ulaşacağız!
MUB Yönetim Kurulu
30.05.2017
Download