Maliye Bakanı

advertisement
TBMM
B:57
31 . 1 . 2007
SORU 17- TEDAŞ'ın iki Genel Müdür Yardımcısı, kurulan 20 şirketten 2'sinde Yönetim Kurulu
Başkanı nasıl olabiliyor? Ayrı Tüzel kişiliği olan ancak bağlı ortaklık konumundaki bu şirketlerin
aynı kişiler tarafından birinci derecede sorumlu makamlarda bulunarak yönetilmesi ve
denetlenmesi mümkün müdür? Başkent Elektrik EDAŞ'ın Genel Müdürü ve Genel Müdür
Yardımcısı olan kişüerin (Ömer Faruk GÜLTEKİN ve İbrahim KAPUSUZ) bir başka dağıtım
şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olmasında uygulama ve işlerin denetimi bakımından nasıl bir
yarar öngörülmüştür?
CEVAP 17- Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ömer Faruk GÜLTEKİN ve Boğaziçi
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü İbrahim KAPUSUZ'un sadece görev yaptıkları şirketlerde
yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.
SORU 18- Elektrik üretiminde yakın ve orta vadede özellikle bu 5 yıllık geçiş döneminde arz
sürekliliği ve güvenliği sağlanmadan ve garantiye alınmadan dağıtım özelleştirmesinin gerçekleşme
şansı var mıdır?
CEVAP 18- Geçiş dönemi boyunca portföy grupları adına Elektrik Üretim A.Ş. ve TETAŞ ile dağıtım
şirketleri arasında geçiş dönemi sözleşmeleri imzalanarak arz güvenliği sağlanmıştır.
SORU 19- Dağıtım için TEDAŞ olarak özel şirketlere elektrik arz garantisi vereceğinize göre,
olmayan ve doğru planlanmayan sistemde temin edemeyeceğiniz elektriğin bedelini de Yuvacık'ta
olduğu gibi TEDAŞ mı, Hazine mi ödeyecektir?
CEVAP 19- YPK tarafından onaylanan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji
Belgesi'nin Piyasa Uygulaması başlıklı bölümünde; "Dengeleme ve uzlaştırma mekanizması ile
bütünlenen alıcılar ve satıcılar arasındaki ikili anlaşmalara dayalı bir serbest piyasa yapısı
uygulanacaktır. Bu stratejinin amaçlarının ve ilkelerinin gerçekleştirilmesi açısından dengeleme ve
uzlaştırma mekanizmasının sözleşme ile bağlanmamış elektrik enerjisinin alınıp satılabileceği bir
piyasa işlevini de göstermesi hedefi gözetilecek ve uygulamanın bağımsız ve nispeten küçük elektrik
üreticilerinin piyasaya girişlerini kolaylaştırarak arz güvenliğine katkı sağlaması hedeflenecektir.
Başlangıç olarak Geçiş Dönemi Sözleşmeleri ile bağıtlanan miktar, ilgili dağıtım bölgesindeki serbest
olamayan tüketicilerin toplam elektrik enerjisi talebinin % 85'ini kapsayacaktır...." şeklinde yer alan
öngörü çerçevesinde, Dağıtım Şirketlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin temini için TETAŞ ve
EÜAŞ/Portföy Üretim Grupları ile Dağıtım Şirketleri arasında Geçiş Dönemi Sözleşmeleri 21.06.2006
tarihinde imzalanmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
:emal UNAKITAN
Maliye Bakanı
-644-
Download