Nâzım Hikmet`in bilinmeyen 1 Mayıs yazısı

advertisement
tarihimizden
TEORİbelgeler
• Mayıs 2016
Nâzım Hikmet’in bilinmeyen
1 Mayıs yazısı
Hazırlayan: Dr. Mehmet Perinçek
1
Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladığımız bu
ay, dergimizin “Tarihimizden Belgeler”
bölümünde Nâzım Hikmet’in Türkiye’de
yayımlanmamış bir yazısına yer vermek istedik.
Nâzım’ın “Bizim Bayramımız” başlıklı yazısı,
SSCB’de haftalık basılan Novoe Vremya dergisinin1 1 Mayıs 1955 tarihli 18 nolu sayısında
yayımlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası
dünyanın hızla kamplaşmaya ve silahlanmaya
başladığı bir dönemde yazılan yazı, esas olarak
dünya barışının korunması yönündeki çabalar
üzerinde durmaktadır. Nâzım Hikmet, dünya
barışının korunmasında işçi sınıfının ve millî
bağımsızlığın önemine vurgu yaparken, katıldığı
ilk 1 Mayıs hatıralarını da aktarmaktadır.
Yazıdaki dipnotlar bize aittir. Yazının aşağıda sunduğumuz tam metni, Rusçadan emekli
Albay Necdet Doluel tarafından çevrilmiştir.
Bizim bayramımız
Nâzım Hikmet (Uluslararası Barış Ödüllü
Türk yazar)
1 Mayıs’ı ilk defa 1922 yılında Moskova’da
kutladım. 20 yaşındaydım. O zaman hava
nasıldı, yağmurlu muydu veya güneşli miydi
hatırlamıyorum. Ancak bu 1 Mayıs Bayramı’nın mutluluğu bende öyle taze ki, o gün
havanın kapalı olabileceğini bile düşünmem
mümkün değil.
Okuduğum üniversitede ülkemden yaklaşık
40 kişi vardı. Bayrama daha bir hafta kala
gösteride söylemeye karar verdiğimiz şarkıları
Türkçeye tercüme ettim; ezgilerini ezberledik.
Sabah erken üniversite binasının önünde bizim
gösteri kortejimiz oluşturuldu. O zamanlar
Tverskaya olarak adlandırılan Gorkiy Caddesi2, şimdiye oranla daha çok taş döşeliydi.
Kızıl bayraklar üzerinde birçok dilde 1 Mayıs
sloganları yazılmıştı. Üniversitemizde onlarca
milliyetten öğrenci öğrenim görüyordu.
İki saat bir yerde durduk, Kızıl Meydan’a
giden korteje katılmak için kendi sıramızı
bekledik. Farklı dillerde şarkılar söylüyorduk,
fakat şarkılar herkese aynı yakınlıktaydı ve
herkes her şarkıyı benimsemişti. Bunlar, dünyanın bütün halklarına ve emekçilerine mutluluk, özgürlük isteyen şarkılardı.
1 Dergi, 1943 yılında ayda iki kez olarak çıkmaya başlamış, Ocak 1947’den itibarense haftalık olmuştur. 50 bin tiraja sahip olan,
siyasal-toplumsal konulara eğilen dergi, Rusça dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Çekçe, Arapça ve İtalyanca da yayımlanmıştır. Dergi, daha çok SSCB’nin dış politikası ekseninde uluslararası gelişmelere yer vermiştir.
2 SSCB’nin dağılmasından sonra caddenin adı yeniden “Tverskaya” olmuştur.
77
TEORİ • Mayıs 2016
Öğleden sonra Kızıl Meydan’dan geçtik.
Ben daha önce de buradan geçmiştim. Fakat
o gün ilk defa Kızıl Meydan’ın sadece Rus
tarihine değil, insanlık tarihine ait olduğunu
anladım. Yürüyüş kortejinde ve Kremlin duvarı boyunca uzanan tribünlerde yerkürenin farklı
ülkelerinden insanlar vardı. O gün ilk defa
meydanın insanlarla dolu olduğunda ne kadar
farklı bir hal aldığını gördüm.
Kızıl Meydan, boş olduğunda bile mimari
uyumu sayesinde mükemmel ve haşmetlidir.
Fakat meydan insanlarla dolduğunda, umut
ve güvenle, şarkılarla ve bayraklarla gösterici
seli yürüdüğünde her şey değişir. Sen kendin
bu selin içinde bulunduğunda her şey değişir.
Meydan, meydan olmaktan çıkar, kendi sınırlarını aşar. Çevresini kuşatan duvarlar, kuleler
gözden kaybolur. Meydan okyanusu hatırlatırcasına uçsuz bucaksız olur.
O zaman 1 Mayıs sloganları nasıldı? Sözleri
hatırlamıyorum, fakat insanlığı ölüme karşı
yaşamak için, sefalete karşı mutluluk için
mücadeleye çağıran sloganlar vardı.
Bu 1 Mayıs Bayramı günü üzerinden 33
yıl geçti. Yıllarca 1 Mayıs Bayramı’na Sovyetler Birliği’nde katıldığım gibi ülkemde de
katıldım. Bana 1 Mayıs’ı Türk hapishanelerinde, poliste karşılamak nasip oldu. Fakat bu
şartlarda 1 Mayıs Bayramı’nda bulunamasam
da, hiçbir zaman ilk 1 Mayıs Bayramı’ndaki
umutlarımı ve güvenimi kaybetmedim. Ben,
her defasında 1 Mayıs geldiğinde gençleşirim.
1 Mayıs öncelikle bütün dünyadaki işçi sınıfının bayramıdır. İşçi sınıfı emekçi kitlelerinin
içindedir. Ekmeğin içindeki maya, ateşin içindeki sıcaklık, kitabın içindeki kelime gibidir.
Farklı ülkelerin halkları kendi tarihlerinin değişik dönemlerinden geçiyorlar. Fakat her yerde
insanlık eşi görülmemiş bir hızla ilerliyor. Yeryüzünün bir bölümünde sosyalizm, komünizm
inşa ediliyor, diğerinde insanlar kendi hakları,
kendi ulusal bağımsızlığı için savaşıyor; her
yerde, yerkürenin bütün bölümlerinde farklı
sınıflara ait, farklı politik düşüncelere sahip
hatta herhangi bir siyasi düşüncesi olmayan
insanlar, tamamen vicdani sebeplerle barışı
korumak için ellerinden geleni yapıyorlar.
İşçi sınıfı, bu mücadelede ilk sıralarda yer
alıyor. İşçi sınıfı sosyalizmin ve komünizmin
inşasında ilk sıralarda, çünkü bu onun tarihsel yönelimi. Demokratik hakların korunması
için mücadelede ilk sıralarda, çünkü o kan
ve kurban pahasına bu hakları kazandı. İşçi
sınıfı, ulusal bağımsızlığı savunanlar arasında
ilk sıralarda geliyor, çünkü o biliyor ki, ulusal
bağımsızlık ezildiği sürece barış tehlikede olacaktır. İşçi sınıfı barışın koruyucuları arasında
ilk sıralarda bulunur, çünkü savaşın yıktığı
bu değeri kendi elleriyle yaratmıştır. İşçiler,
hayatı yaratan, yoksulluğun ortadan kaldırılması için gerekli şartları hazırlayan sınıftır. İşçi
sınıfı, her yerde ilericilik ve güzellik mücadelesinde ilk sıralardadır. Ve bu nedenle 1 Mayıs
bayramı, sadece işçi sınıfının değil, en geniş
halk kitlelerinin bayramıdır.
Bu yıl 1 Mayıs bayramı arifesinde insanlık
çok iyi ve ümit verici haberler aldı. İnsanlık
Sovyetler-Avusturya görüşmelerinin3 başarılı
sonuçlarını öğrendi. İnsanlık, Bandung şehrinde Asya ve Afrika ülkelerinin tarihi konferansının4 gidişatını memnuniyetle takip etti.
İnsanlık, nükleer savaş tehlikesine karşı Dünya
Barış Konseyi’nin5 bildirgesi etrafında birleşen milyonlarca kişinin devasa hareketliliğine
tanık oldu.
Bugünlerde insanlık aynı zamanda kötü
haberler de aldı: Birleşik Devletler’in saldırgan
çevreleri savaş hazırlıklarına devam ediyor,
genel barışı bozmak için her şeyi yapıyor; hidrojen ve atom bombası şantajını sürdürüyorlar.
3 Görüşmeler 12-15 Nisan 1955 tarihlerinde Moskova’da gerçekleşmiştir. Görüşmeler sonunda bir memorandum imzalanmış ve
kamuoyuna ortak bir bildirge açıklanmıştır. Görüşmelerde iki devlet arasında bir anlaşmanın imzalanması kararlaştırılmıştır.
Görüşmelerde Avusturya, tarafsızlığına vurgu yapmış ve herhangi bir askeri birliğe katılmayacağını belirtmiştir.
4 Bandung Konferansı, 18-24 Nisan 1955 tarihlerinde Endonezya'nın Bandung kentinde bir araya gelen ve Bağlantısızlar Hareketi'nin temellerinin atıldığı toplantıdır.
5 1950 yılında Varşova’da kurulan barış yanlısı anti-emperyalist örgüttür. İlk başkanı komünist fizikçi Frédéric Joliot-Curie olmuştur. Örgütün Türkiye’deki ayağı ise Barış Derneği’dir.
78
TEORİ • Mayıs 2016
Batı Avrupa ülkelerinin parlamentoları, halkın
iradesini görmezden gelerek, Paris Antlaşmalarını onaylıyorlar.6 Türkiye’nin egemen çevreleri, Amerikalı sahiplerinin emirlerini yerine getirerek Arap ülkelerini parçalamaya çalışıyorlar.
Amerikan ve Çan Kay Şek’in ajanları, içinde
Bandung’taki konferansa gönderilen temsilcilerin olduğu uçak felaketini tertiplediler.7
Barışın düşmanları bir an bile sakin duramıyor. Fakat barışı isteyenler ve onun için
mücadele edenler tam bir güven içinde. Her yıl
barışın güçleri büyüyor ve kuvvetleniyor.
Barış taraftarlarının büyük hareketinin başlangıcını hatırlayalım: İnsanlık tarihinde benzersiz bu hareketin temeli 1948 yılında atılmıştı. O zaman bu girişimin sonuçlarından şüphe
duyanlar hiç de az değildi. Fakat artık nükleer
silahlara karşı tarihi Stockholm Bildirisi8 barış
fikrinin kudretli bir güç haline geldiğini gösterdi. Dünyanın her tarafından 500 milyondan
fazla erkek ve kadın bu bildiriye imzalarını
atmışlardı. Dünya Barış Konseyi, Berlin’den
Barış Paktı kurulması fikrini desteklemeye
halkları davet ettiği zaman, 600 milyon insan
bu etkileyici davete karşılık verdi. Şu an güçlü
bir yeni kampanyanın tam sonuçlarına hâlâ
sahip değiliz. Bununla birlikte hâlâ sıradan
insanların ekseriyetinin nükleer savaş kışkırtıcılarına “hayır” dediği açıktır. Dünyanın dört
bir yanından gelen telgrafların kısıtlı dili şunları söylüyor:
- Birçok ülkede imza toplama kampanyası
artık tamamlandı. Çin Halk Cumhuriyeti’nde
bildirinin altına 400.505.997 kişi, Çekoslovakya’da 9.495.226 kişi, Arnavutluk’ta 873.04
kişi … imza attı.
- Diğer ülkelerde imza toplanmasına devam
ediliyor. İtalya’da 7 milyondan fazla, Polon-
ya’da 20 milyon civarında, Romanya’da hemen
hemen 11 milyon, Macaristan’da 6 milyondan
fazla, Bulgaristan’da 5 milyondan fazla, Avusturya’da 400 bin civarında, Finlandiya’da 250
binden fazla … imza toplandı.
- Asya halkları imza toplamada faal katılım
sağladılar. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde bildirinin altına 4,7 milyon kişi, Vietnam
Demokratik Cumhuriyeti’nde 609 binden fazla,
Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nde 674 bin,
Suriye’de 120 binden fazla kişi … imza attı.
- Sovyetler Birliği’nde imza toplama kampanyası başarıyla tamamlanıyor.
Barış yanlıları, birçok şanlı zafer kazandılar.
Kore’de nükleer savaş çıkarmaya dönük korkunç plan boşa çıkarıldı ve Amerikalı saldırganlar ateşkes yoluna gitmek zorunda kaldılar.
Barış savaşçılarının sesi Çinhindi’ndeki kirli
savaşa son verme başarısına ulaşılan Cenevre’de duyuldu. İşte umutla ve güvenle geleceğe
bakmamızın nedeni.
Ve şimdi, 1955 yılının Mayıs günlerinde
insanlık iyi haberler için umutlanabilir. Avusturya ile devletler arası bir antlaşma imzalanmalıdır ve Avusturya diğer demokratik ve
bağımsız uluslar arasında yerini alabilmelidir.
Birleşmiş Milletler’de Çin Halk Cumhuriyeti’nin meşru haklarının tesisini talep eden
yüz milyonlarca insanın ve bir dizi devletin
dileği yerine getirilmeli. Diğer devletler, kitle
imha silahlarının üretilmesi ve kullanılmasının yasaklanması meselesinde Sovyetler Birliği’nin çabalarına katılmalıdırlar, o zaman
bu sorunun çözümü konusunda bir anlaşmaya
varılacaktır. Birçok diğer iyi haberleri alabilir
insanlık. Bunun için insanların iyi haberler
alabilmesi adına bunca yıldır sürdürülen çetin
mücadele kesintiye uğratılmamalı.
6 Paris Antlaşmaları, 23 Ekim 1954 günü ABD, Fransa, İngiltere, Batı Almanya, İtalya, Kanada, Belçika ve Lüksemburg arasında
imzalanmıştır. Bu anlaşmalarla Federal Almanya için geçerli olan işgal statüsü sona ermiştir. Antlaşmalar, 5 Mayıs 1955 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Böylelikle Federal Almanya Cumhuriyeti egemenliğini kazanmıştır. 1954’teki antlaşma paketi, Federal Almanya’nın NATO’ya ve Batı Avrupa Birliği’ne üye olmasını mümkün kıldı. Antlaşmalara SSCB ve sosyalist blok sert bir şekilde
karşı çıktı.
7 Hindistan Havayolları’na ait “Kaşmir Prensesi” isimli uçak, 11 Eylül 1955 tarihinde Bombay-Hong Kong-Jakarta seferini yaparken bomba patlaması sonucu Güney Çin Denizi’ne düşmüştür. Hedef, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Çu Enlay idi. Ancak
bu sabotajdan kurtuldu ve Bandung Konferansı’na katıldı.
8 Stockholm Bildirisi, 1950 yılının Mart ayında Dünya Barış Konseyi'nin desteğiyle Fransız komünist fizikçi Frédéric Joliot-Curie
tarafından başlatılan, nükleer silahların yasaklanmasını öngören bir girişimdir.
79
TEORİ • Mayıs 2016
Bu yılın 1 Mayıs Bayramı’ndan sonra sağlam iradeli insanlar yeni bir enerjiyle mücadeleye devam edecekler. Yüz milyonlarca insan,
Helsinki’ye kendi temsilcilerini göndererek
dünya barışının korunması için bir kez daha
iradelerini gösteriyor. Helsinki’deki barışsever
güçlerin temsilcilerinin Dünya Konseyi tüm
ilerici insanlığın birliğinin sembolü olacaktır.
Bu yılın 1 Mayıs Bayramı’nı Moskova’da
kutlayacağım. O gün hava nasıl olacak, yağmurlu veya güneşli, soğuk ya da sıcak? Bunu
önceden söylemek mümkün değil. Ama kar
taneleri düşse bile, o gün benim için güneşli
olacak. Hemen 33 yıl gençleşeceğim. Kızıl
Meydan’dan göstericilerin korteji içinde geçe-
80
ceğim. Bundan 33 yıl önce 1 Mayıs’ta karşılaştığım yoldaş-yurttaşlarım ile kaderimiz
çok farklı. Kimi çoktan öldü, kimi Türkiye’de
hapishanede, kimi kendi işinde gücünde, kimi
mülteci. Fakat hayatta olanlar nerede olurlarsa
olsunlar tıpkı 33 yıl önceki gibi yaşamı, mutluluğu, umudu, gerçeği ve barışı savunuyorlar.
Ve bu, 1 Mayıs’ı kutlayacak herkesi ilgilendirmektedir. İster Moskova’da Kızıl Meydan’da, ister dünyanın diğer şehirlerindeki
meydanlar ve sokaklarda, ister kasabalarda
ve köylerde olsun her yerde mutluluk ve barış
iradesiyle birleşmiş olan emekçi halkın güçlü
sesi duyulacak.
Download