Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

advertisement
DİN KÜLTÜRTÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
KONULAR
SÜRE
KAZANIMLAR
OCAK
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
1. ÜNİTE: MELEK VE AHİRET İNANCI
ÖĞRENME-ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Dav.
Ulaşma Düzeyi)
ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
5.
HAFTA
28 EYL
2 EKİM
2
1. Varlıklar Âlemi
2. Meleklere İman
2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
1.Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar.
2.Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir.
1.
HAFTA
05-09
EKİM
2
2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
3. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
3.Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur.
4.Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder.
5. Cinlerin varlığı ile ilgili Kur’an’dan örnekler verir.
2.
HAFTA
12–16
EKİM
2
4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
5. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
6. Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler
verir.
7. Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki
olumsuz etkilerini fark eder
3.
HAFTA
19-23
EKİM
2
6. Ahirete İman
7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
8.Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramlar anlamlarını açıklar.
9.Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramları açıklar.
10.Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar
11.Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi
fark eder.
12. Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının
farkında olur
13. İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan
örneklerle açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan
sakınmaya istekli olur.
4.
HAFTA
26-30
EKİM
2
8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
- Cumhuriyet Bayramı ( 29 Ekim Perşembe )
1.
HAFTA
02-06
KASIM
2
9. Nas Suresi ve Anlamı
2.
HAFTA
9-13
KASIM
2
1. Ramazan Ayı ve Önemi
- 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü (Salı)
3.
HAFTA
16-20
KASIM
1
1
1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA
4.
HAFTA
23-27
KASIM
2
3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
3.Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları açıklar.
1.
HAFTA
30KSM
4 ARLK
2
4. Muharrem Orucu
5. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
4.Muharrem orucunu açıklar.
5.Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar.
2.
HAFTA
07-11
ARALIK
2
6. Orucu Bozan Durumlar
7. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
6.Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.
7.Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını örnekler vererek açıklar.
8.Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar.
3
HAFTA
14-18
ARALIK
2
8. Ramazan Bayramı Sevinci
9. Maun Suresi ve Anlamı
9.Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır.
10.Mâûn suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
4.
HAFTA
5
HAFTA
21-25
ARALIK
28-31
OCAK
2
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
2
2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
1.
HAFTA
04–08
OCAK
1
1. DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA
1
2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
2.
HAFTA
11-15
OCAK
2
2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
3.
HAFTA
18-22
OCAK
2
2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır
Anlatım,
Soru, Cevap
Tartışma
Örnek olay
Gösteri
Dramatizasyon
Kavram Haritaları
Fotoğraf Analizi
Tümdengelim –
Tümevarım
Slogan bulma
Din Kül.ve Ahl. Bil. Öğretim
Programı
Din Kül.ve Ahl.Bil. Ders
Kitabı
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe
Anlamı
Yansıtma Cihazı, Sunu
Anlamı Kur’an Tefsiri ( M.
Hamdi Yazır),Tecrid-i Sarih
Tercemesi (Hadis Kitabı)
Dini Terimler Sözlüğü,
Hadis Ansiklopedisi,
Peygamberler Tarihi, Siyer-i
Nebi, İslam İlmihali (
Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları)
Çoktan seçmeli,
eşleştirmeli, kısa cevaplı,
açık uçlu, doğru/yanlış,
tamamlamalı ve benzeri
sınav türlerinde soru
sayısının çok ve soruların
kısa cevaplı olması
14. Nâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
2. ÜNİTE : RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
2. Ramazan Orucu
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ
VE GEREÇLERİ
ÖĞRENME ALANI: İBADET
1.Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar.
2.Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar.
3. ÜNİTE : Hz.MUHAMMED
Anlatım,
Soru, Cevap
Tartışma
Örnek olay
Gösteri
Dramatizasyon
Kavram Haritaları
Fotoğraf Analizi
Tümdengelim –
Tümevarım
Slogan bulma
Din Kül.ve Ahl. Bil. Öğretim
Programı Din Kül.ve Ahl.Bil.
Ders Kitabı Kur'an-ı Kerim
ve Türkçe Anlamı
Yansıtma Cihazı, Sunu
Anlamı Kur’an Tefsiri ( M.
Hamdi Yazır),Tecrid-i Sarih
Tercemesi (Hadis Kitabı)
Dini Terimler Sözlüğü,
Hadis Ansiklopedisi,
Peygamberler Tarihi, Siyer-i
Nebi, İslam İlmihali (
Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları
Çoktan seçmeli,
eşleştirmeli, kısa cevaplı,
açık uçlu, doğru/yanlış,
tamamlamalı ve benzeri
sınav türlerinde soru
sayısının çok ve soruların
kısa cevaplı olması
ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU
1.Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler verir.
2.Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar.
3.Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlten örnekler
verir
4. Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler.
5.Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma
görevinin olduğunu fark eder.
6.Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark
eder.
Anlatım,
Soru, Cevap
Tartışma
Örnek olay
Gösteri
Dramatizasyon
Kavram Haritaları
Fotoğraf Analizi
Tümdengelim –
Tümevarım
Slogan bulma
Din Kül.ve Ahl. Bil. Öğretim
Programı Din Kül.ve Ahl.Bil.
Ders Kitabı Kur'an-ı Kerim
ve Türkçe Anlamı Yansıtma
Cihazı, Sunu Anlamı Kur’an
Tefsiri ( M. Hamdi
Yazır),Tecrid-i Sarih
Tercemesi (Hadis Kitabı)
Dini Terimler Sözlüğü,
Hadis Ansiklopedisi,
Peygamberler Tarihi, Siyer-i
Nebi, İslam İlmihali
Çoktan seçmeli,
eşleştirmeli, kısa cevaplı,
açık uçlu, doğru/yanlış,
tamamlamalı ve benzeri
sınav türlerinde soru
sayısının çok ve soruların
kısa cevaplı olması
KONULAR
SÜRE
KAZANIMLAR
ÖĞRENME-ÖĞRETME
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
ŞUBAT
4. ÜNİTE : İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
2.
HAFTA
3.
HAFTA
4.
HAFTA
08–12
ŞUBAT
15–19
ŞUBAT
22-26
ŞUBAT
2
2
1. Din ve Din Anlayışı
2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
3.1. İnançla İlgili Yorumlar
3.2. Fıkhi Yorumlar
3.3. Tasavvufi Yorumlar
1.
HAFTA
29 ŞBT
4 MART
2
3.3.1. Yesevilik
3.3.3. Nakşibendilik
2
2.
HAFTA
07–11
MART
2
3.
HAFTA
14–18
MART
2
4.
HAFTA
21-25
MART
2
3.3.2. Kadirilik
3.3.4. Mevlevilik
3.3.5. Alevilik-Bektaşilik
3.3.5.1. Cem ve Cemevi
3.3.5.1.1. Razılık ve Kul Hakkının Sorulması
3.3.5.1.2. On İki Hizmet
3.3.5.1.3. Semah
3.3.5.2. Muhasiplik ( Yol Kardeşliği )
3.3.5.3. Dua ve Gülbenkler
3.3.5.4. Hızır Orucu
4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
5. Dinde Zorlama Yoktur.
Okuma Metni: Hz. Ali’nin Cesaret ve Kahramanlığı
3. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.
4. İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır.
5. Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar
5. Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar
6. Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar.
7.Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur.
8. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
5. ÜNİTE : DİN VE GÜZEL AHLAK
MART
1
5.
HAFTA
28 MRT
1 NİSN
1
Anlatım,
Soru, Cevap
Tartışma
Örnek olay
Gösteri
Dramatizasyon
Kavram Haritaları
Fotoğraf Analizi
Tümdengelim –
Tümevarım
Slogan bulma
Beyin Fırtınası
Din Kül.ve Ahl. Bil. Öğretim
Programı Din Kül.ve Ahl.Bil.
Ders Kitabı Kur'an-ı Kerim
ve Türkçe Anlamı
Yansıtma Cihazı, Sunu
Anlamı Kur’an Tefsiri ( M.
Hamdi Yazır),Tecrid-i Sarih
Tercemesi (Hadis Kitabı)
Dini Terimler Sözlüğü,
Hadis Ansiklopedisi,
Peygamberler Tarihi, Siyer-i
Nebi, İslam İlmihali (
Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları
Çoktan seçmeli,
eşleştirmeli, kısa cevaplı,
açık uçlu, doğru/yanlış,
tamamlamalı ve benzeri
sınav türlerinde soru
sayısının çok ve
soruların kısa cevaplı
olması
ÖĞRENME ALANI: AHLAK
2. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA
1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?
DEĞERLENDİRME (Hedef
ve Dav. Ulaşma Düzeyi)
ÖĞRENME ALANI: AHLAK
1. Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.
2. Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder.
KULLANILAN EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE
GEREÇLERİ
1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü açıklar.
Anlatım,
Soru, Cevap
Tartışma
Örnek olay
Gösteri
Dramatizasyon
Kavram Haritaları
Fotoğraf Analizi
Tümdengelim – Tümevarım
Slogan bulma
Din Kül.ve Ahl. Bil. Öğretim
Programı Din Kül.ve Ahl.Bil.
Ders Kitabı Kur'an-ı Kerim
ve Türkçe Anlamı
Yansıtma Cihazı, Sunu
Anlamı Kur’an Tefsiri ( M.
Hamdi Yazır),Tecrid-i Sarih
Tercemesi (Hadis Kitabı)
Dini Terimler Sözlüğü,
Hadis Ansiklopedisi,
Peygamberler Tarihi, Siyer-i
Nebi, İslam İlmihali (
Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları
Çoktan seçmeli,
eşleştirmeli, kısa cevaplı,
açık uçlu, doğru/yanlış,
tamamlamalı ve benzeri
sınav türlerinde soru
sayısının çok ve
soruların kısa cevaplı
olması
Download