Üçgen Dalga kullanılarak Genlik, Etkin Değer, Periyot ve Frekans

advertisement
Bölüm 5: Osiloskop ile Sinüs,
Üçgen ve Kare Dalga Analizi
Deneyin Amacı
• Sinüs, üçgen ve kare dalga kullanılarak genlik, etkin değer, periyot ve
frekans ölçümü
• A ve B kanalında eş zamanlı ölçüm
• İki farklı sinyalin matematiksel toplamı
• Bir devrede farklı elemanlar üzerindeki gerilimler arasındaki faz farkının
ölçülmesi
Osiloskop ile Sinüs, Üçgün ve Kare Dalga
Analizi
Sinüs Dalga kullanılarak Genlik, Etkin Değer, Periyot ve Frekans Ölçümü:
•
330 Ω’luk bir direnci sinyal jeneratörüne bağlayarak sinüs dalga konumuna getirip
frekansı 200 Hz’e ayarlayınız. Sinyal jeneratöründen genliği değiştirerek osiloskop
ekranından sinyalin değişimini gözleyiniz.
Genlik ve Etkin Değer Ölçümü:
•
Sinyal jeneratörünün genliğini değiştirerek voltmetreden 10 farklı etkin değer Ve,
ekrandan okuduğunuz Vmm ve Vm değerlerini kaydediniz. Her bir gerilim değeri için
osiloskoptan okunan genliğin etkin değerini Vmh hesaplayarak değerleri kaydediniz.
•
Osiloskoptan okuduğunuz etkin değerin sinyalin gerçek etkin değeri olup olmadığını
tartışınız.
Periyot ve Frekans Ölçümü:
•
Sinyal jeneratöründen 200-700 Hz arasında 10 farklı frekans değeri belirleyerek
frekansmetreden ve osiloskop ekranından sinyalin periyodunu birim olarak ölçünüz. Bu iki
değeri karşılaştırarak sonuçları tartışınız.
Üçgen Dalga kullanılarak Genlik, Etkin Değer, Periyot ve Frekans Ölçümü:
•
Önceki bölümde sinüs dalgası için yapılan genlik, etkin değer, periyot ve frekans
ölçümlerini üçgen dalga için tekrarlayınız.
Kare Dalga kullanılarak Genlik, Etkin Değer, Periyot ve Frekans Ölçümü:
•
Önceki bölümde sinüs dalgası için yapılan genlik, etkin değer, periyot ve frekans
ölçümlerini üçgen dalga için tekrarlayınız.
A ve B Kanalında Eşzamanlı Ölçüm :
470 Ω
1 kΩ
B
A
~
Şekil 1. Eş zaman ölçüm ve iki sinyalin matematiksel
toplanması için kurulması gereken devre
•Şekil 1’deki devreyi kurarak A ve B
kanallarının ayrı ayrı sıfır ayarlarını yapın.
Düşey mode düğmesini Dual konumuna
getirin.
•Her iki kanal için ekrandaki sinyalleri grafik
kağıdına ölçekli olarak çiziniz ve etkin
değerlerini hesaplayınız.
İki Farklı Sinyalin Matematiksel Toplamı:
•
Şekil 1’deki devre kurularak A ve B kanallarının ayrı ayrı sıfır ayarlarını yapın.
Düşey mode düğmesini ADD konumuna getirin.
•
A ve B kanallarından ayrı ayrı elde edilen sinyallerin aynı zamana gelen genlik
değerleri toplanarak bir grafik kağıdına çiziniz. Bu grafikteki sinyali osiloskop
ekranından elde edilen sinyal ile karşılaştırınız.
Bir devrede farklı elemanlar üzerindeki gerilimler arasındaki faz farkının
ölçülmesi:
1 kΩ
1 μF
A
B
~
Şekil 2. Bir devrede farklı elemanlar üzerindeki
gerilimler arasındaki faz farkının ölçülmesi için
kurulacak devre
•Şekil 2’deki devre kurularak frekansı bilinen bir
sinüssel gerilim uygulanarak osiloskop kontrol
panelinde 19 nolu anahtar x-y konumuna getiriniz.
•Ekranda oluşan Lissajous şeklini kullanılarak akım
ile gerilim arasındaki faz farkı ölçünüz. Ölçtüğünüz
değeri
teorik
olarak
hesaplanan
değerle
karşılaştırınız.
Download