Cytarabine (Sitarabin) - Great Ormond Street Hospital

advertisement
Cytarabine
(Sitarabin)
Aileler ve çocuklar için bilgi
2. baskı
Bu broşür imalatçı tarafından verilen diğer hasta bilgilendirme broşürleri ile
birlikte okunmalıdır..
Great Ormond Street Çocuk Hastenesi
NHS Trust
Bu bilgi formu cytarabine’in ne olduğunu, nasıl verildiğini ve
bazı muhtemel yan etkilerini izah etmektedir. Daha yaygın yan
etkilerin yanı sıra, bazı nadiren oluşan, uzun dönemli yan
etkiler de izah edilmektedir. Her insan ilaçlara farklı tepki
gösterir, dolayısıyla bahsedilen her yan etki çocuğunuzda ille
de meydana gelmez. Bu yan etkilerle ilgili kaygılanırsanız,
lütfen bu broşürdeki ilişki numaralarından birini arayıp, doktor,
hemşire veya eczacınızı isteyin.
Cytarabine nedir?
•
Cytarabine belirli kanser
türleri ve lösemi (kan
kanseri) tedavisinde
kullanılan bir ilaçtır.
sonra da verilir
Yavaş iğneyle veya damara
zerkederek (damar içinden veya
IV) bir kanül, santral venöz
kateter, implantable port ya da
PICC line ile.
•
Deril altına iğneyle (deri altına
zekrederek ya da ‘SC’).
Nasıl verilir?
Cytarabine genellikle
aşağıdaki üç şekilden
biriyle verilir:
Deri altına yapılan iğneler çoğu
zaman çocuğunuz için oldukça acılı
olabilir. İğneyle başetmenin yolları
vardır. Lütfen bir hemşire veya oyun
uzmanıyla konuşun.
• Alt sırttaki kemiklerin arasındaki
yerlerden birine sokulan iğneyle
zekrederek. Bu, lomber ponksiyon
olarak bilinir. İlaçlar bu şekilde
verilince, intratekal olarak verildiği
söylenir.
Yan etkileri nelerdir?
Çocuğunuza hastanede yatan hasta
olarak yüksek dozlar verilince, aşağıda
listelenen yan etkiler daha yaygındır.
Çocuğunuz yatılı olmadan tedavi gören
bir hasta olarak düşük dozlar alıyorsa,
yan etkiler muhtemelen daha az olur.
Mide bulantısı ve kusma: Bu
semptomları azaltmak veya önlemek için
mide bulantısına karşı ilaçlar verilebilir.
Çocuğunuzun mide bulantısı kontrol
altına alınmazsa veya ısrarla sürerse,
lütfen çocuğunuzun doktor veya
hemşiresine söyleyin.
Kemik iliği supresyonu: Çocuğunuzun
kemik iliği geçici olarak eskisi kadar iyi
çalışmayacaktır. Bu durumda anemik
olabilir; her zamankine göre daha çabuk
yara bere veya kanama ve daha fazla
enfeksiyon riski olur. Kemik iliğinin nasıl
çalıştığını görmek için çocuğunuzun kan
sayımı düzenli olarak kontrol edilecektir.
Çocuğunuz alışılmadık bir şekilde
yorgunsa, yara bere veya kanama ya da
enfeksiyon işaretleri oluşursa, özellikle
yüksek ateş, lütfen doktorunuza
söyleyin.
Konjonktivit: Yüksek dozlarda ilaç
verilince bu meydana gelebilir. Bunu
önlemek için göz damlaları verilecektir.
Grip türü semptomlar: Bunlar, ilaç
verildikten 6-12 saat sonra oluşma
eğilimi gösterirler. Çocuğunuzda
başağrıları ve yorgunluk, kas ve mafsal
ağrıları, yüksek ateş ve titremeler olabilir.
Sadece eğer çocuğunuz nötropenik
değilse, bu semptomları rahatlatmak için
Paracetamol verilebilir.
Yararlı Numaralar:
Elephant Day Care
Fox Ward
Giraffe Ward
Lion Ward
Robin Ward
020 7829 8833
020 7829 8820
020 7829 8821
020 7829 8810
020 7829 8811
Ağız yaraları ve ülserleri: Size,
uygun ağız bakımıyla ilgili ağız
bakımı broşürünün bir nüshası
verilecek ve tavsiyeler de
bulunulacaktır. Eğer çocuğunuz
ağzının yaralı olmasından yakınırsa,
lütfen doktor veya hemşirenize
söyleyin.
İshal: Çocuğunuzun ağzında yara
varsa çoğunlukla bağırsakta da olur.
Bu ishalin yanı sıra karın ağrısı ve
bağırsakta hava toplanmasına yol
açabilir. Çocuğunuzda kontrol altına
alınamayan veya ısrarla süren
semptomlar olursa, lütfen doktor
veya hemşirenize söyleyin.
Çocuğunuzun çok miktarda sıvı
içmesi önemlidir.
Deri kızarıklığı: Çocuğunuzda
kızarıklık oluşursa, lütfen doktor
veya hemşirenize söyleyin. Size
kullanılacak uygun tedavi şekli
hakkında tavsiyelerde bulunurlar.
Uyuşukluk, mahmurluk, baş
dönmesi ve dange kaybı: Bu çok
nadir ve sadece yüksek dozlarda
olur. Bu etkileri farkederseniz, onları
hemen doktorunuza bidirmeniz
önemlidir.
Saç kaybı: Çocuğunuz saçlarının
bir kısmını veya tümünü
kaybedebilir ya da incelebilir. Bu
geçici olup, tedavi bitince saç tekrar
büyüyecektir.
© GOSH Trust Kasım 2004
Ref: 2004F246
Eczane Departmanı tarafından Çocuk ve Aile Bilgileri Grubu ile birlikte derlenmiştir
Great Ormond Street Hospital for Children NHS Trust
Great Ormond Street
London WC1N 3JH
www.goshfamilies.nhs.uk
www.childrenfirst.nhs.uk
Download